Псалтыр 54 псалом

Псалтыр
Пераклад Васіля Сёмухі → Пераклад Васіля Сёмухі

 
 

Кіроўцу хору. На струнных інструмэнтах. Вучэньне Давідава.
 
Кіроўцу хору. На струнных інструмэнтах. Вучэньне Давідава.

Пачуй, Божа, малітву маю, і ад маленьня майго не хавайся;
 
Пачуй, Божа, малітву маю, і ад маленьня майго не хавайся;

уваж мне і пачуй мяне; я стагну ў гароце маёй і бянтэжуся
 
уваж мне і пачуй мяне; я стагну ў гароце маёй і бянтэжуся

ад крыку варожага, ад уціску бязбожнага; бо яны мне накідаюць беззаконьне і ў гневе супроць мяне варагуюць.
 
ад крыку варожага, ад уціску бязбожнага; бо яны мне накідаюць беззаконьне і ў гневе супроць мяне варагуюць.

Сэрца маё трапеча ўва мне і сьмяротныя страхі мяне ахапілі;
 
Сэрца маё трапеча ўва мне і сьмяротныя страхі мяне ахапілі;

страх і жудасьць мяне агарнулі, і вусьцішна мне.
 
страх і жудасьць мяне агарнулі, і вусьцішна мне.

І сказаў я: «Хто даў бы мне крылы, як у голуба? Я паляцеў бы і супакоіўся;
 
І сказаў я: «Хто даў бы мне крылы, як у голуба? Я паляцеў бы і супакоіўся;

далёка заляцеў бы, і ў пустыні застаўся б;
 
далёка заляцеў бы, і ў пустыні застаўся б;

пасьпяшаўся б схавацца ад буры й віхуры».
 
пасьпяшаўся б схавацца ад буры й віхуры».

Разладзь, Госпадзе, і падзялі языкі іхнія, бо я гвалт і нязгоду ў горадзе бачу;
 
Разладзь, Госпадзе, і падзялі языкі іхнія, бо я гвалт і нязгоду ў горадзе бачу;

удзень і ўначы яны ходзяць навокал па ягоных мурах; зладзействы і бедствы ў ім;
 
удзень і ўначы яны ходзяць навокал па ягоных мурах; зладзействы і бедствы ў ім;

сярод яго згуба; ашука і подступ ня сыходзяць з вуліц ягоных:
 
сярод яго згуба; ашука і подступ ня сыходзяць з вуліц ягоных:

бо ня вораг мяне кляне, — гэта я ператрываў бы; не ненавісьнік мой узьвялічваецца нада мною — ад яго я схаваўся б;
 
бо ня вораг мяне кляне, — гэта я ператрываў бы; не ненавісьнік мой узьвялічваецца нада мною — ад яго я схаваўся б;

а ты, хто быў мне тым, што і сам я сабе, сябар мой і паплечнік мой,
 
а ты, хто быў мне тым, што і сам я сабе, сябар мой і паплечнік мой,

з кім мы шчырыя гутаркі мелі і разам хадзілі ў дом Божы.
 
з кім мы шчырыя гутаркі мелі і разам хадзілі ў дом Божы.

Хай іх сьмерць ня міне; хай сыдуць яны жывыя ў пекла; бо злачынства ў сялібах іхніх, у іхнім сэрцы,
 
Хай іх сьмерць ня міне; хай сыдуць яны жывыя ў пекла; бо злачынства ў сялібах іхніх, у іхнім сэрцы,

я ж паклічу Бога, і Гасподзь мяне выратуе.
 
я ж паклічу Бога, і Гасподзь мяне выратуе.

Увечары і раніцай і апоўдні я буду маліць і прасіць, і Ён пачуе мой голас;
 
Увечары і раніцай і апоўдні я буду маліць і прасіць, і Ён пачуе мой голас;

выбавіць душу маю ў спакоі ад тых, хто на мяне паўстае; бо іх многа ў мяне;
 
выбавіць душу маю ў спакоі ад тых, хто на мяне паўстае; бо іх многа ў мяне;

Бог выслухае, і суцешыць іх Той, Хто адвеку сядзіць на троне, бо няма ў іх перамены, і Бога яны не баяцца;
 
Бог выслухае, і суцешыць іх Той, Хто адвеку сядзіць на троне, бо няма ў іх перамены, і Бога яны не баяцца;

рукі свае паднялі на тых, якія зь імі ў міры, парушылі згоду сваю;
 
рукі свае паднялі на тых, якія зь імі ў міры, парушылі згоду сваю;

вусны ў іх гладкія, нібы масла, а ў сэрцы варожасьць у іх; словы іхнія лагаднейшыя за алей, а самі яны — мячы аголеныя.
 
вусны ў іх гладкія, нібы масла, а ў сэрцы варожасьць у іх; словы іхнія лагаднейшыя за алей, а самі яны — мячы аголеныя.

Пакінь Госпаду клопат твой, і Ён падтрымае цябе. Ніколі ня дасьць Ён праведніку пахіснуцца.
 
Пакінь Госпаду клопат твой, і Ён падтрымае цябе. Ніколі ня дасьць Ён праведніку пахіснуцца.

Ты, Божа, зьвядзеш іх у яму пагібельную; крыважэрныя і падступныя не пражывуць палавіны дзён сваіх. А на Цябе, Госпадзе, спадзяюся.
 
Ты, Божа, зьвядзеш іх у яму пагібельную; крыважэрныя і падступныя не пражывуць палавіны дзён сваіх. А на Цябе, Госпадзе, спадзяюся.