Яна 10 разьдзел

Паводле Яна Сьвятое Дабравесьце
Пераклад Васіля Сёмухі → Пераклад Міхася Міцкевіча

 
 

Праўду, праўду кажу вам: хто не дзьвярыма уваходзіць у кашару авечую, а пералазіць дзе-небудзь, той злодзей і грабежнік,
 
Папраўдзе, папраўдзе кажу вам: — хто не ўвайходзіць праз вароты на двор авечы, а пералазіць інакш, той злодзей і разбойнік.

а хто ўваходзіць дзьвярыма, той пастух авечкам:
 
А хто ўвайходзіць праз вароты, той пастыр авечкам.

яму брамнік адчыняе, і авечкі слухаюцца голасу ягонага, і ён кліча авечкі свае па імёнах і выводзіць іх;
 
Яму прыбрамнік адчыняе, і авечкі слухаюць голасу яго; ён кліча авец сваіх паімённа і выводзіць іх.

і калі выведзе свае авечкі, ідзе перад імі, а авечкі за ім ідуць, бо ведаюць голас ягоны;
 
І калі выведзе авечкі свае, ідзе перад імі, і авечкі йдуць за ім, бо ведаюць голас яго.

а за чужым ня ідуць, а ўцякаюць ад яго, бо ня ведаюць чужога голасу.
 
За чужым-жа ня пойдуць, але разбягуцца ад яго, бо ня знаюць чужога голасу.

Гэтую прытчу сказаў ім Ісус. Але яны не зразумелі, што такое Ён казаў ім.
 
Гэтую прыпавесць сказаў ім Ісус, але яны не зразумелі, пра што такое Ён гаварыў ім.

І вось, зноў Ісус сказаў ім: праўду, праўду кажу вам, што Я дзьверы авечкам.
 
Таму Ісус зноў сказаў ім: — папраўдзе, папраўдзе кажу вам: Я — вароты для авец.

Усе, хто колькі іх ні прыходзіла перада Мною, — зладзеі і грабежнікі; але авечкі не паслухаліся іх;
 
Усе, колькі іх прыйходзіла перада Мною — зладзеі і разбойнікі, але авечкі не паслухалі іх.

Я — дзьверы: хто ўвойдзе Мною, той уратуецца, і ўвойдзе і выйдзе, і пашу знойдзе.
 
Я ёсьць дзьвярмі тымі: хто праз Мяне ўвойдзе, збавёны будзе, і ўвойдзе, і выйдзе, і пажыву знойдзе.

Злодзей прыходзіць толькі дзеля таго, каб украсьці, забіць і загубіць; Я прыйшоў дзеля таго, каб мелі жыцьцё і мелі ўдосталь.
 
Злодзей прыйходзіць толькі дзеля таго, каб украсьці, забіць ці загубіць; Я прыйшоў, каб жыцьцё мелі, і ўдосталь мелі.

Я — Пастыр Добры: Пастыр Добры аддае жыцьцё сваё за авечкі;
 
Я пастыр добры; добры пастыр жыцьцё сваё аддае за авечкі свае.

а найміт, ня пастыр, якому авечкі не свае, бачыць, як воўк падыходзіць, і пакідае авечкі і ўцякае, і воўк рабуе авечкі і разганяе іх;
 
А найміт, хто ня пастыр, і авечкі яму не свае, бачачы, як урываецца воўк, пакідае авечкі і ўцякае, і воўк хапае іх і разганяе авечкі.

а найміт ўцякае, бо найміт і ня дбае пра авечкі.
 
Найміт уцякае, бо найміт, і ня дбае пра авечкі.

Я — Пастыр Добры, і ведаю Маіх, і Мае ведаюць Мяне:
 
Я — Пастыр Добры, і ведаю Маіх, і Мае ведаюць Мяне.

як Айцец ведае Мяне, так і Я ведаю Айца, і жыцьцё Маё кладу за авечкі.
 
Як Айцец Мяне знае, так і Я знаю Айца, і жыцьцё Маё кладу за авечкі.

Ёсьць у Мяне і іншыя авечкі, якія ня з гэтай кашары, і тых трэба Мне прывесьці: і яны пачуюць голас Мой, і будзе адзін статак і адзін Пастыр.
 
Маю Я і іншыя авечкі, ня з гэтага двара, і іх належыць Мне прывясьці, і яны пачуюць голас Мой, і будзе адзін статак і адзін Пастыр.

За тое любіць Мяне Айцец, што Я аддаю жыцьцё Маё, каб зноў прыняць яго;
 
За тое любіць Мяне Айцец, што Я аддаю жыцьцё Маё, каб зноў прыняць яго.

ніхто не адбірае яго ў Мяне, а Я Сам аддаю яго: маю ўладу аддаць яго і ўладу маю зноў прыняць яго; такі наказ атрымаў Я ад Айца Майго.
 
Ніхто яго ад Мяне не адыйме, але Я Сам аддаю яго; і маю ўладу аддаць яго, і ўладу маю зноў прыняць яго; гэты запавет дастаў Я ад Айца Майго.

Ад гэтых словаў зноў узьнікла паміж Юдэямі нязгода.
 
За гэтыя словы зноў узьнялася між юдэямі спрэчка.

Многія зь іх казалі: Ён апантаны дэманам і шалее; чаго слухаеце Яго?
 
Шматлікія з іх гаварылі: — Ён мае злыдуха і вар'юецца, што вы слухаеце Яго?

Другія казалі: гэта словы не апантанага дэманам; ці ж можа дэман адмыкаць вочы сьляпым?
 
Іншыя-ж гаварылі: — словы гэтыя не апантанага; ці-ж можа злыдух адчыняць вочы сьляпому?

А настала тады ў Ерусаліме сьвята абнаўленьня, і была зіма.
 
Было-ж тады ў Ерусаліме сьвята Абнаўленьня, і была зіма.

І хадзіў Ісус у храме, у прытворы Саламонавым.
 
І хадзіў Ісус у храме, у прытворы Саламонавым.

Тут Юдэі абступілі Яго і казалі Яму: ці доўга Табе трымаць нас у няпэўнасьці? Калі Ты Хрыстос, скажы нам шчыра.
 
Абступілі тут Яго юдэі, і кажуць Яму: — дакуль Ты будзеш марочыць нам душы? Калі Ты Хрыстос, дык скажы нам адкрыта.

Ісус адказваў ім: Я сказаў вам, і ня верыце; дзеі, якія твару Я ў імя Айца Майго, яны сьведчаць пра Мяне;
 
Ісус адказаў ім: — Я сказаў вам, і ня верыце; учынкі, якія Я твару ў імя Айца Майго, сьветчаць за Мяне.

але вы ня верыце, бо вы не з авечак Маіх, як Я сказаў вам;
 
Але вы ня верыце, бо вы не з Маіх авец, як Я вам сказаў.

авечкі Мае слухаюцца голасу Майго, і Я ведаю іх, і яны ідуць за Мною,
 
Авечкі Мае слухаюць голасу Майго, і Я знаю іх, і яны за Мною ідуць.

і Я даю ім жыцьцё вечнае, і не загінуць вавек, і ніхто ня вырве іх з рукі Мае;
 
І Я даю ім жыцьцё вечнае, і не загінуць павек, і ніхто ня вырве іх з рукі Маей.

Айцец Мой, Які даў Мне іх, найбольшы за ўсіх, і ніхто ня можа адабраць іх з рукі Айца Майго:
 
Айцец Мой, Хто даў іх Мне, большы за ўсіх, і ніхто ня можа адабраць іх з рукі Айца Майго:

Я і Айцец — адно.
 
Я і Айцец — адзінства ёсьць.

Тут зноў Юдэі схапілі камяні, каб пабіць Яго.
 
Тады юдэі зноў хапіліся за камяньні, каб каменаваць Яго.

Ісус адказваў ім: многа добрых учынкаў паказаў Я вам ад Айца Майго; за які зь іх вы хочаце пабіць Мяне камянямі?
 
Ісус адказаў ім: — многа добрых чынаў паказаў Я вам ад Айца Майго; за каторы-ж з гэтых чынаў хочаце пабіць Мяне камяньнямі.

Юдэі сказалі Яму ў адказ: не за добры ўчынак хочам пабіць камянямі Цябе, а за блюзьнерства і за тое, што Ты, чалавек, робіш Сябе Богам.
 
І сказалі юдэі Яму ў адказ: — не за добрыя ўчынкі хочам каменаваць Цябе, але за блюзьнерства і за тое, што Ты — чалавек — выдаеш Сябе за Бога.

Ісус адказваў ім: ці ж не напісана ў законе вашым: «Я сказаў: вы багі»?
 
Ісус адказаў ім: — ці-ж не напісана ў законе вашым: — Я сказаў, вы богі.

Калі Ён назваў багамі тых, каму было слова Божае, і ня можа парушыцца Пісаньне, —
 
Калі Ён назваў багамі тых, да каторых было слова Божае — а Пісаньне ня можа быць парушанае, —

ці Таму, Каго Айцец асьвяціў і паслаў у сьвет, вы кажаце «блюзьнерыш», бо Я сказаў: Я Сын Божы?
 
Дык як-жа Таму, Каго асьвяціў Айцец, вы кажаце — блюзьнерыш, — што Я сказаў: — Я Сын Божы?

калі Я не твару дзеяў Айца Майго, ня верце Мне;
 
Калі Я ня выконваю дзеяньняў Айца Майго, ня верце Мне.

а калі твару, дык калі ня верыце Мне, верце ўчынкам Маім, каб даведацца і паверыць, што Айцец ува Мне і Я ў Ім.
 
Калі-ж выконваю, і ня верыце Мне, то верце ўчынкам Маім, каб пазналі і ўверылі, што Айцец ува Мне і Я ў Ім.

Тады зноў намышлялі схапіць Яго, але Ён ухіліўся ад рук іхніх,
 
Тады зноў намкнуліся схапіць Яго, але Ён ухіліўся ад рук іхных.

і пайшоў зноў за Ярдан, на тое месца, дзе раней хрысьціў Ян, і застаўся там.
 
І пайшоў зноў за Йардан, дзе раней хрысьціў Ян, і там застаўся.

Многія прыйшлі да Яго і казалі, што Ян ня ўчыніў ніякага цуду; але ўсё, што сказаў Ян пра Яго, была праўда.
 
І многія прыйшлі да Яго; і гаварылі, што Ян не стварыў ніякага цуду, але ўсё, што сказаў Ян пра Яго, бы праўдзівае.

І многія там уверавалі ў Яго.
 
І многія ўверылі ў Яго там.