3 Яна 1 разьдзел

Трэйцяе пасланьне Яна
Пераклад Васіля Сёмухі → Пераклад Сабілы і Малахава

 
 

Старац — любаснаму Гаію, якога я ў ісьціне люблю.
 
Стары, любаснаму Гаю, якога я люблю шчыра.

Любасны! малюся, каб табе здаровілася і шчасьціла ва ўсім, як шчасьціць душы тваёй.
 
Любасны! жадаю і малюся, каб табе быць здаровым і ішло спрыяльна ўва ўсім (тваім служэньні Богу), як ідзе спрыяльна душы тваёй.

Бо я вельмі ўсьцешыўся, калі прыйшлі браты і засьведчылі пра тваю вернасьць, як ты ходзіш у ісьціне.
 
Бо я вельмі ўзра́даваўся, як прыйшлі браты і засьведчылі тваю праўду, як ты ходзіш у Праўдзе.

Няма мне большае радасьці, як чуць, што дзеці мае ходзяць у ісьціне.
 
Ня маю большай радасьці, як чуць пра дзяцей маіх, што ходзяць у Праўдзе.

Любасны! ты як верны дзееш у тым, што робіш братам і вандроўнікам;
 
Любасны! ты робіш правільна (у тым), што (ты) робіш для братоў і для гасьцей.

яны засьведчылі перад царквою пра любоў тваю; ты добра зробіш, калі адпусьціш іх, як яно трэба дзеля Бога,
 
Яны засьведчылі перад царквой пра тваю любоў. Ты добра зробіш, калі адправіш іх, як годна (перад) Богам,

бо яны дзеля імя Ягонага пайшлі, ня ўзяўшы нічога ад язычнікаў.
 
бо яны выйшлі (у дарогу) і дзеля Імені (Ягонага) нічога ня ўзяўшы ад паганаў.

Дык вось павінны мы прымаць іх такіх, каб зрабіцца спрыяльнікамі ісьціне.
 
Дык мы павíнны прыма́ць гэтакіх, каб быць супрацоўнікамі Праўды.

Я пісаў быў царкве; але Дыятрэф, які любіць быць першым у іх, ня прымае нас.
 
Я напісаў царкве, але Дыятрэф, што любіць у іх быць першым, ня прызнае нас.

Таму, калі я прыйду, дык узгадаю ўчынкі, якія ён робіць, ганячы словамі ліхімі нас, і, не задавальняючыся гэтым, і сам ня прымае братоў, і забараняе тым, што жадаюць прымаць, і выганяе іх з царквы.
 
Пагэтаму, калі я прыйду, напомню ягоныя ўчынкі, якія ён робіць, зьняважаючы нас злымі словамі і ня здавальняючыся гэтым, ён да таго ж ня прымае братоў і забараняе тым, хто жадае (прыняць), ды із царквы выганяе.

Любасны! не ўпадабняйся ліхому, а добраму. Хто робіць дабро, той Божы; а хто робіць ліха, ня бачыў Бога.
 
Любасны! ня пасьледуй злу, але дабру. Той, хто робіць дабро, ён ёсьць ад Бога, але той, хто робіць зло, ня бачыў Бога.

Пра Дзімітрыя засьведчылі ўсе і сама ісьціна; сьведчым таксама і мы, і вы ведаеце, што сьведчаньне нашае ў ісьціне.
 
Пра Зьмітра засьведчана ўсімі і самой праўдаю; і мы сьведчым, і вы ведаеце, што сьведчаньне нашае праўдзівае.

Многае меўся я напісаць; ды не хачу пісаць табе чарнілам і трысьцінкаю,
 
Шмат меў я пісаць; але ня хачу пісаць да цябе чарніламі і пяром,

спадзяюся ж бо неўзабаве пабачыць цябе і пагутарыць вуснамі ў вусны.
 
але спадзяюся хутка ўбачыць цябе і гаварыць з вуснаў да вуснаў. Мір табе! Вітаюць цябе сябры; прывітай сяброў паіменна.

Мір табе! вітаюць цябе сябры; павітай сяброў паіменна. Амін.