Да Філімона 1 разьдзел

Пасланьне да Філімона
Пераклад Сабілы і Малахава → Пераклад Антонія Бокуна

 
 

Павал, вязень Ісуса Хрыста, і Цімахвей, брат — Хвілімону любаснаму і супрацоўніку нашаму,
 
Павал, вязень Ісуса Хрыста, і Цімафей, брат, — Філімону, улюбёнаму і супрацоўніку нашаму,

і Аппіі любаснай, і Архіпу, сузмагару нашаму, і ўсёй тваёй дамовай царкве:
 
і ўлюбёнай Апфіі, і Архіпу, таварышу нашаму ў барацьбе, і хатняй царкве тваёй:

Багадаць вам і Мір ад Бога Бацькі нашага і Госпада Ісуса Хрыста.
 
ласка вам і супакой ад Бога Айца нашага і Госпада Ісуса Хрыста.

Дзякую Богу майму, заўсёды ўспамінаючы пра цябе ў малітвах маіх,
 
Дзякую Богу майму, заўсёды ўзгадваючы пра цябе ў малітвах маіх,

чуючы пра тваю веру і любоў, якую ты маеш да Госпада Ісуса і да ўсіх сьвятых,
 
чуючы пра любоў тваю і веру, якую маеш да Госпада Ісуса і да ўсіх сьвятых,

каб супольнасьць веры тваёй аказалася чыннай у спазнаньні ўсякага дабра ў вас у Хрысьце Ісусе.
 
каб супольнасьць веры тваёй была дзейснай у пазнаньні ўсякага дабра, якое ў вас у Хрысьце Ісусе.

Бо мы маем вялікую радасьць і суцяшэньне ў тваёй любові, бо табою, браце, супакоены сэрцы сьвятых.
 
Бо вялікую маем ласку і пацяшэньне ў любові тваёй, бо праз цябе, браце, супачылі ўнутранасьці сьвятых.

Таму, маючы вялікую адвагу ў Хрысьце загадваць табе, што належыць, —
 
Дзеля гэтага, маючы вялікую ў Хрысьце адвагу загадваць табе, што прыстойна [рабіць],

але праз любоў лепей прашу, і ніхто іншы, а я, Паўла, стары, а цяпер яшчэ і вязень Ісуса Хрыста, —
 
лепш праз любоў прашу я, ня хто іншы, як Павал, староста, а цяпер і вязень Ісуса Хрыста.

прашу цябе за сына майго, Анісіма, якога я нарадзіў у путах маіх.
 
Прашу цябе адносна дзіцяці майго Анісіма, якога я нарадзіў у путах маіх,

Ён некалі быў табе бяскарысным, а цяпер ён карысны і мне, і табе;
 
што быў некалі некарысны для цябе, а цяпер патрэбны табе і мне.

я адсылаю яго да цябе; а ты прымі яго, як маё сэрца.
 
Яго я паслаў, а ты яго, як мае ўнутранасьці, прыймі.

Я хацеў затрымаць яго пры сабе, каб ён замест цябе паслужыў мне ў путах за Эвангельле.
 
Хацеў я яго пры сабе трымаць, каб ён замест цябе паслужыў мне ў путах за Эвангельле,

Але бяз тваёй згоды я нічога ня хацеў зрабіць, каб тваё дабрадзейства было ня як прымусовае, але з добрае волі.
 
але без твае згоды нічога не хацеў зрабіць, каб дабро тваё не з прынукі было, а з добрае волі.

Бо магчыма ён дзеля таго на час адлучыўся, каб ты прыняў яго назаўсёды:
 
Бо можа ён дзеля таго на гадзіну адыйшоў, каб ты атрымаў яго назаўсёды,

ужо ня як раба, але больш чым як раба, як брата любаснага, асабліва для мяне; а для цябе яшчэ больш — і па целу, і ў Госпадзе.
 
ужо не як слугу, але вышэй за слугу, як брата ўлюбёнага, асабліва для мяне, а тым больш для цябе — і паводле цела, і ў Госпадзе.

Дык калі ты маеш мяне за супольніка, то прымі яго, як мяне.
 
Дык калі маеш мяне за супольніка, прыймі яго, як мяне.

А калі ён цябе чым-небудзь пакрыўдзіў альбо што вíнен табе, залічы гэтае на мяне.
 
А калі ён чым скрыўдзіў цябе або вінен, лічы гэтае на мне.

Я, Павал, напісаў гэта маёй рукой: я заплачу; каб ня казаць табе, што ты і самім сабою вінен мне.
 
Я, Павал, напісаў маёю рукою: «Я аддам»; каб не казаць табе, што ты і самім сабою мне вінны.

Так, браце, дай мне скарыстацца табою ў Госпадзе; супакой маё сэрца ў Госпадзе.
 
Гэтак, браце, дай мне скарыстацца ад цябе ў Госпадзе; супакой унутранасьці мае ў Госпадзе.

Будучы ўпэўненым у тваёй паслухмянасьці, я напісаў табе, ведаючы, што ты зробіш больш за тое, пра што я гавару табе.
 
Перакананы ў паслухмянасьці тваёй, я напісаў да цябе, ведаючы, што ты зробіш і больш, чым кажу.

Адначасова (прашу): прыгатуй мне кватэру; бо спадзяюся, што дзякуючы малітвам вашым я буду падараваны вам.
 
А таксама падрыхтуй для мяне гасподу, бо спадзяюся, што праз малітвы вашыя буду вам падараваны.

Вітаюць цябе Эпахрас, які зьняволены разам са мною ў Хрысьце Ісусе,
 
Вітае цябе Эпафрас, вязень разам са мною ў Хрысьце Ісусе,

Марк, Арыстарх, Дзімас, Лукаш, супрацоўнікі мае.
 
Марк, Арыстарх, Дэмас, Лука, супрацоўнікі мае.

Багадаць Госпада нашага Ісуса Хрыста з духам вашым. Амін.
 
Ласка Госпада нашага Ісуса Хрыста з духам вашым. Амэн.