Псалтыр 102 псалом

Псалтыр
Пераклад Васіля Сёмухі → Пераклад Васіля Сёмухі

 
 

Псальма Давідава. Дабраславі, душа мая, Госпада, і ўсё нутро маё — сьвятое імя Ягонае.
 
Псальма Давідава. Дабраславі, душа мая, Госпада, і ўсё нутро маё — сьвятое імя Ягонае.

Дабраславі, душа мая, Госпада, і не забывай усіх добрых дзеяў Ягоных.
 
Дабраславі, душа мая, Госпада, і не забывай усіх добрых дзеяў Ягоных.

Ён даруе ўсе беззаконьні твае; ацаляе ўсе немачы твае;
 
Ён даруе ўсе беззаконьні твае; ацаляе ўсе немачы твае;

ад магілы жыцьцё тваё вызваляе, вянчае цябе міласьцю і шчадротамі;
 
ад магілы жыцьцё тваё вызваляе, вянчае цябе міласьцю і шчадротамі;

насычае дабротамі жаданьні твае: абнаўляецца, як арол, юнацтва тваё.
 
насычае дабротамі жаданьні твае: абнаўляецца, як арол, юнацтва тваё.

Гасподзь творыць праўду і суд усім пакрыўджаным.
 
Гасподзь творыць праўду і суд усім пакрыўджаным.

Ён паказаў шляхі Свае Майсею, сынам Ізраілевым — дзеі Свае.
 
Ён паказаў шляхі Свае Майсею, сынам Ізраілевым — дзеі Свае.

Шчодры і міласьцівы Гасподзь, вельмі цярплівы і шчодраміласьцівы:
 
Шчодры і міласьцівы Гасподзь, вельмі цярплівы і шчодраміласьцівы:

не да канца гневаецца і не навек абураецца.
 
не да канца гневаецца і не навек абураецца.

Не паводле злачынстваў нашых стварыў нам, і не паводле грахоў нашых аддаў нам:
 
Не паводле злачынстваў нашых стварыў нам, і не паводле грахоў нашых аддаў нам:

бо, як высока неба над зямлёю, так вялікая ласка Госпада да тых, хто баіцца Яго;
 
бо, як высока неба над зямлёю, так вялікая ласка Госпада да тых, хто баіцца Яго;

як далёка ўсход ад захаду, так аддаліў Ён ад нас беззаконьні нашыя;
 
як далёка ўсход ад захаду, так аддаліў Ён ад нас беззаконьні нашыя;

як бацька даруе сынам, так даруе Гасподзь тым, хто баіцца Яго.
 
як бацька даруе сынам, так даруе Гасподзь тым, хто баіцца Яго.

Бо Ён ведае склад наш, памятае, што мы — пыл.
 
Бо Ён ведае склад наш, памятае, што мы — пыл.

Дні чалавечыя — як трава; як польная краска, так ён цьвіце.
 
Дні чалавечыя — як трава; як польная краска, так ён цьвіце.

Пройдзе над ім вецер, і няма яго, і месца ягонае ўжо не пазнае яго.
 
Пройдзе над ім вецер, і няма яго, і месца ягонае ўжо не пазнае яго.

А ласка Гасподняя зьвеку й давеку тым, хто баіцца Яго,
 
А ласка Гасподняя зьвеку й давеку тым, хто баіцца Яго,

і праўда Ягоная на сынах сыноў, якія захоўваюць запавет Ягоны і памятаюць наказы Ягоныя, каб выконваць іх.
 
і праўда Ягоная на сынах сыноў, якія захоўваюць запавет Ягоны і памятаюць наказы Ягоныя, каб выконваць іх.

Гасподзь на нябёсах паставіў Свой трон, і царства Ягонае ўсім валодае.
 
Гасподзь на нябёсах паставіў Свой трон, і царства Ягонае ўсім валодае.

Дабраславеце Госпада, усе анёлы Ягоныя, моцныя сілаю, выканаўцы слова Ягонага.
 
Дабраславеце Госпада, усе анёлы Ягоныя, моцныя сілаю, выканаўцы слова Ягонага.

Дабраславеце Госпада, усе войскі Ягоныя, службіты Ягоныя, што выконваюць волю Ягоную.
 
Дабраславеце Госпада, усе войскі Ягоныя, службіты Ягоныя, што выконваюць волю Ягоную.

Дабраславеце Госпада, усе дзеі Ягоныя, ва ўсіх месцах валадарства Ягонага. Дабраславі, душа мая, Госпада!
 
Дабраславеце Госпада, усе дзеі Ягоныя, ва ўсіх месцах валадарства Ягонага. Дабраславі, душа мая, Госпада!