3 Яна 1 разьдзел

Трэйцяе пасланьне Яна
Пераклад Васіля Сёмухі → Пераклад Чарняўскага 2017

 
 

Старац — любаснаму Гаію, якога я ў ісьціне люблю.
 
Старэйшы — дарагому Гаю, якога я люблю ў праўдзе.

Любасны! малюся, каб табе здаровілася і шчасьціла ва ўсім, як шчасьціць душы тваёй.
 
Улюбёны, малюся, каб ты быў спраўны і здаровы так, як спраўная душа твая.

Бо я вельмі ўсьцешыўся, калі прыйшлі браты і засьведчылі пра тваю вернасьць, як ты ходзіш у ісьціне.
 
Вельмі ўзрадаваўся я з прыбыцця братоў, якія засведчылі праўду тваю ды як ты жывеш у праўдзе.

Няма мне большае радасьці, як чуць, што дзеці мае ходзяць у ісьціне.
 
Для мяне няма большай радасці, як пачуць, што дзеці мае жывуць у праўдзе.

Любасны! ты як верны дзееш у тым, што робіш братам і вандроўнікам;
 
Улюбёны, верна робіш, калі рупішся дзеля братоў і дзеля падарожных,

яны засьведчылі перад царквою пра любоў тваю; ты добра зробіш, калі адпусьціш іх, як яно трэба дзеля Бога,
 
якія аддалі сведчанне тваёй любові перад царквою. Ты добра зробіш, калі выправіш іх у дарогу, як годна перад Богам.

бо яны дзеля імя Ягонага пайшлі, ня ўзяўшы нічога ад язычнікаў.
 
Бо выправіліся яны ў дарогу ў імя [Яго], не прымаючы нічога ад паганаў.

Дык вось павінны мы прымаць іх такіх, каб зрабіцца спрыяльнікамі ісьціне.
 
Таму мусім гасцінна прымаць такіх, каб быць саўдзельнікамі праўды.

Я пісаў быў царкве; але Дыятрэф, які любіць быць першым у іх, ня прымае нас.
 
Я напісаў для царквы, але той, які хоча мець першынство сярод іх, Дыятрэф, не прызнае нас.

Таму, калі я прыйду, дык узгадаю ўчынкі, якія ён робіць, ганячы словамі ліхімі нас, і, не задавальняючыся гэтым, і сам ня прымае братоў, і забараняе тым, што жадаюць прымаць, і выганяе іх з царквы.
 
Таму вось, калі прыбуду, нагадаю пра яго ўчынкі, што ён робіць, плявузгаючы на нас ліхімі словамі; і быццам яму яшчэ гэтага не хапае, сам не прымае братоў і тым, якія прымаюць, перашкаджае і выганяе з царквы.

Любасны! не ўпадабняйся ліхому, а добраму. Хто робіць дабро, той Божы; а хто робіць ліха, ня бачыў Бога.
 
Улюбёны, не наследуй ліхому, але таму, што добрае. Хто добрае робіць, ёсць ад Бога, а хто робіць благое, той не бачыў Бога.

Пра Дзімітрыя засьведчылі ўсе і сама ісьціна; сьведчым таксама і мы, і вы ведаеце, што сьведчаньне нашае ў ісьціне.
 
Пра Дэметра ўсе добра сведчаць, і нават сама праўда; і мы таксама сведчым, і ты ведаеш, што сведчанне наша праўдзівае.

Многае меўся я напісаць; ды не хачу пісаць табе чарнілам і трысьцінкаю,
 
Шмат я меў напісаць, але не хачу пісаць табе чарнілам і пяром;

спадзяюся ж бо неўзабаве пабачыць цябе і пагутарыць вуснамі ў вусны.
 
спадзяюся, што хутка цябе ўбачу і тады пагаворым з вуснаў у вусны.

Мір табе! вітаюць цябе сябры; павітай сяброў паіменна. Амін.
 
Супакой табе. Вітаюць цябе сябры. Прывітай сяброў пайменна. Амін.