Псалтыр 106 псалом

Псалтыр
Пераклад Васіля Сёмухі → Пераклад Васіля Сёмухі

 
 

Алілуя. Слаўце Госпада, бо Ён добры, бо навечна літасьць Ягоная!
 
Алілуя. Слаўце Госпада, бо Ён добры, бо навечна літасьць Ягоная!

Так хай скажуць уратаваныя Госпадам, як іх збавіў Ён ад рук ворага
 
Так хай скажуць уратаваныя Госпадам, як іх збавіў Ён ад рук ворага

і сабраў з краін, ад усходу і захаду, ад поўначы і мора.
 
і сабраў з краін, ад усходу і захаду, ад поўначы і мора.

Яны блукалі ў пустыні бязьлюднымі шляхамі, і не знаходзілі населенага горада;
 
Яны блукалі ў пустыні бязьлюднымі шляхамі, і не знаходзілі населенага горада;

цярпелі голад і смагу, душа іхняя тлелася ў іх.
 
цярпелі голад і смагу, душа іхняя тлелася ў іх.

Але паклікалі Госпада ў скрусе сваёй, і Ён выбавіў іх ад нягодаў іхніх,
 
Але паклікалі Госпада ў скрусе сваёй, і Ён выбавіў іх ад нягодаў іхніх,

і павёў іх простай дарогай, каб яны ішлі да населенага горада.
 
і павёў іх простай дарогай, каб яны ішлі да населенага горада.

Хай славяць Госпада за ласку Ягоную і за дзівосныя дзеі Ягоныя для сыноў чалавечых:
 
Хай славяць Госпада за ласку Ягоную і за дзівосныя дзеі Ягоныя для сыноў чалавечых:

бо Ён спатоліў душу спрагненую, і душу сьмяглую напоўніў дабром.
 
бо Ён спатоліў душу спрагненую, і душу сьмяглую напоўніў дабром.

Яны сядзелі ў цемры і ў засені сьмяротнай, скаваныя скрухаю і жалезам;
 
Яны сядзелі ў цемры і ў засені сьмяротнай, скаваныя скрухаю і жалезам;

бо не ўпакорваліся словам Божым і волю Ўсявышняга занядбалі.
 
бо не ўпакорваліся словам Божым і волю Ўсявышняга занядбалі.

Ён упакорыў ім сэрца працаю; і яны зьнемаглі, і ня было памочніка.
 
Ён упакорыў ім сэрца працаю; і яны зьнемаглі, і ня было памочніка.

Але паклікалі Госпада ў скрусе сваёй, і Ён выратаваў іх ад бедстваў іхніх,
 
Але паклікалі Госпада ў скрусе сваёй, і Ён выратаваў іх ад бедстваў іхніх,

вывеў іх зь цемры і засені сьмяротнай, і разарваў іхнія путы.
 
вывеў іх зь цемры і засені сьмяротнай, і разарваў іхнія путы.

Хай славяць Госпада за ласку Ягоную і за цудоўныя справы Ягоныя для сыноў чалавечых:
 
Хай славяць Госпада за ласку Ягоную і за цудоўныя справы Ягоныя для сыноў чалавечых:

бо Ён разбурыў браму медную, і жалезныя кайданы паламаў.
 
бо Ён разбурыў браму медную, і жалезныя кайданы паламаў.

Неразумныя цярпелі за беззаконныя шляхі свае і за няпраўды свае;
 
Неразумныя цярпелі за беззаконныя шляхі свае і за няпраўды свае;

усякаю ежаю грэбавала душа іх, і яны набліжаліся да брамы сьмерці.
 
усякаю ежаю грэбавала душа іх, і яны набліжаліся да брамы сьмерці.

Але паклікалі Госпада ў скрусе сваёй, і Ён уратаваў іх у іхняй нягодзе;
 
Але паклікалі Госпада ў скрусе сваёй, і Ён уратаваў іх у іхняй нягодзе;

паслаў слова Сваё, і ацаліў іх, і выбавіў іх ад магілаў іхніх.
 
паслаў слова Сваё, і ацаліў іх, і выбавіў іх ад магілаў іхніх.

Хай славяць Госпада за ласку Ягоную і за цудоўныя дзеі Ягоныя сынам чалавечым!
 
Хай славяць Госпада за ласку Ягоную і за цудоўныя дзеі Ягоныя сынам чалавечым!

Хай прыносяць Яму ахвяру хвалы, і хай абвяшчаюць пра справы Ягоныя песьняю!
 
Хай прыносяць Яму ахвяру хвалы, і хай абвяшчаюць пра справы Ягоныя песьняю!

Хто выпраўляецца на караблях у мора, хто справы ўчыняе на водах вялікіх, —
 
Хто выпраўляецца на караблях у мора, хто справы ўчыняе на водах вялікіх, —

бачыць Гасподнія дзеі і цуды Ягоныя ў бездані:
 
бачыць Гасподнія дзеі і цуды Ягоныя ў бездані:

Ён маўляе, — і паўстае буйны вецер, і высока падымае хвалі яго:
 
Ён маўляе, — і паўстае буйны вецер, і высока падымае хвалі яго:

узыходзяць да неба, ападаюць у бездань; душа іхняя растае ў нягодах;
 
узыходзяць да неба, ападаюць у бездань; душа іхняя растае ў нягодах;

яны кружацца і хістаюцца, нібы п’яныя, і ўся мудрасьць іхняя зьнікае.
 
яны кружацца і хістаюцца, нібы п’яныя, і ўся мудрасьць іхняя зьнікае.

Але паклікалі Госпада ў скрусе сваёй, і Ён вывеў іх зь нягодаў іхніх.
 
Але паклікалі Госпада ў скрусе сваёй, і Ён вывеў іх зь нягодаў іхніх.

Ён ператварае буру ў цішыню, і хвалі сунімаюцца.
 
Ён ператварае буру ў цішыню, і хвалі сунімаюцца.

І радуюцца, што яны суцішыліся, і Ён прыводзіць іх да жаданае прыстані.
 
І радуюцца, што яны суцішыліся, і Ён прыводзіць іх да жаданае прыстані.

Хай славяць Госпада за ласку Ягоную і за дзівосныя дзеі Ягоныя сынам чалавечым!
 
Хай славяць Госпада за ласку Ягоную і за дзівосныя дзеі Ягоныя сынам чалавечым!

Хай славяць Яго на сходзе народным, і хай славяць Яго ў гурце старэйшынаў!
 
Хай славяць Яго на сходзе народным, і хай славяць Яго ў гурце старэйшынаў!

Ён ператварае рэкі ў пустыню і крыніцы вады — у сушу,
 
Ён ператварае рэкі ў пустыню і крыніцы вады — у сушу,

зямлю пладавітую — у саланчак, за бязбожнасьць тых, што жывуць на ёй.
 
зямлю пладавітую — у саланчак, за бязбожнасьць тых, што жывуць на ёй.

Ён ператварае пустыню ў возера, і зямлю высахлую — у крыніцу вады;
 
Ён ператварае пустыню ў возера, і зямлю высахлую — у крыніцу вады;

і пасяляе там спрагненых, і яны будуюць горад, каб жыць у ім;
 
і пасяляе там спрагненых, і яны будуюць горад, каб жыць у ім;

засяваюць палеткі, садзяць вінаграднікі, якія родзяць ім багатыя плады.
 
засяваюць палеткі, садзяць вінаграднікі, якія родзяць ім багатыя плады.

Ён дабраслаўляе іх, і яны вельмі памнажаюцца, і ў іх быдла ня менее.
 
Ён дабраслаўляе іх, і яны вельмі памнажаюцца, і ў іх быдла ня менее.

Паменшыліся яны, і ўпалі ад прыгнёту, гароты і скрухі;
 
Паменшыліся яны, і ўпалі ад прыгнёту, гароты і скрухі;

Ён вылівае зьнявагу на князёў, і пакідае іх блукаць у пустыні, дзе дарог няма.
 
Ён вылівае зьнявагу на князёў, і пакідае іх блукаць у пустыні, дзе дарог няма.

А гаротнага выцягвае з гароты, і род ягоны памнажае, як статак авечак.
 
А гаротнага выцягвае з гароты, і род ягоны памнажае, як статак авечак.

Праведнікі бачаць гэта, і радуюцца, а ўсякае няверства засланяе вусны свае.
 
Праведнікі бачаць гэта, і радуюцца, а ўсякае няверства засланяе вусны свае.

Хто мудры, той заўважыць гэта, і зразумее ласку Госпада.
 
Хто мудры, той заўважыць гэта, і зразумее ласку Госпада.