Да Рымлянаў 16 разьдзел

Пасланьне да Рымлянаў
Пераклад Сабілы і Малахава → Пераклад Васіля Сёмухі

 
 

Даручаю ж вам Хвібу, сястру нашую, якая ёсьць дыяканісай царквы ў Кенхрэях,
 
Даручаю вам Фіву, сястру нашу, дыяканісу царквы Кенхрэйскай:

каб (вы) прынялі яе ў Госпадзе, як прыстойна сьвятым, і (каб) памаглі ёй, якую б патрэбу яна ў вас ні мела, таму што і яна была памочніцай многім і мне самому.
 
прымеце яе дзеля Госпада, як прыстойна сьвятым, і памажэце ёй, у чым яна будзе мець патрэбу ў вас; бо і яна была памочніцаю многім і мне самому.

Прывітайце Прыскіллу і Акілу, супрацоўнікаў маіх у Хрысьце Ісусе,
 
Вітайце Прыскілу і Акілу, супрацоўнікаў маіх у Хрысьце Ісусе,

якія дзеля душы маёй пакладалі галовы свае, якім ня я адзін удзячны, але і ўсе цэрквы паганаў,
 
якія галаву сваю клалі за маю душу, якім ня я адзін дзякую, а і ўсе цэрквы зь язычнікаў, — і дамовую іхную царкву.

і (вітайце) іхную хатнюю царкву. Вітайце Эпенета, любаснага майго, які ёсьць пачатак Ахайі для Хрыста.
 
Вітайце любаснага мне Эпанета, які ёсьць пачатак Ахаі дзеля Хрыста.

Вітайце Марыам, якая шмат папрацавала для нас.
 
Вітайце Марыям, якая шмат працавала для нас.

Вітайце Андроніка і Юнію, родзічаў маіх і вязьняў са мною, якія знакамітыя паміж Апосталамі, якія і нарадзіліся ў Хрысьце перш за мяне.
 
Вітайце Андроніка і Юнію, родзічаў маіх і вязьняў са мною, якія праславіліся сярод апосталаў і яшчэ раней за мяне ўверавалі ў Хрыста.

Вітайце Амплія, любаснага майго ў Госпадзе.
 
Вітайце Амплія, любаснага мне ў Госпадзе.

Вітайце Урбана супрацоўніка нашага ў Хрысьце, і Стахія, любаснага майго.
 
Вітайце Урбана, супрацоўніка нашага ў Хрысьце, і Стахія, любаснага мне.

Вітайце Апяллеса, выпрабаванага ў Хрысьце. Вітайце тых, што (з дому) Арыстабула.
 
Вітайце Апялеса, выпрабаванага ў Хрысьце. Вітайце верных з дому Арыставулавага.

Вітайце Гірадзіяна, родзіча майго. Вітайце тых, што (з дому) Наркісса, якія ў Госпадзе.
 
Вітайце Ірадыёна, родзіча майго. Вітайце з сваякоў Наркіса тых, якія ў Госпадзе.

Вітайце Трыхвену і Трыхвосу, якія працуюць у Госпадзе. Вітайце Пярсіду любасную (у Госпадзе), якая многа папрацавала ў Госпадзе.
 
Вітайце Трыфону і Трыфосу, якія працуюць у Госпадзе.

Вітайце Рухва, выбранага ў Госпадзе, (а) таксама матку ягоную і маю.
 
Вітайце Руфа, выбранага ў Госпадзе, і маці ягоную і маю.

Вітайце Асінкрыта, Хлягонта, Герма, Патроба, Гермія і тых братоў, што разам зь імі.
 
Вітайце Асінкрыта, Флягонта, Ерма, Патрова, Ярмія і іншых зь імі братоў.

Вітайце Хвіло́лага і Юлю, Нірэя і сястру ягоную, Алімпана і ўсіх сьвятых, што зь імі.
 
Вітайце Філалога і Юлію, Нірэя і сястру ягоную, і Алімпана, і ўсіх зь імі сьвятых.

Вітайце адзін воднага пацалункам сьвятым. Вітаюць вас цэрквы Хрыста.
 
Вітайце адно аднаго з цалаваньнем сьвятым. Вітаюць вас усе цэрквы Хрыстовыя.

Заклікаю ж вас, браты, сьцеражыцеся тых, што ўчыняюць згрызотныя расколы і спакусы насуперак навукі, якой вы навучаны, і ўхіляйцеся ад іх;
 
Малю вас, браты, асьцерагайцеся тых, што спрычыняюць падзелы і звады, насуперак вучэньню, якога вы навучыліся, і ўхіляйцеся ад іх;

таму што такія служаць ня Госпаду нашаму Ісусу Хрысту, але свайму чэраву і красамоўствам і лісьлівымі словамі зьбіваюць са шляху сэрцы прастадушных.
 
бо такія людзі служаць ня Госпаду нашаму Ісусу Хрысту, а свайму чэраву, і лісьлівасьцю ды красамоўствам ачмураюць сэрцы прастадушных.

Бо ваша паслухмянасьць (веры) усім вядома; таму радуюся за вас; хачу ж, каб вы былі мудрымі на дабро, але бяззаганнымі на зло.
 
Ваша пакора веры ўсім вядомая; таму я радуюся за вас, але жадаю, каб вы былі мудрыя на дабро і бясхітрасныя на зло.

Бог жа міру скрышыць шата́на пад нагамі вашымі ў хуткім часе. Багадаць Госпада нашага Ісуса Хрыста з вамі. (Амін).
 
А Бог міру бразьне сатану пад ногі вашыя неўзабаве. Мілата Госпада нашага Ісуса Хрыста з вамі! Амін.

Вітае вас Цімахвей, супрацоўнік мой, і Лукій, і Ясон, і Сасіпатр, родзічы мае.
 
Вітаюць вас Цімафей, супрацоўнік мой, і Луцый, Ясон і Сасыпатр, родзічы мае.

Вітаю вас у Госпадзе я, Тэртый, які напісаў гэтае Пасланьне.
 
Вітаю вас у Госпадзе і я Тэрцый, што пісаў гэта пасланьне.

Вітае вас Гай, гасьцінны для мяне і ўсёй царквы. Вітае вас Эраст, скарбнік места, і Кварт, брат.
 
Вітае вас Гаій, гасьцінны да мяне і ўсёй царквы. Вітае вас Эраст, гарадзкі скарбнік, і брат Кварт.

Багадаць Госпада нашага Ісуса Хрыста са ўсімі вамі. Амін.
 
Мілата Госпада нашага Ісуса Хрыста з усімі вамі. Амін.

Таму ж, Хто мае сілу вас умацаваць паводля Эвангельля майго і пропаведзі Ісуса Хрыста, паводля адкрыцьця тайны, якая была схована ад пачатку сьвету,
 

а цяпер яўлена праз прарочыя Пісаньні, па Загаду вечнага Бога стала вядомай на послух веры ва ўсіх народах.
 

Адзінаму мудраму Богу, цераз Ісуса Хрыста, Яму слава ў вяках вякоў. Амін.