Да Эфэсянаў 5 разьдзел

Пасланьне да Эфэсянаў
Пераклад Васіля Сёмухі → Пераклад Антонія Бокуна

 
 

Дык вось, сьледуйце Богу, як дзеці любасныя,
 
Дык будзьце пераймальнікамі Бога, як дзеці ўлюбёныя,

і жывеце ў любові, як і Хрыстос палюбіў нас і аддаў Сябе за нас у прынашэньне і ахвяру Богу, на пахошчы прыемныя.
 
і хадзіце ў любові, як і Хрыстос палюбіў нас і выдаў Сябе за нас, як дар і ахвяру Богу, на водар салодкі.

А распуста і ўсялякая нечысьць і любазьдзірства не павінны нават упамінацца ў вас, як гэта прыстойна сьвятым.
 
А распуста і ўсякая нячыстасьць або хцівасьць няхай і не называюцца ў вас, як і належыць сьвятым,

Таксама і брыдкаслоўе і пустаслоўе і пакепства не да гонару вам; а наадварот, хай лепш будзе падзяка;
 
ані агідныя і пустыя словы або жарты непрыстойныя, але лепш падзяка.

бо ведайце, што ніякі распусьнік, альбо нячысты, альбо любазьдзірца, які ёсьць ідаласлужэнец, ня мецьме спадчыны ў Царстве Хрыста і Бога.
 
Бо ведайце, што ніякі распусьнік, або нячысты, або хцівец, які зьяўляецца ідалапаклоньнікам, ня мае спадчыны ў Валадарстве Хрыста і Бога.

Хай ніхто ня зводзіць вас пустымі словамі, бо за гэта прыходзіць гнеў Божы на сыноў бунтоўных:
 
Няхай ніхто не падманвае вас пустымі словамі, бо за гэта прыходзіць гнеў Божы на сыноў непакорнасьці.

дык жа ня будзьце супольнікамі іхнімі.
 
Дык ня будзьце супольнікамі іх.

Вы былі колісь цемра, а цяпер — сьвятло ў Госпадзе: дык паводзьцеся, як дзеці сьвятла,
 
Вы былі некалі цемрай, а цяпер — сьвятло ў Госпадзе; хадзіце ж, як дзеці сьвятла,

бо плод Духа — ва ўсякай даброці, праведнасьці і ісьціне.
 
бо плод Духа ёсьць у-ва ўсякай добрасьці, і праведнасьці, і праўдзе.

Шукайце таго, што да спадобы Богу,
 
Выпрабоўвайце, што падабаецца Богу,

і не бярэце ўдзелу ў бясплённых дзеях цемры, а яшчэ і выкрывайце,
 
і ня ўдзельнічайце ў бясплодных справах цемры, а лепш дакарайце.

бо пра тое, што яны робяць таемна, сорамна і казаць.
 
Бо пра тое, што робіцца імі патаемна, сорамна і гаварыць.

А ўсё, што выкрываецца, выяўляецца ў сьвятле, бо ўсё, што робіцца яўным, ёсьць сьвятло.
 
Але ўсё, дакаранае сьвятлом, робіцца яўным, бо ўсё, што робіцца яўным, ёсьць сьвятло,

Таму сказана: «устань, хто сьпіць, і ўваскрэсьні зь мёртвых, і асьветліць цябе Хрыстос!».
 
таму сказана: «Устань, ты, які сьпіш, і ўваскрэсьні з мёртвых, і асьвеціць цябе Хрыстос».

Дык глядзеце, дзейце асьцярожна, не як неразумныя, а як мудрыя,
 
Дык глядзіце, хадзіце дакладна, не як бязглуздыя, але як мудрыя,

цэнячы дорага час, бо дні — ліхія.
 
выкупляючы час, бо дні злыя.

Дык ня будзьце ж неразважныя, а спазнавайце, што ёсьць воля Божая.
 
Дзеля гэтага ня будзьце неразумнымі, але пазнавайце, якая ёсьць воля Госпада.

І ня ўпівайцеся віном, ад якога бывае распуста; а напаўняйцеся Духам,
 
І не ўпівайцеся віном, бо ў ім распуста, але напаўняйцеся Духам,

настаўляючы саміх сябе псальмамі і славаслоўем і духоўнымі сьпевамі, сьпяваючы і апяваючы ў сэрцах вашых Госпада,
 
гаворачы да сябе псальмамі, і гімнамі, і сьпевамі духоўнымі, сьпяваючы і граючы Госпаду ў сэрцах вашых,

дзякуючы заўсёды за ўсё Богу і Айцу, у імя Госпада нашага Ісуса Хрыста,
 
дзякуючы заўсёды і за ўсё Богу і Айцу ў імя Госпада нашага Ісуса Хрыста,

слухаючыся адно аднаго ў страху Божым.
 
падпарадкоўваючыся адзін аднаму ў страху Божым.

Жонкі, упакорвайцеся сваім мужам, як Госпаду,
 
Жанчыны, падпарадкоўвайцеся мужам сваім, як Госпаду,

бо муж ёсьць галава жонкі, як і Хрыстос — галава Царквы, і Ён жа Збаўца цела.
 
бо муж ёсьць галава жонкі, як і Хрыстос — галава Царквы, і Ён жа — Збаўца цела.

Але як Царква слухаецца Хрыста, так і жонкі сваіх мужоў ва ўсім.
 
Але як Царква падпарадкоўваецца Хрысту, гэтак і жонкі сваім мужам у-ва ўсім.

Мужы, любеце сваіх жонак, як і Хрыстос палюбіў Царкву і аддаў Сябе за яе,
 
Мужы, любіце жонак сваіх, як і Хрыстос палюбіў Царкву і выдаў Сябе за яе,

каб асьвяціць яе, ачысьціўшы мыцьцём водным, праз слова;
 
каб асьвяціць яе, ачысьціўшы абмыцьцём водным у слове,

каб прадставіць яе Сабе слаўнаю Царквою, бяз плямы, без заганы, або чаго-небудзь падобнага, а каб яна была сьвятая і беззаганная.
 
каб паставіць яе Сабе слаўнаю Царквою, бяз плямы, ці заганы, ці чаго падобнага, але каб яна была сьвятая і беззаганная.

Так павінны мужы любіць сваіх жонак, як сваё цела: хто любіць сваю жонку, любіць самога сябе.
 
Гэтак павінны мужы любіць сваіх жонак, як целы свае: хто любіць жонку сваю, самога сябе любіць.

Бо ніхто ніколі ня меў нянавісьці да сваёй плоці, а корміць і грэе яе, як і Гасподзь Царкву;
 
Бо ніхто ніколі ня меў нянавісьці да цела свайго, але жывіць і грэе яго, як і Госпад Царкву.

бо мы часткі Цела Ягонага, ад плоці Ягонай і ад касьцей Ягоных.
 
Бо мы — члены цела Яго, ад цела Яго і ад костак Яго.

Таму «пакіне чалавек бацьку свайго і маці і прылепіцца да жонкі сваёй, і будуць двое адна плоць».
 
Дзеля гэтага пакіне чалавек бацьку свайго і маці, і прылепіцца да жонкі сваёй, і будуць двое адным целам.

Тайна гэтая вялікая; я кажу пра Хрыста і пра Царкву.
 
Таямніца гэтая вялікая; а я кажу пра Хрыста і Царкву.

Так кожны з вас хай любіць сваю жонку, як самога сябе; а жонка хай баіцца свайго мужа.
 
Зрэшты, і вы, кожны па сабе, няхай любіць жонку сваю як сябе; а жонка няхай баіцца мужа.