Яна 10 разьдзел

Паводле Яна Сьвятое Дабравесьце
Пераклад Васіля Сёмухі → Пераклад Яна Пятроўскага

 
 

Праўду, праўду кажу вам: хто не дзьвярыма уваходзіць у кашару авечую, а пералазіць дзе-небудзь, той злодзей і грабежнік,
 
Запраўды, запраўды кажу вам: хто не дзьвярыма уваходзіць у авечы двор, але пералазіць інакш, тои злодзей і разбойнік.

а хто ўваходзіць дзьвярыма, той пастух авечкам:
 
А хто ўваходзіць дзьвярыма, той пастыр авечак.

яму брамнік адчыняе, і авечкі слухаюцца голасу ягонага, і ён кліча авечкі свае па імёнах і выводзіць іх;
 
Яму адчыняе прыдзьверны, і авечкі чуюць голас ягоны, калі ён кліча сваіх авечак паводля імя, і выводзіць іх.

і калі выведзе свае авечкі, ідзе перад імі, а авечкі за ім ідуць, бо ведаюць голас ягоны;
 
І, калі вывядзе сваіх авечак, ідзе перад імі; і авечкі ідуць за ім, бо ведаюць голас ягоны;

а за чужым ня ідуць, а ўцякаюць ад яго, бо ня ведаюць чужога голасу.
 
За чужым-жа ня ідуць, але ўцякаюць ад яго, бо ня ведаюць чужога голасу.

Гэтую прытчу сказаў ім Ісус. Але яны не зразумелі, што такое Ён казаў ім.
 
Гатую прыповесьць сказаў ім Ісус, але яны не зразумелі пра што Ён гаварыў ім.

І вось, зноў Ісус сказаў ім: праўду, праўду кажу вам, што Я дзьверы авечкам.
 
Дый зноў Ісус сказаў ім: запраўды, запраўды кажу вам, што Я дзьверы авечак.

Усе, хто колькі іх ні прыходзіла перада Мною, — зладзеі і грабежнікі; але авечкі не паслухаліся іх;
 
Усе, колькі іх ня прыходзіла перада Мною — зладзеі ды грабежнікі, але авечкі ня слухалі іх.

Я — дзьверы: хто ўвойдзе Мною, той уратуецца, і ўвойдзе і выйдзе, і пашу знойдзе.
 
Я — дзьверы; хто ўвойдзе праз Мяне, збаўленым будзе, і ўвойдзе і выйдзе, і пасьцьбішча знойдзе.

Злодзей прыходзіць толькі дзеля таго, каб украсьці, забіць і загубіць; Я прыйшоў дзеля таго, каб мелі жыцьцё і мелі ўдосталь.
 
Злодзей прыходзіць толькі дзеля таго, каб украсьці, забіць і загубіць. Я прыйшоў, каб мелі жыцьцё і мелі шмат болей.

Я — Пастыр Добры: Пастыр Добры аддае жыцьцё сваё за авечкі;
 
Я пастыр добры: добры пастыр аддае жыцьцё свае за авечак.

а найміт, ня пастыр, якому авечкі не свае, бачыць, як воўк падыходзіць, і пакідае авечкі і ўцякае, і воўк рабуе авечкі і разганяе іх;
 
А найміт ня пастыр, для якога авечкі не свае; ён бачыць як прыходзіць воўк, і пакідае авечкі і ўцякае: і воўк хапае іх, і разганяе авечкі.

а найміт ўцякае, бо найміт і ня дбае пра авечкі.
 
Найміт-жа ўцякае, бо ён наймі і ня турбуецца пра авечкі.

Я — Пастыр Добры, і ведаю Маіх, і Мае ведаюць Мяне:
 
Я добры пастыр і ведаю, хто Мае — і Мае ведаюць Мяне.

як Айцец ведае Мяне, так і Я ведаю Айца, і жыцьцё Маё кладу за авечкі.
 
Як Ацец ведае Мяне, гэтак і Я ведаю Яго і жыцьцё Маё аддаю за авечак.

Ёсьць у Мяне і іншыя авечкі, якія ня з гэтай кашары, і тых трэба Мне прывесьці: і яны пачуюць голас Мой, і будзе адзін статак і адзін Пастыр.
 
Маю Я і іншых авечак, што ня з гэтага двара, і гэтых трэба Мне прывесьці, каб і яны пачулі голас Мой; і будзе адно стада і адзін Пастыр.

За тое любіць Мяне Айцец, што Я аддаю жыцьцё Маё, каб зноў прыняць яго;
 
Затым любіць Мяне Ацец, што Я аддаю жыцьцё Сваё, каб узяць яго ізноў.

ніхто не адбірае яго ў Мяне, а Я Сам аддаю яго: маю ўладу аддаць яго і ўладу маю зноў прыняць яго; такі наказ атрымаў Я ад Айца Майго.
 
Ніхто не бярэ яго ад Мяне, але Я Сам аддаю яго; бо маю ўладу аддаць яго і ўладу ўзяць ізноў яго. Гэты загад Я атрымаў ад Айца Майго.

Ад гэтых словаў зноў узьнікла паміж Юдэямі нязгода.
 
З прычыны гэтых словаў ізноў стаўся распадзел сярод Юдэяў.

Многія зь іх казалі: Ён апантаны дэманам і шалее; чаго слухаеце Яго?
 
Шматлікія зь іх казалі Ён мае злога духа ў Сабе і шалее: чаму вы слухаеце Яго?

Другія казалі: гэта словы не апантанага дэманам; ці ж можа дэман адмыкаць вочы сьляпым?
 
Іншыя казалі: гэтыя словы ня ёсьць апанаванага злым духам; ці-ж можа злы дух адчыняць вочы сьляпым?

А настала тады ў Ерусаліме сьвята абнаўленьня, і была зіма.
 
І было тады ў Ерузаліме сьвята адновы, і была зіма.

І хадзіў Ісус у храме, у прытворы Саламонавым.
 
І хадзіў Ісус у сьвятыні, у Салямонавым стоа.

Тут Юдэі абступілі Яго і казалі Яму: ці доўга Табе трымаць нас у няпэўнасьці? Калі Ты Хрыстос, скажы нам шчыра.
 
Тады абступілі Яго Юдэі і казалі Яму: дакуль будзеш трымаць душу нашу ў няпэўнасьці? Калі Ты Хрыстос, скажы нам проста.

Ісус адказваў ім: Я сказаў вам, і ня верыце; дзеі, якія твару Я ў імя Айца Майго, яны сьведчаць пра Мяне;
 
Ісус адказаў ім: Я сказаў вам, і вы ня верыце; справы, што Я чыню ў імя Айца Майго, яны сьведчаць пра Мяне.

але вы ня верыце, бо вы не з авечак Маіх, як Я сказаў вам;
 
Але вы ня верыце, бо вы не з Маіх авечак, гэтак, як і казаў Я вам.

авечкі Мае слухаюцца голасу Майго, і Я ведаю іх, і яны ідуць за Мною,
 
Авечкі Мае чуюць голас Мой, і Я ведаю іх, і яны ідуць за Мною.

і Я даю ім жыцьцё вечнае, і не загінуць вавек, і ніхто ня вырве іх з рукі Мае;
 
І Я даю ім вечнае жыцьцё, і яны ніколі не памруць; і ніхто ня вырве іх з рукі Мае.

Айцец Мой, Які даў Мне іх, найбольшы за ўсіх, і ніхто ня можа адабраць іх з рукі Айца Майго:
 
Ацец Мой, Каторы даў Мне іх, большы за ўсіх; і ніхто ня можа вырваць іх з рукі Айца Майго.

Я і Айцец — адно.
 
Я і Ацец — адно.

Тут зноў Юдэі схапілі камяні, каб пабіць Яго.
 
Тут зноў Юдэі ўхапіліся за камяні, каб укаменаваць Яго.

Ісус адказваў ім: многа добрых учынкаў паказаў Я вам ад Айца Майго; за які зь іх вы хочаце пабіць Мяне камянямі?
 
Ісус адказаў ім: шмат добрых дзеяньняў паказаў Я вам ад Айца Майго; за якое зь іх хочаце Мяне каменазаць?

Юдэі сказалі Яму ў адказ: не за добры ўчынак хочам пабіць камянямі Цябе, а за блюзьнерства і за тое, што Ты, чалавек, робіш Сябе Богам.
 
Адказалі Яму Юдэі, кажучы: не за добрае дзеяньне хочам пабіць Цябе каменьмі, але за тое, што Ты зьневажаеш Бога, ды што Ты, будучы чалавекам, чыніш Сябе Богам.

Ісус адказваў ім: ці ж не напісана ў законе вашым: «Я сказаў: вы багі»?
 
Ісус адказаў ім: ці не напісана ў праве вашым: Я сказаў — вы багі.

Калі Ён назваў багамі тых, каму было слова Божае, і ня можа парушыцца Пісаньне, —
 
Калі Ён назваў багамі тых, да каторых слова Божае было накіравана /а Пісаньне ня можа быць зламаным/,

ці Таму, Каго Айцец асьвяціў і паслаў у сьвет, вы кажаце «блюзьнерыш», бо Я сказаў: Я Сын Божы?
 
Дык як-жа Таму, Каторага Ацец усьвяціў і паслаў у сьвет, вы кажаце: зьневажаеш, — за тое, што Я сказаў: Я Сын Божы?

калі Я не твару дзеяў Айца Майго, ня верце Мне;
 
Калі Я не раблю дзеяньняу Айца Майго, ня верце

а калі твару, дык калі ня верыце Мне, верце ўчынкам Маім, каб даведацца і паверыць, што Айцец ува Мне і Я ў Ім.
 
Калі-ж раблю, і ня верыце Мне, дык верце дзеяньням Маім, каб ведалі і паверылі, што Ацец ўва Мне, і Я ў Ім.

Тады зноў намышлялі схапіць Яго, але Ён ухіліўся ад рук іхніх,
 
І зноў шукалі яны, каб узяць Яго, але Ён ухіліўся з рук іхных.

і пайшоў зноў за Ярдан, на тое месца, дзе раней хрысьціў Ян, і застаўся там.
 
І пайшоў ізноў за Іёрдан, на тое месца, дзе раней хрысьціў Ян, і застаўся там.

Многія прыйшлі да Яго і казалі, што Ян ня ўчыніў ніякага цуду; але ўсё, што сказаў Ян пра Яго, была праўда.
 
І шматлікія прыйшлі да Яго і казалі, што Ян не зрабіў ніводнага цуду; але ўсё, што Ян сказаў пра Яго, было праўдзівым.

І многія там уверавалі ў Яго.
 
І шматлікія тамака ўверавалі ў Яго.