Выслоўяў Саламонавых 1 разьдзел

Кніга выслоўяў Саламонавых
Пераклад Васіля Сёмухі → Пераклад Васіля Сёмухі

 
 

Выслоўі Саламона, сына Давідавага, цара Ізраільскага.
 
Выслоўі Саламона, сына Давідавага, цара Ізраільскага.

Каб спазнаць мудрасьць і настаўленьне, зразумець разумныя выслоўі;
 
Каб спазнаць мудрасьць і настаўленьне, зразумець разумныя выслоўі;

засвоіць правілы добрай разважлівасьці, справядлівасьці, права і слушнасьці;
 
засвоіць правілы добрай разважлівасьці, справядлівасьці, права і слушнасьці;

прастадушным даць кемнасьць, юнаку — веды і разважлівасьць;
 
прастадушным даць кемнасьць, юнаку — веды і разважлівасьць;

паслухае мудры і памножыць веды, і разумны знойдзе мудрыя парады;
 
паслухае мудры і памножыць веды, і разумны знойдзе мудрыя парады;

каб разумець выслоўе і загадкавую мову, словы мудрацоў і загадкі іхнія.
 
каб разумець выслоўе і загадкавую мову, словы мудрацоў і загадкі іхнія.

Пачатак мудрасьці — страх Гасподні; толькі дурні пагарджаюць мудрасьцю і настаўленьнем.
 
Пачатак мудрасьці — страх Гасподні; толькі дурні пагарджаюць мудрасьцю і настаўленьнем.

Слухай, сыне мой, настаўленьне бацькі твайго, і не адкідай запавету маці тваёй:
 
Слухай, сыне мой, настаўленьне бацькі твайго, і не адкідай запавету маці тваёй:

бо гэта — прыгожы вянок на галаву тваю і акраса на шыю тваю.
 
бо гэта — прыгожы вянок на галаву тваю і акраса на шыю тваю.

Сыне мой! калі цябе будуць намаўляць грэшнікі, не згаджайся.
 
Сыне мой! калі цябе будуць намаўляць грэшнікі, не згаджайся.

Калі будуць казаць: «ідзі з намі, зробім засаду на кроў, падпільнуем бязгрэшнага і бязьвіннага,
 
Калі будуць казаць: «ідзі з намі, зробім засаду на кроў, падпільнуем бязгрэшнага і бязьвіннага,

жывых праглынем іх, як апраметная, і — цэлых, як тых, што ў магілу сыходзяць;
 
жывых праглынем іх, як апраметная, і — цэлых, як тых, што ў магілу сыходзяць;

набяром усякага каштоўнага дабра, напоўнім дамы нашыя здабычаю;
 
набяром усякага каштоўнага дабра, напоўнім дамы нашыя здабычаю;

далучы сваю долю да нашай, складка адна будзе на ўсіх нас»:
 
далучы сваю долю да нашай, складка адна будзе на ўсіх нас»:

Сыне мой! не хадзі адною дарогаю зь імі, утрымай нагу тваю ад сьцежкі іхняй,
 
Сыне мой! не хадзі адною дарогаю зь імі, утрымай нагу тваю ад сьцежкі іхняй,

бо іхнія ногі бягуць да ліхога і сьпяшаюцца кроў праліваць.
 
бо іхнія ногі бягуць да ліхога і сьпяшаюцца кроў праліваць.

На вачах ва ўсіх птушак дарма раскідаецца сетка;
 
На вачах ва ўсіх птушак дарма раскідаецца сетка;

а яны кроў сваю сочаць, засады ладзяць на душы свае.
 
а яны кроў сваю сочаць, засады ладзяць на душы свае.

Такія дарогі ва ўсіх, хто прагне чужога дабра: яно забірае жыцьцё ў свайго ўласьніка.
 
Такія дарогі ва ўсіх, хто прагне чужога дабра: яно забірае жыцьцё ў свайго ўласьніка.

Мудрасьць кліча на вуліцах, на плошчах узносіць свой голас,
 
Мудрасьць кліча на вуліцах, на плошчах узносіць свой голас,

на шумных сходах прапаведуе, каля гарадское брамы прамаўляе слова сваё:
 
на шумных сходах прапаведуе, каля гарадское брамы прамаўляе слова сваё:

«Дакуль, немысьлі, любіцьмеце невуцтва? дакуль пакепнікі будуць кепствам цешыцца? дакуль бязглуздыя будуць ненавідзець навуку?
 
«Дакуль, немысьлі, любіцьмеце невуцтва? дакуль пакепнікі будуць кепствам цешыцца? дакуль бязглуздыя будуць ненавідзець навуку?

паслухайце маёй засьцярогі: вось, я вылью на вас Духа майго, абвяшчу вам словы мае.
 
паслухайце маёй засьцярогі: вось, я вылью на вас Духа майго, абвяшчу вам словы мае.

Я клікала, а вы не паслухаліся; я падавала руку маю, і ніхто не зважаў;
 
Я клікала, а вы не паслухаліся; я падавала руку маю, і ніхто не зважаў;

і вы адкінулі ўсе мае рады, і перасьцярогаў маіх не прынялі:
 
і вы адкінулі ўсе мае рады, і перасьцярогаў маіх не прынялі:

за тое і я пасьмяюся з вашай пагібелі; парадуюся, калі прыйдзе ваш страх;
 
за тое і я пасьмяюся з вашай пагібелі; парадуюся, калі прыйдзе ваш страх;

калі прыйдзе ваш страх, як бура, і няшчасьце, як віхура, наляціць на вас; калі спадобіць вас нядоля і ўціск.
 
калі прыйдзе ваш страх, як бура, і няшчасьце, як віхура, наляціць на вас; калі спадобіць вас нядоля і ўціск.

Тады будуць клікаць мяне, і я не пачую.
 
Тады будуць клікаць мяне, і я не пачую.

За тое, што зьненавідзелі веды і ня выбралі страху Гасподняга,
 
За тое, што зьненавідзелі веды і ня выбралі страху Гасподняга,

не схацелі парады маёй, пагардзілі ўсімі перасьцярогамі маімі;
 
не схацелі парады маёй, пагардзілі ўсімі перасьцярогамі маімі;

за тое няхай ядуць яны з плоду дарог сваіх і насычаюцца з парадаў сваіх.
 
за тое няхай ядуць яны з плоду дарог сваіх і насычаюцца з парадаў сваіх.

Бо адступніцтва неразумных заб’е іх, і бястурботнасьць немысьляў загубіць іх.
 
Бо адступніцтва неразумных заб’е іх, і бястурботнасьць немысьляў загубіць іх.

А хто мяне слухае, будзе жыць у бясьпецы і спакойна, не баючыся ліха».
 
А хто мяне слухае, будзе жыць у бясьпецы і спакойна, не баючыся ліха».