1 да Карынфянаў 10 разьдзел

Першае пасланьне да Карынфянаў
Пераклад Васіля Сёмухі → Пераклад Васіля Сёмухі

 
 

Не хачу пакінуць вас, браты, і каб вы ня ведалі, што бацькі нашыя ўсе былі пад хмараю, і ўсе прайшлі праз мора;
 
Не хачу пакінуць вас, браты, і каб вы ня ведалі, што бацькі нашыя ўсе былі пад хмараю, і ўсе прайшлі праз мора;

і ўсе хрысьціліся ў Майсея ў хмары і ў моры;
 
і ўсе хрысьціліся ў Майсея ў хмары і ў моры;

і ўсе елі адну і тую самую духоўную страву;
 
і ўсе елі адну і тую самую духоўную страву;

і ўсе пілі адно і тое самае духоўнае пітво, бо пілі з духоўнай скалы, якая ішла сьледам за імі; а скала тая была Ісус Хрыстос.
 
і ўсе пілі адно і тое самае духоўнае пітво, бо пілі з духоўнай скалы, якая ішла сьледам за імі; а скала тая была Ісус Хрыстос.

Але ня шмат каго ўпадабаў Бог; бо яны панішчаны былі ў пустыні.
 
Але ня шмат каго ўпадабаў Бог; бо яны панішчаны былі ў пустыні.

А гэта былі прыклады нам, каб мы не самахоціліся на ліхое, а самахоціліся яны.
 
А гэта былі прыклады нам, каб мы не самахоціліся на ліхое, а самахоціліся яны.

Ня будзьце таксама ідалапаклонцамі, як некаторыя зь іх, пра якіх напісана: «людзі селі есьці і піць, і ўсталі бавіцца».
 
Ня будзьце таксама ідалапаклонцамі, як некаторыя зь іх, пра якіх напісана: «людзі селі есьці і піць, і ўсталі бавіцца».

Ня будзем блудадзейнічаць, як некаторыя зь іх блудадзейнічалі, і ў адзін дзень загінула іх дваццаць тры тысячы.
 
Ня будзем блудадзейнічаць, як некаторыя зь іх блудадзейнічалі, і ў адзін дзень загінула іх дваццаць тры тысячы.

Ня будзем спакушаць Хрыста, як некаторыя зь іх спакушалі і загінулі ад зьмеяў.
 
Ня будзем спакушаць Хрыста, як некаторыя зь іх спакушалі і загінулі ад зьмеяў.

Не наракайце, як некаторыя зь іх наракалі і загінулі ад зьнішчальніка.
 
Не наракайце, як некаторыя зь іх наракалі і загінулі ад зьнішчальніка.

Усё гэта адбывалася зь імі, як вобразы; а апісана ў настаўленьне нам, што дасягнулі канца вякоў.
 
Усё гэта адбывалася зь імі, як вобразы; а апісана ў настаўленьне нам, што дасягнулі канца вякоў.

А таму, хто думае, што ён стаіць, глядзі, каб ня ўпасьці.
 
А таму, хто думае, што ён стаіць, глядзі, каб ня ўпасьці.

Вас апанавала спакуса не якая, а чалавечая; і верны Бог, Які не дапусьціць, каб вас спакушалі звыш сілы, але пры спакушэньні дасьць і палёгку, каб вы маглі ператрываць.
 
Вас апанавала спакуса не якая, а чалавечая; і верны Бог, Які не дапусьціць, каб вас спакушалі звыш сілы, але пры спакушэньні дасьць і палёгку, каб вы маглі ператрываць.

Таму, любасныя мае, унікайце служэньня ідалам.
 
Таму, любасныя мае, унікайце служэньня ідалам.

Я кажу вам як разважлівым; самі памяркуйце, пра што я кажу:
 
Я кажу вам як разважлівым; самі памяркуйце, пра што я кажу:

Чара дабраславеньня, якую дабраслаўляем, ці ня ёсьць далучэньне Крыві Хрыстовай? хлеб, які ламаем, ці ня ёсьць далучэньне Цела Хрыстовага?
 
Чара дабраславеньня, якую дабраслаўляем, ці ня ёсьць далучэньне Крыві Хрыстовай? хлеб, які ламаем, ці ня ёсьць далучэньне Цела Хрыстовага?

Адзін хлеб, і мы многія — адно цела; бо ўсе прычашчаемся адным хлебам.
 
Адзін хлеб, і мы многія — адно цела; бо ўсе прычашчаемся адным хлебам.

Паглядзеце на Ізраіля па плоці: тыя, што ядуць ахвярнае, ці ня супольнікі яны ахвярніка?
 
Паглядзеце на Ізраіля па плоці: тыя, што ядуць ахвярнае, ці ня супольнікі яны ахвярніка?

Што я кажу? ці тое, што ідал ёсьць нешта? альбо ідалаахвярнае значыць што-небудзь?
 
Што я кажу? ці тое, што ідал ёсьць нешта? альбо ідалаахвярнае значыць што-небудзь?

Не; але што язычнікі, калі прыносяць ахвяры, дык прыносяць дэманам, а ня Богу; але я не хачу, каб вы былі ў супольнасьці з дэманамі.
 
Не; але што язычнікі, калі прыносяць ахвяры, дык прыносяць дэманам, а ня Богу; але я не хачу, каб вы былі ў супольнасьці з дэманамі.

Ня можаце піць чару Гасподнюю і чару дэманскую; ня можаце быць супольнікамі ў гасьціне Гасподняй і ў гасьціне дэманскай.
 
Ня можаце піць чару Гасподнюю і чару дэманскую; ня можаце быць супольнікамі ў гасьціне Гасподняй і ў гасьціне дэманскай.

Няўжо мы адважымся дражніць Госпада? Хіба мы мацнейшыя за Яго?
 
Няўжо мы адважымся дражніць Госпада? Хіба мы мацнейшыя за Яго?

Усё мне можна, ды ня ўсё на карысьць; усё мне можна, ды ня ўсё навучае.
 
Усё мне можна, ды ня ўсё на карысьць; усё мне можна, ды ня ўсё навучае.

Хай ніхто ня шукае карысьці сабе, а кожны — другому.
 
Хай ніхто ня шукае карысьці сабе, а кожны — другому.

Усё, што прадаецца на торжышчы, ежце не перабіраючы, дзеля спакою сумленьня;
 
Усё, што прадаецца на торжышчы, ежце не перабіраючы, дзеля спакою сумленьня;

бо Гасподняя зямля і ўсё, што на ёй.
 
бо Гасподняя зямля і ўсё, што на ёй.

Калі хто зь няверных пакліча вас, і вы захочаце пайсьці, — дык усё, што вам прапануецца, ежце не перабіраючы дзеля спакою сумленьня.
 
Калі хто зь няверных пакліча вас, і вы захочаце пайсьці, — дык усё, што вам прапануецца, ежце не перабіраючы дзеля спакою сумленьня.

Але калі хто скажа вам: гэта ідалаахвярнае, — дык ня ежце дзеля таго, хто падказаў вам, і дзеля сумленьня; бо Гасподняя зямля, і ўсё, што на ёй.
 
Але калі хто скажа вам: гэта ідалаахвярнае, — дык ня ежце дзеля таго, хто падказаў вам, і дзеля сумленьня; бо Гасподняя зямля, і ўсё, што на ёй.

Сумленьне ж разумею не сваё, а іншага; бо дзеля чаго маёй свабодзе быць суджанай чужым сумленьнем?
 
Сумленьне ж разумею не сваё, а іншага; бо дзеля чаго маёй свабодзе быць суджанай чужым сумленьнем?

Калі я з удзячнасьцю ем, дык навошта мяне дакараць за тое, за што я дзякую?
 
Калі я з удзячнасьцю ем, дык навошта мяне дакараць за тое, за што я дзякую?

Дык жа, ці ясьце, ці п’яце, ці (іншае) што робіце, усё рабеце на славу Божую.
 
Дык жа, ці ясьце, ці п’яце, ці (іншае) што робіце, усё рабеце на славу Божую.

Не давайце панады ні Юдэям, ні Элінам, ні царкве Божай,
 
Не давайце панады ні Юдэям, ні Элінам, ні царкве Божай,

так, як і я дагаджаю ўсім ва ўсім, шукаючы не сабе карысьці, а многім, каб яны ўратаваліся.
 
так, як і я дагаджаю ўсім ва ўсім, шукаючы не сабе карысьці, а многім, каб яны ўратаваліся.