Яна 21 разьдзел

Паводле Яна Сьвятое Дабравесьце
Пераклад Васіля Сёмухі → Пераклад Л. Гарошка

 
 

Пасьля таго зноў зьявіўся Ісус вучням Сваім пры моры Тыверыядскім. А зьявіўся так:
 
Пасля таго часу зьявіўся Ісус Сваім вучням ля Тывэрыядзкага мора. Зьявіўся вось як:

былі разам Сымон Пётр, і Тамаш, называны Блізьнюк, і Натанаіл з Каны Галілейскай, і сыны Зевядзеевыя, і двое іншых з вучняў Ягоных.
 
Былі разам Сымон Пятро і Тамаш, званы Блізьнюк, і Натанаіл з Каны Галілейскае і сыны Завэдэявы і двух другіх Ягоных вучняў.

Сымон Пётр кажа ім: іду лавіць рыбу. Кажуць яму: ідзём і мы з табою. Пайшлі, і адразу ўвайшлі ў лодку, і не злавілі ў тую ноч нічога.
 
Кажа ім Сымон Пятро: іду лавіць рыбу. Кажуць яму: ідзем і мы з табою. Выйшлі, селі ў човен, але ў тую ноч не злавілі нічога.

А як ужо разьвіднела, Ісус стаяў на беразе; але вучні не пазналі, што гэта Ісус.
 
Калі-ж настала раніца, Ісус стаў на беразе, але вучні не пазналі, што гэта Ён.

Ісус кажа ім: дзеці! ці ёсьць у вас ежа якая? Яны адказалі Яму: няма.
 
Кажа ім Ісус: дзеці, ці маеце што есьці? Яны адказалі Яму: няма.

А Ён сказаў ім: закіньце нерат па правы бок лодкі, і зловіце. Яны закінулі, і ўжо не маглі выцягнуць нерат ад мноства рыбы.
 
Кажа ім: закіньце сетку з правага боку чаўна і знойдзеце. Яны закінулі ды ўжо не маглі выцягнуць яе ад мноства рыбы.

Тады вучань, якога любіў Ісус, кажа Пётру: гэта Гасподзь. А Сымон Пётр, пачуўшы, што гэта Гасподзь, апаясаўся шатай, — бо ён быў голы, — і кінуўся ў мора;
 
Тады вучань, якога любіў Ісус, кажа Пятру: гэта Госпад. Сымон-жа Пятро, пачуўшы, што гэта Госпад, падперазаўся сарочкаю, бо быў голы, і кінуўся ў мора,

а іншыя вучні прыплылі ў лодцы, — бо недалёка былі ад зямлі, локцяў каля дзьвюхсот, — цягнучы нерат з рыбаю.
 
а другія вучні прыплылі чаўном, бо былі недалёка ад берагу, каля двухсот локцяў, цягнучы сетку з рыбаю.

А калі выйшлі на зямлю, бачаць раскладзенае вогнішча і на ім ляжыць рыба і хлеб.
 
Калі-ж выйшлі на зямлю, бачаць разложаны агонь і на ім рыбу ды хлеб.

Ісус кажа ім: прынясеце рыбы, якое вы цяпер налавілі.
 
І кажа ім Ісус: прынясеце рыбы, якую вы цяпер злавілі.

Сымон Пётр пайшоў і выцягнуў на зямлю нерат зь вялікімі рыбінамі, якіх было сто пяцьдзясят тры; і пры мностве такім не парвалася сетка.
 
Пайшоў Сымон Пятро і выцягнуў сетку, поўную вялікіх рыбаў; сто пяцьдзесят тры, і пры такім мностве не парвалася сетка.

Ісус кажа ім: прыйдзеце, абедайце. З вучняў жа ніхто не адважыўся папытацца ў Яго: хто Ты?, ведаючы, што гэта Гасподзь.
 
Ісус кажа ім: ідзеце, сьнедайце. З вучняў-жа ніхто не адважыўся спытацца ў Яго: хто Ты? бо ведалі, што гэта Госпад.

Ісус прыходзіць, бярэ хлеб і дае ім, гэтак сама і рыбу.
 
Тады прыходзіць Ісус, бярэ хлеб і дае ім; таксама і рыбу.

Гэта ўжо трэйці раз зьявіўся Ісус вучням Сваім пасьля ўваскрэсеньня Свайго зь мёртвых.
 
Гэта ўжо трэці раз зьявіўся Ісус Сваім вучням, уваскросшы з мёртрых.

І калі яны абедалі, Ісус кажа Сымону Пятру: Сымоне Ёнін! ці любіш ты Мяне больш, чым яны? Пётр кажа Яму: так, Госпадзе! Ты ведаеш, што я люблю Цябе. Ісус кажа яму: пасьві ягняты Мае.
 
Калі-ж яны абедалі Ісус кажа Сымону Пятру: Сымоне сын Іоны, ці любіш Мяне больш чым гэтыя? Кажа Яму: так, Госпадзе! Ты ведаеш, што я люблю Цябе. Кажа яму: пасі ягняты Мае.

Яшчэ кажа яму другі раз: Сымоне Ёнін! ці любіш ты Мяне? Пётр кажа Яму: так, Госпадзе! Ты ведаеш, што я люблю Цябе. Ісус кажа яму: пасьві авечкі Мае.
 
Кажа яму другі раз: Сымоне, сын Іоны, ці ты любіш Мяне? Кажа Яму: так Госпадзе, Ты ведаеш, што я люблю Цябе. Ісус кажа яму: пасі авечкі Мае.

Кажа яму трэйці раз: Сымоне Ёнін! ці любіш ты Мяне? Пётр замаркоціўся, што трэйці раз спытаўся ў яго: «ці любіш Мяне?» і сказаў Яму: Госпадзе! Ты ўсё ведаеш; Ты ведаеш, што я люблю Цябе. Ісус кажа яму: пасьві авечкі Мае;
 
Кажа яму трэці раз: Сымоне, сым Іоны, ці любіш Мяне? Засумаваў Пятро, што трэці раз спытаўся яго, ці любіш Мяне? і сказаў Яму: Госпадзе, Ты ўсё ведаеш, Ты ведаеш, што я люблю Цябе! Ісус кажа яму: пасі авечкі Мае.

праўду, праўду кажу табе: калі ты быў малады, дык апаясваўся сам і хадзіў, куды хацеў; а калі састарышся, дык выцягнеш рукі твае, і другі апаяша цябе і павядзе, куды ня хочаш.
 
Сапраўды, сапраўды кажу табе: калі ты быў малады, дык падпяразваўся сам і хадзіў куды хацеў; а як састарэешся, дык прасьцягнеш рукі твае і другі цябе падпяража і павядзе, куды ня хочаш.

А сказаў гэта, даючы зразумець, якою сьмерцю Пётр праславіць Бога. І, сказаўшы гэта, кажа яму: ідзі за Мною.
 
Гэтае-ж сказаў, паказваючы, якою сьмерцю ўславіць Бога. І сказаўшы гэтае гаворыць яму: ідзі за Мною.

А Пётр, абярнуўшыся, бачыць — за ім ідзе вучань, якога любіў Ісус, і які на вячэры, на грудзі Яму схіліўшыся, сказаў: Госпадзе! хто Цябе прадасьць?
 
Пятро-ж аглянуўшыся, бачыць, што за імі йдзе вучань, якога любіў Ісус, таго, што на вячэры, прыпаўшы да Ягоных грудзей, казаў: Госпадзе, хто прадасьць Цябе?

Яго ўбачыўшы, Пётр кажа Ісусу: Госпадзе! а ён што?
 
Увачыўшы яго, Пятро кажа Ісусу: Госпадзе, а ён што?

Ісус кажа яму: калі Я хачу, каб ён заставаўся, пакуль прыйду, што табе да таго? ты ідзі за Мною.
 
Ісус адказаў яму: калі я хачу, каб ён астаўся, пакуль Я прыйду, што табе да гэтага? Ты йдзі за Мною!

І пранеслася гэтае слова паміж братамі, што вучань той не памрэ. Але Ісус не сказаў яму, што не памрэ, а: калі Я хачу, каб ён заставаўся, пакуль прыйду, што табе да таго?
 
І разышлося гэтае слова, што той вучань не памрэ. Але Ісус не сказаў яму, што не памрэ, але: калі Я хачу, каб Ён астаўся, пакуль Я прыйду, што табе да гэтага?

Гэты вучань і сьведчыць пра гэта і напісаў гэта: і ведаем, што ў ісьціне сьведчаньне ягонае.
 
Гэта той вучань і сьведчыць аб гэтым і напісаў гэтае. І мы ведаем, што ягонае сьведчаньне праўдзіваё.

Многа й іншага стварыў Ісус; але калі б пісаць пра тое падрабязна, дык, думаю, і самому сьвету не ўвабраць напісаных кніг. Амін.
 
Ёсьць многа і другога, што ўчыніў Ісус, але калі-б напісаць гэта паасобна, дык думаю, што не хапіла-б сьвету, каб зьмясьціць тыя кнігі, што трэба было-б напісаць.