Біблія » Пераклады » Рeraklad V. Hadleuski

Jana 21 Pawodle Jana 21 разьдзел

Jezus źjaŭlajecca apostałam nad wozieram Henezaret

1 Paśla iznoŭ źjawiŭsia Jezus wučniam kala Tyberyjadzkaha mora. A źjawiŭsia tak:
2 Byli razam Symon Piotr i Tamaš, katory zawiecca Dydymus, i Natanael, katory byŭ z Kany Halilejskaj, i syny Zebedeja, i druhija dwa z jahonych wučniaŭ.
3 Skazaŭ im Symon Piotr: Idu ławić rybu. Skazali jamu: Idziom i my z taboju. I wyjšli, i sieli ŭ łodku, i ŭ tuju noč nie zławili ničoha.
4 Kali-ž nastała ranica, staŭ Jezus na bierazie: adnak wučni nie paznali, što heta Jezus.
5 Dyk Jezus skazaŭ im: Dzieci, ci majecie što jeści? Adkazali jamu: Nie.
6 Skazaŭ im: Zakińcie sieć na prawy bok łodki i znojdziecie. Dyk zakinuli, i ŭžo nie mahli jaje ciahnuć dziela mnostwa ryby.
7 Dyk skazaŭ wučań, katoraha lubiŭ Jezus, Piatru: heta Pan. Symon Piotr, jak pačuŭ, što heta Pan, apajasaŭsia sukniaj, bo byŭ hoły, i kinuŭsia ŭ mora.
8 Druhija-ž wučni prypłyli ŭ łodcy (bo niedaloka byli ad ziamli, ale tak na dźwieście łokciaŭ), ciahnučy sieć ryby.
9 A jak wyjšli na ziamlu, ubačyli razłožanyja wuhli i rybu na ich pałožanuju, i chleb.
10 Skazaŭ im Jezus: Pryniasiecie ryby, jakoje wy ciapier naławili.
11 Pajšoŭ Symon Piotr i wyciahnuŭ na ziamlu sieć, poŭnuju wialikich rybaŭ, što piaćdziesiat try. I choć hetulki było, sieć nie parwałasia.
12 Skazaŭ im Jezus: Idziecie, abiedajcie. I nichto z siadziačych pry jadzie nie adwažyŭsia spytacca ŭ jaho: Chto ty? — wiedajučy, što heta Pan.
13 I padyjšoŭ Jezus, i ŭziaŭ chleb, i dawaŭ im, taksama i ryby.
14 Heta ŭžo treci raz źjawiŭsia Jezus swaim wučniam, paśla taho jak ustaŭ z umierłych.
15 Kali-ž paabiedali, skazaŭ Jezus Symonu Piatru: Symonie Janaŭ, ci ty lubiš mianie bolej, čym hetyja? Skazaŭ jamu: Tak, Panie, ty wiedaješ, što ja ciabie lublu. Skazaŭ jamu: Pasi baranki maje.
16 Skazaŭ jamu iznoŭ: Symonie Janaŭ, ci ty lubiš mianie? Skazaŭ jamu: Tak, Panie, ty wiedaje, što ja ciabie lublu. Skazaŭ jamu: Pasi baranki maje.
17 Skazaŭ jamu treci raz: Symon Piotr, ci ty lubiš mianie? Zasmuciŭsia Piotr, što skazaŭ jamu treci raz: "Ci ty lubiš mianie"? i skazaŭ jamu: Panie, ty ŭsio wiedaješ, ty wiedaješ, što ja lublu ciabie. Skazaŭ jamu: Pasi awiečki maje.
18 Sapraŭdy, sapraŭdy kažu tabie, kali ty byŭ maładziejšy, ty padpiarazwaŭsia i chadziŭ, kudy chacieŭ. Ale kali pastareješ, wyciahnieš ruki twaje i druhi ciabie padpiaraža i pawiadzie, kudy ty nia chočaš.
19 Hetaje-ž skazaŭ, aznačajučy, jakoju śmierciaj jon mieŭ usławić Boha. I skazaŭšy hetaje, skazaŭ jamu: Idzi za mnoju.
20 Piotr, abiarnuŭšysia, ubačyŭ taho wučnia, katoraha lubiŭ Jezus, idučaha za im, katory na wiačery i abapiorsia na hrudziach jahonych i skazaŭ: "Panie, chto heta, što ciabie wydaść"?
21 Dyk jaho kali ŭbačyŭ Piotr, skazaŭ Jezusu: Panie, a jon chto?
22 Skazaŭ jamu Jezus: Kali-b ja chacieŭ, kab jon tak astaŭsia, pakul ja pryjdu, tabie što da hetaha? Ty idzi za mnoju.
23 Dyk razyjšłasia hetaja mowa miž bratoŭ, što wučań toj nie pamre. Ale nie skazaŭ jamu Jezus: "Nie pamre", ale "Kali-b ja chacieŭ, kab jon tak astaŭsia, pakul ja pryjdu, što tabie da hetaha"?
Zakančeńnie ewanelii

24 Heta jość toj wučań, katory daje paświedčańnie ab hetym i hetaje napisaŭ, i my wiedajem, što paświedčańnie jahonaje jość praŭdziwaje.
25 Jość-ža i mnoha druhoha, što ŭčyniŭ Jezus, što kali-b apisywać paasobku, dumaju, što i sam świet nia moh-by źmiaścić tych knih, jakija treba było-b napisać.

Каментары ці зноскі:

1 Tyberyjadzkaja mora — heta woziera Henezaret.

2 Natanael — inakš Baŭtramiej.

3 Niekatoryja apostały pierad paklikańniem ich da apostalstwa zajmalisia rybałoŭstwam.

7 Św. Jan, ulubiony wučań Chrysta, dziela niawinnaści i čystaty swajho serca, najskarej paznaje swajho Wučyciela.

9 Chrystus u swajej dabracie pryhatowiŭ dla ich sniedańnie.

15 Z pryčyny patrojnaha adračeńnia Piatra Chrystus trejčy žadaje ad jaho wyražeńnia lubowi, bo najwyšejšy ŭrad pastyrawańnia wymahaje jašče bolšaj lubowi.

17 Sławami: "Pasi baranki maje", "pasi awiečki maje" Chrystus daje Piatru pastyrskuju ŭładu nad usim kaściołam: i nad staršymi (apostałami, biskupami — światarami) i nad wiernymi.

18 "Chadziŭ, kudy chacieŭ" — značyć, byŭ wolny ŭ swaim žyćci. U hetym radku Chrystus pradkazwaje Piatru mučanickuju śmierć na kryžy.

19 Z słoŭ "idzi za mnoju" i dalejšych widać, što Jezus pry hetych sławach byŭ ustaŭ i pajšoŭ napierad, kličučy Piatra, kab išoŭ za im.

21 Piotr, pačuŭšy ab sabie, pytajecca, što z Janam budzie?

22−23 Wučni zrazumieli słowy "pakul ja pryjdu" u tym sensie, što Jan nie pamre i budzie žyć da druhoha prychodu Jezusa. Ale ŭžo ŭ druhim radku sam św. Jan piarečyć hetakamu razumieńniu. Z usiaho widać, što Jezus pradkazaŭ Janu nia mučanickuju śmierć, a naturalnuju.

24 Uwieś kaścioł u Efezie, dzie žyŭ św. Jan, wiedaŭ, što hetaje ŭsio apisaŭ Jan apostał i što napisanaje jość ščyraja praŭda.

25 Heta značyć, što treba było-b wielmi mnoha napisać knih, kab padrabiazna apisać usio, što čyniŭ Jezus.


Знайшлі памылку ў тэксце? Вылучыце яе і націсніце: Ctrl + Enter

Świataja Ewanelija Jezusa Chrysta pawodle Jana, 21 разьдзел

Звярніце ўвагу. Нумары вершаў — гэта спасылкі, якія вядуць на раздзел з параўнаннем перакладаў. Паспрабуйце, магчыма, вы будзеце прыемна здзіўлены.