Да Філімона 1 разьдзел

Пасланьне да Філімона
Пераклад Васіля Сёмухі → Пераклад Праваслаўнай Царквы

 
 

Павал, вязень Ісуса Хрыста, і Цімафей брат, Філімону любаснаму і супрацоўніку нашаму,
 
Павел, вязень Хрыста Іісуса, і Цімафей брат, — Філімону ўзлю́бленаму, супрацоўніку нашаму,

і Апфіі, (сястры) любаснай, і Архіпу, спадзьвіжніку нашаму, і дамовай тваёй царкве:
 
і Апфіі, сястры ўзлю́бленай, і Архіпу, спадзвíжніку нашаму, і дамашняй тваёй царкве:

мілата вам і мір ад Бога Айца нашага і Госпада Ісуса Хрыста.
 
благадаць вам і мір ад Бога, Айца нашага, і Госпада Іісуса Хрыста.

Дзякую Богу майму, заўсёды спамінаючы цябе ў малітвах маіх,
 
Дзякую Богу майму, заўсёды паміна́ючы цябе ў малітвах маіх,

чуючы пра тваю любоў і веру, якую маеш да Госпада Ісуса і да ўсіх сьвятых,
 
чуючы пра тваю любоў і веру, якую ты маеш да Госпада Іісуса і да ўсіх святых,

каб дзеяньне веры тваёй было чыннае ў спазнаньні ўсякага ў вас дабра ў Хрысьце Ісусе.
 
каб вера твая, супольная з нашай, была дзейснай у спазнанні ўсякага дабра, якое ў вас дзеля Хрыста Іісуса.

Бо мы маем вялікую радасьць і ўцеху ў любові тваёй, бо табою, браце, супакоены сэрцы сьвятых.
 
Бо мы маем радасць вялікую і суцяшэнне ў любові тваёй, таму што табою, браце, супако́ены сэрцы святых.

Таму, маючы вялікую ў Хрысьце адвагу загадваць табе, што трэба,
 
Таму, ма́ючы вялікую ў Хрысце адвагу зага́дваць табе нале́жнае,

зь любові лепей прашу, ня хто які там, а я, Павал — старац, а цяпер вязень Ісуса Хрыста;
 
больш па любові прашу я, Павел, будучы старцам, а цяпер і вязнем Іісуса Хрыста;

прашу цябе за сына майго Анісіма, якога нарадзіў я ў кайданах маіх:
 
прашу цябе за сына майго Анісіма, якога спарадзіў я ў кайданах маіх:

ён быў калісьці нягодны табе, а цяпер годны табе і мне: я вяртаю яго;
 
ён быў калісьці бескарысным для цябе, а цяпер — вельмі карысны табе і мне; я адсылаю яго да цябе;

а ты прымі яго, як маё сэрца.
 
ты ж прымі яго, як маё сэрца.

Я хацеў пры сабе яго ўтрымаць, каб ён замест цябе паслужыў мне ў кайданах за зьвеставаньне;
 
Я хацеў утрымаць яго пры сабе, каб ён замест цябе паслужыў мне, які ў кайданах за дабравесце;

але без тваёй згоды нічога не хацеў зрабіць, каб добрая справа твая была ня мусовая, а з добрае волі.
 
але я нічога не хацеў рабіць без тваёй згоды, каб добрая справа твая была не вы́мушанай, а дабравольнай.

Бо, можа быць, ён на тое часова адлучыўся, каб ты прыняў яго назаўсёды,
 
Бо, магчыма, ён дзеля таго адлучы́ўся на кароткі час, каб ты прыняў яго назаўсёды,

ужо ня як раба, а вышэйшага за раба, брата любаснага, асабліва мне, а тым болей табе, і па плоці і ў Госпадзе.
 
ужо не як раба, а вышэй за раба, як брата ўзлюбленага, асабліва для мяне, а тым болей для цябе — і па плоці, і ў Госпадзе.

І вось, калі маеш за супольніка мяне, дык прымі яго, як мяне.
 
Дык вось, калі маеш мяне за супольніка, то прымі яго, як мяне.

Калі ж ён чым пакрыўдзіў цябе, альбо вінаваты табе, лічы гэта на мне.
 
Калі ж ён нанёс табе нейкую шкоду альбо доўг ма́е, то лічы́ гэта на мне.

Я, Павал, напісаў маёю рукою: «я заплачу»; не кажу табе пра тое, што ты і самім сабою мне вінаваты.
 
Я, Павел, напісаў сваёю рукою: я заплачу́; каб не казаць табе, што ты і самога сябе мне вінен.

Так, браце, дай мне скарыстацца табою ў Госпадзе; супакой маё сэрца ў Госпадзе.
 
Так, браце, дазволь мне мець карысць ад цябе ў Госпадзе; супакой маё сэрца ў Госпадзе.

Спадзяючыся на слухмянасьць тваю, а напісаў табе, ведаючы, што ты зробіш і болей, чым прашу.
 
Упэўнены ў паслухмянасці тваёй, я напісаў табе, ведаючы, што ты зробіш і больш, чым я кажу.

А разам падрыхтуй мне і памяшканьне; бо, спадзяюся, што па малітвах вашых я буду дараваны вам.
 
А разам з тым падрыхтуй мне і гасцявы́ пакой; бо, спадзяюся, што па малітвах вашых я буду дарава́ны вам.

Вітае цябе Эпафрас, вязень разам са мною дзеля Ісуса Хрыста,
 
Вітае цябе Эпафрас, вязень разам са мною дзеля Хрыста Іісуса,

Марк, Арыстарх, Дымас, Лукаш, супрацоўнікі мае.
 
а таксама Марк, Арыстарх, Дзімас, Лука, супрацоўнікі мае́.

Мілата Госпада нашага Ісуса Хрыста з духам вашым. Амін.
 
Благадаць Госпада нашага Іісуса Хрыста з духам вашым. Амінь.