Да Рымлянаў 3 разьдзел

Пасланьне да Рымлянаў
Пераклад Васіля Сёмухі → Пераклад Васіля Сёмухі

 
 

Дык вось, у чым жа перавага быць Юдэем, альбо якая карысьць ад абразаньня?
 
Дык вось, у чым жа перавага быць Юдэем, альбо якая карысьць ад абразаньня?

Вялікая, ва ўсіх праявах, а найперш у тым, што ім даверана слова Божае.
 
Вялікая, ва ўсіх праявах, а найперш у тым, што ім даверана слова Божае.

Бо што ж? калі некаторыя ня верылі, хіба ж няверства іхняе зьнішчыць вернасьць Божую?
 
Бо што ж? калі некаторыя ня верылі, хіба ж няверства іхняе зьнішчыць вернасьць Божую?

Зусім не. Бог верны, а кожны чалавек ілжывы, як напісана: «Ты праведны ў словах Тваіх і пераможаш, у судзе Тваім».
 
Зусім не. Бог верны, а кожны чалавек ілжывы, як напісана: «Ты праведны ў словах Тваіх і пераможаш, у судзе Тваім».

А калі нашая няпраўда выяўляе праўду Божую, дык што скажам? няўжо будзе Бог несправядлівы, калі паказвае гнеў? — кажу, па-чалавечы разважаючы.
 
А калі нашая няпраўда выяўляе праўду Божую, дык што скажам? няўжо будзе Бог несправядлівы, калі паказвае гнеў? — кажу, па-чалавечы разважаючы.

Зусім не. Бо як жа тады Богу судзіць сьвет?
 
Зусім не. Бо як жа тады Богу судзіць сьвет?

Бо, калі вернасьць Божая ўзвышаецца маёю нявернасьцю на славу Божую, завошта яшчэ мяне ж судзіць, як грэшніка?
 
Бо, калі вернасьць Божая ўзвышаецца маёю нявернасьцю на славу Божую, завошта яшчэ мяне ж судзіць, як грэшніка?

І ці ж не рабіць нам зло, каб выйшла на дабро, як некаторыя ўпікаюць нас і кажуць, быццам мы гэтак вучым? Справядлівы суд на такіх.
 
І ці ж не рабіць нам зло, каб выйшла на дабро, як некаторыя ўпікаюць нас і кажуць, быццам мы гэтак вучым? Справядлівы суд на такіх.

Дык што ж? ці маем мы перавагу? Зусім не; бо мы ўжо даказалі, што як Юдэі, так і Эліны, усе пад грэхам,
 
Дык што ж? ці маем мы перавагу? Зусім не; бо мы ўжо даказалі, што як Юдэі, так і Эліны, усе пад грэхам,

як напісана: «няма праведнага аніводнага;
 
як напісана: «няма праведнага аніводнага;

няма, хто разумеў бы; няма, хто Бога шукаў бы;
 
няма, хто разумеў бы; няма, хто Бога шукаў бы;

усе зьбіліся з тропу, нягодныя сталіся ўсе: няма, хто тварыў бы дабро, няма аніводнага».
 
усе зьбіліся з тропу, нягодныя сталіся ўсе: няма, хто тварыў бы дабро, няма аніводнага».

Горла іхняе — дамавіна адчыненая, лісьлівяць яны языком; атрута асьпідаў у іх на губах;
 
Горла іхняе — дамавіна адчыненая, лісьлівяць яны языком; атрута асьпідаў у іх на губах;

вусны ў іх поўныя ліхаслоўя і горычы.
 
вусны ў іх поўныя ліхаслоўя і горычы.

Ногі ў іх борздыя на праліваньне крыві;
 
Ногі ў іх борздыя на праліваньне крыві;

разбурэньне і згубнасьць на іхніх дарогах;
 
разбурэньне і згубнасьць на іхніх дарогах;

яны ня ведаюць шляхоў міру.
 
яны ня ведаюць шляхоў міру.

Няма страху Божага перад вачамі ў іх».
 
Няма страху Божага перад вачамі ў іх».

А мы ведаем, што закон, калі што гаворыць, гаворыць да тых, хто пад законам, так што замыкаюцца ўсякія вусны, і ўвесь сьвет робіцца вінаваты перад Богам,
 
А мы ведаем, што закон, калі што гаворыць, гаворыць да тых, хто пад законам, так што замыкаюцца ўсякія вусны, і ўвесь сьвет робіцца вінаваты перад Богам,

бо дзеямі закона не апраўдаецца перад Ім ніякая плоць; бо законам спазнаецца грэх.
 
бо дзеямі закона не апраўдаецца перад Ім ніякая плоць; бо законам спазнаецца грэх.

Але сёньня, незалежна ад закона, зьявілася праведнасьць Божая, пра якую сьведчаць закон і прарокі,
 
Але сёньня, незалежна ад закона, зьявілася праведнасьць Божая, пра якую сьведчаць закон і прарокі,

праведнасьць Божая празь веру ў Ісуса Хрыста ва ўсіх і на ўсіх вернікаў; бо няма розьніцы,
 
праведнасьць Божая празь веру ў Ісуса Хрыста ва ўсіх і на ўсіх вернікаў; бо няма розьніцы,

бо ўсе зграшылі і пазбаўлены славы Божай,
 
бо ўсе зграшылі і пазбаўлены славы Божай,

атрымліваючы апраўданьне дарам, паводле мілаты Ягонай, адкупленьнем у Ісусе Хрысьце,
 
атрымліваючы апраўданьне дарам, паводле мілаты Ягонай, адкупленьнем у Ісусе Хрысьце,

Якога Бог прынёс у ахвяру ўмілажальваньня ў Крыві Ягонай празь веру, для паказу справядлівасьці Ягонай ў дараваньні грахоў, учыненых раней,
 
Якога Бог прынёс у ахвяру ўмілажальваньня ў Крыві Ягонай празь веру, для паказу справядлівасьці Ягонай ў дараваньні грахоў, учыненых раней,

у доўгім цярпеньні Божым, для паказу справядлівасьці Ягонай ў сёньняшні час, — хай зьявіцца Ён справядлівы і апраўдае таго, хто веруе ў Ісуса.
 
у доўгім цярпеньні Божым, для паказу справядлівасьці Ягонай ў сёньняшні час, — хай зьявіцца Ён справядлівы і апраўдае таго, хто веруе ў Ісуса.

Дзе ж тое, чым пахваліцца? зьнішчана. Якім законам? законам учынкаў? Не, а законам веры.
 
Дзе ж тое, чым пахваліцца? зьнішчана. Якім законам? законам учынкаў? Не, а законам веры.

Бо мы прызнаём, што чалавек апраўдваецца вераю, незалежна ад дзеяў закона.
 
Бо мы прызнаём, што чалавек апраўдваецца вераю, незалежна ад дзеяў закона.

Няўжо Бог ёсьць Бог Юдэяў толькі, а не й язычнікаў? Вядома, і язычнікаў;
 
Няўжо Бог ёсьць Бог Юдэяў толькі, а не й язычнікаў? Вядома, і язычнікаў;

бо адзін Бог, Які апраўдае абрэзаных па веры і неабрэзаных празь веру.
 
бо адзін Бог, Які апраўдае абрэзаных па веры і неабрэзаных празь веру.

Дык вось, ці ж мы не касуем закон вераю? Зусім не; а сьцьвярджаем закон.
 
Дык вось, ці ж мы не касуем закон вераю? Зусім не; а сьцьвярджаем закон.