Псалтыр 82 псалом

Псалтыр
Пераклад Васіля Сёмухі → Пераклад Васіля Сёмухі

 
 

Песьня. Псальма Асафава.
 
Песьня. Псальма Асафава.

Божа! Не перамоўчы, не маўчы, і не заставайся спакойны, Божа!
 
Божа! Не перамоўчы, не маўчы, і не заставайся спакойны, Божа!

Бо вось, ворагі Твае зашумелі, і ненавісьнікі Твае паднялі галаву:
 
Бо вось, ворагі Твае зашумелі, і ненавісьнікі Твае паднялі галаву:

супроць народу Твайго склалі падступную змову, і раяцца супроць тых, каго Ты ахоўваеш;
 
супроць народу Твайго склалі падступную змову, і раяцца супроць тых, каго Ты ахоўваеш;

сказалі: «пойдзем і вынішчым іх з народаў, каб і ня згадвалася болей імя Ізраіля».
 
сказалі: «пойдзем і вынішчым іх з народаў, каб і ня згадвалася болей імя Ізраіля».

Змовіліся аднадушна, склалі супроць Цябе хаўрус:
 
Змовіліся аднадушна, склалі супроць Цябе хаўрус:

селішчы Эдомавыя і Ізмаільцяне, Мааў і Агаране,
 
селішчы Эдомавыя і Ізмаільцяне, Мааў і Агаране,

Гевал і Амон і Амалік, Філістымляне з жыхарамі Тыра;
 
Гевал і Амон і Амалік, Філістымляне з жыхарамі Тыра;

і Асур прыстаў да іх; яны сталі сілаю ўсім сынам Лотавым.
 
і Асур прыстаў да іх; яны сталі сілаю ўсім сынам Лотавым.

Зрабі ім тое самае, што Мадыяму, што Сісару, што Явіну каля патока Кісона,
 
Зрабі ім тое самае, што Мадыяму, што Сісару, што Явіну каля патока Кісона,

якія вынішчаны ў Аэндоры, зрабіліся гноем зямлі.
 
якія вынішчаны ў Аэндоры, зрабіліся гноем зямлі.

Зрабі зь імі, з уладарамі іхнімі, як з Орывам і Зівам, і з усімі правадырамі іхнімі, як зь Зэвэем і Салманам,
 
Зрабі зь імі, з уладарамі іхнімі, як з Орывам і Зівам, і з усімі правадырамі іхнімі, як зь Зэвэем і Салманам,

якія казалі: «возьмем сабе на валоданьне селішчы Божыя».
 
якія казалі: «возьмем сабе на валоданьне селішчы Божыя».

Божа мой! хай будуць яны, як пыл у віхуры, як на вятры салома.
 
Божа мой! хай будуць яны, як пыл у віхуры, як на вятры салома.

Як вагонь выпальвае лес, і як полымя апальвае горы,
 
Як вагонь выпальвае лес, і як полымя апальвае горы,

так гані іх бураю Тваёю, і настрашы іх бураю Тваёю,
 
так гані іх бураю Тваёю, і настрашы іх бураю Тваёю,

напоўні аблічча іхняе сорамам, каб шукалі яны імя Тваё, Госпадзе!
 
напоўні аблічча іхняе сорамам, каб шукалі яны імя Тваё, Госпадзе!

Хай пасаромяцца і настрашаны будуць навечна, хай брыдка ім будзе і хай загінуць,
 
Хай пасаромяцца і настрашаны будуць навечна, хай брыдка ім будзе і хай загінуць,

і няхай яны ведаюць, што Ты, Каму адзінаму імя — Гасподзь, Усявышні над усёю зямлёю.
 
і няхай яны ведаюць, што Ты, Каму адзінаму імя — Гасподзь, Усявышні над усёю зямлёю.