Быццё 36 разьдзел

Быццё
Пераклад Васіля Сёмухі → Пераклад Яна Станкевіча

 
 

Вось радавод Ісава, ён жа Эдом.
 
І гэта радавод Ісаваў, ён жа Едом.

Ісаў узяў сабе жонак з дачок Ханаанскіх: Аду, дачку Элона Хэтэяніна, і Алівэму, дачку Аны, сына Цывэона Эвэяніна,
 
Ісаў узяў сабе жонкі з дачок Канаанскіх: Аду, дачку Елона Гэціча, а Оголіваму, дачку Аны, дачку Цывеона Гэвяніна,

і Васэмату, дачку Ізмаіла, сястру Наваёта.
 
А Васэмафу, дачку Ізмайлаву, сястру Наваёфаву.

Ада нарадзіла Ісаву Эліфаза. Васэмата нарадзіла Рагуіла,
 
І нарадзіла Ада Ісаву Еліфаза; А Васэмафа нарадзіла Рагуеля.

Алівэма нарадзіла Еуса, Еглома і Карэя. Гэта сыны Ісава, якія нарадзіліся яму ў зямлі Ханаанскай.
 
А Оголівама нарадзіла Евуша а Елома а Кору. Гэта сынове Ісававы, што нарадзіліся яму ў зямлі Канаанскай.

І ўзяў Ісаў жонак сваіх і сыноў сваіх і дачок сваіх, і ўсіх людзей дома свайго, і статкі свае і ўсё быдла сваё, і ўсю маёмасьць сваю, якую ён набыў у зямлі Ханаанскай, і пайшоў у іншую зямлю ад аблічча Якава, брата свайго;
 
І ўзяў Ісаў жонкі свае, і сыноў сваіх, і дачкі свае, і ўсі душы дамовы свае, і стада свае, і ўвесь статак свой, і ўсю маемасьць сваю, каторую ён прыдбаў у зямлі Канаанскай, і пайшоў да іншае зямлі ад віду Якава, брата свайго;

бо маёмасьць іхняя была такая вялікая, што яны не маглі жыць разам, і зямля вандраваньня іхняга не ўмяшчала іх, ад мноства статкаў іхніх.
 
Бо была маемасьць іхная вялікая, каб яны маглі жыць разам, і не магла зямля падарожжаваньня іхнага насіць іх з прычыны стадаў іхных.

І пасяліўся Ісаў на гары Сэір. Ісаў, ён жа Эдом.
 
І асяліўся Ісаў на гары Сэір, Ісаў, ён жа Едом.

І вось радаслоўнік Ісава, бацькі Ідумэяў, на гары Сэір.
 
І во гэта роды Ісававы, айца Едумееў, на гары Сэір;

Вось імёны сыноў Ісававых: Эліфаз, сын Ады, жонкі Ісававай, і Рагуіл, сын Васэматы, жонкі Ісававай.
 
Во гэта ймёны сыноў Ісававых: Еліфаз, сын Ады, жонкі Ісававае; Рагуель, сын Васэмафы, жонкі Ісававае.

У Эліфаза былі сыны: Тэман, Амар, Цэфо, Гатам і Кеназ.
 
І былі сынове Еліфазавы: Феман, Омар, Цефо а Ґафам а Кеназ.

А Тамна была наложніца Эліфаза, сына Ісававага, і нарадзіла Эліфазу Амаліка. Вось сыны Ады, жонкі Ісававай.
 
А Фамна была мамошка Еліфаза, сына Ісававага; і нарадзіла Еліфазу Амаліка. Гэта сынове Ады, жонкі Ісававае.

І вось сыны Рагуіла: Нахат і Зэрах, Шама і Міза. Гэта сыны Васэматы, жонкі Ісававай.
 
А во, гэта сыны Рагуелявы: Нагаф а Зэраг, Шамма а Міза. Гэта былі сынове Васэмафы, жонкі Ісававае.

І гэтыя сыны былі Алівэмы, дачкі Аны, сына Цэвэонавага, жонкі Ісававай: яна нарадзіла Ісаву Еуса, Еглома і Карэя.
 
І во гэтыя былі сыны Огалівамы, дачкі Аны, дачкі Цывеона, жонкі Ісававае: і яна нарадзіла Ісаву Евуша а Елома, а Кору.

Вось старэйшыны сыноў Ісававых. Сыны Эліфаза, першародка Ісававага: старэйшына Тэман, старэйшына Амар, старэйшына Цэфо, старэйшына Кеназ,
 
Во гэта князі сыноў Ісававых. Сынове Еліфаза, першароднага Ісававага: князь Феман, князь Омар, князь Цефо, князь Кеназ,

старэйшына Карэй, старэйшына Гатам, старэйшына Амалік. Гэтыя старэйшыны Эліфазавыя ў зямлі Эдома; гэта сыны Ады.
 
Князь Кора, князь Ґафам, князь Амалік. Гэтыя князі Еліфазовы ў зямлі Едомовае; гэта сынове Адзіны.

Гэтыя сыны Рагуіла, сына Ісававага: старэйшына Нахат, старэйшына Зэрах, старэйшына Шама, старэйшына Міза. Гэта старэйшыны Рагуілавыя ў зямлі Эдома; гэта сыны Васэматы, жонкі Ісававай.
 
І гэтыя сыны Рагуеля, сына Ісававага: князь Нагаф, князь Зэраг, князь Шамма, князь Міза. Гэтыя князі Рагуелявы ў зямлі Едомавае; гэтыя сынове Васэмафы, жонкі Ісававае.

Гэта сыны Алівэмы, жонкі Ісававай: старэйшына Еус, старэйшына Еглом, старэйшына Карэй. Гэта старэйшыны Алівэмы, дачкі Аны, жонкі Ісававай.
 
І гэтыя сыны Огалівамы, жонкі Ісававае: князь Евуш, князь Елом, князь Кора. Гэтыя князі Огалівамы, дачкі Аны, жонкі Ісававае.

Вось сыны Ісава, і вось старэйшыны іх. Гэта Эдом.
 
Гэтыя сынове Ісававы, і гэтыя князі іхныя. Гэта Едом.

Гэта сыны Сэіра Харэяніна, якія жылі ў зямлі той: Лотан, Шовал, Цывэон, Ана,
 
Гэтыя сынове Сэіра Горэяніна, жыхары зямлі тае: Лотан а Шовал а Цывеон а Ана

Дышон, Эцэр і Дышан. Гэтыя старэйшыны Харэяў, сыноў Сэіра, у зямлі Эдома.
 
А Дышон а Ецэр а Дышан. Гэтыя князі Горэйскія, сыноў Сэіравых, у зямлі Едома.

Сыны Лотана былі: Хоры і Геман; а сястра ў Лотана: Тамна.
 
І былі сыны Лотановы: Горы а Гэман; а сястра ў Лотана: Хімна.

Гэтыя сыны Шовала: Алван, Манахат, Эвал, Шэфо і Онам.
 
І гэта сынове Шоваловы: Алван а Манагаф а Евал, Шэфо а Онам.

Гэтыя сыны Цывэона: Ая і Ана. Гэта той Ана, які знайшоў цёплыя воды ў пустыні, калі пасьвіў аслоў Цывэона, бацькі свайго.
 
А гэтыя сыны Цывеонавы: Ая а Ана. Гэта Ана, каторы знайшоў цёплыя жаролы на пустыні, як пасьціў аслы Цывеона, айца свайго.

Гэтыя дзеці Аны: Дышон і Алівэма, дачка Аны.
 
І гэтыя дзеці Аніны: Дышон а Оголівама, дачка Аніна.

Гэтыя сыны Дышона: Хэмдан, Эшбан, Ітран і Хэран.
 
І гэтыя сыны Дышонавы: Гэмдан а Эшбан а Іфран а Херан.

Гэтыя сыны Эцэра: Білган, Зааван і Акан.
 
Гэтыя сыны Эцэравы: Білган а Зааван а Акан.

Гэтыя сыны Дышана: Уц і Аран.
 
Гэтыя сыны Дышановы: Уц а Аран.

Гэтыя старэйшыны Харэяў: старэйшына Лотан, старэйшына Шовал, старэйшына Цывэон, старэйшына Ана,
 
Гэтыя князі Горэйскія: князь Лотан, князь Шовал, князь Цывеон, князь Ана,

старэйшына Дышон, старэйшына Эцэр, старэйшына Дышан. Вось старэйшыны Харэяў, паводле старэйшынства іхняга ў зямлі Сэір.
 
Князь Дышон, князь Эцэр, князь Дышан. Во, гэта князі Горэйскія подле князстваў сваіх у зямлі Сэір.

Вось цары, якія валадарылі ў зямлі Эдома, раней валадараньня цароў і сыноў Ізраілевых:
 
І во каралёве, што каралявалі ў зямлі Едомавай, пярвей за караляваньне каралёў у сыноў Ізраелявых.

валадарыў у Эдоме Бэла, сын Вэораў, а імя горада яго Дынгава.
 
І караляваў у Едоме Бела, сын Веораў, а імя места ягонага Дынгава.

І памёр Бэла, і зацараваў пасьля яго Ёваў, сын Зэраха, з Васоры.
 
І памер Бела, і караляваў замест яго Ёваў, сын Зэрагаў, з Восоры.

Памёр Ёваў, і зацараваў пасьля яго Хушам, зь зямлі Тэманіцянаў.
 
І памер Ёваў, і караляваў замест яго Гушам, ізь зямлі Феманскае.

І памёр Хушам, і зацараваў пасьля яго Гадад, сын Бэдадаў, які разьбіў Мадыяніцянаў на полі Маава: імя горада яго Авіт.
 
І памер Гушам, і караляваў замест яго Гадад, сын Бедадаў, каторы паразіў Мідзянян на полю Моаўскім; а імя места ягонага Авіф.

І памёр Гадад, і зацараваў пасьля яго Самла, з Масрэкі.
 
І памер Гадад, і караляваў замест яго Самла з Масрэкі.

І памёр Самла, і зацараваў пасьля яго Саўл з Рэхавота, што каля ракі.
 
І памер Самла, і караляваў замест яго Саўла з Рэговофа, ля ракі.

І памёр Саўл, і зацараваў пасьля яго Баал-Ханан, сын Ахбора.
 
І памер Саўла, і караляваў замест яго Баал-Ганан, сын Ахбораў.

І памёр Баал-Ханан, сын Ахбора, і зацараваў пасьля яго Гадар; імя горада яго Паў; імя жонкі ягонай Мэгэтавээль, дачка Матрэды, сына Мэзагава.
 
І памер Баал-Ганан, сын Ахбораў, і караляваў замест яго Гадар; а імя места ягонага Пагу; імя жонкі ягонае Мегетавель, дачка Матрэды, дачкі Мезагавае.

Гэтыя імёны старэйшых Ісававых, паводле плямёнаў іхніх, паводле мясьцінаў іхніх, паводле імёнаў іхніх: старэйшына Тымна, старэйшына Алва, старэйшына Етэт,
 
І гэтыя ймёны князёў Ісававых, подле радзімаў іхных, подле месцаў іхных, у ймёнах іхных: князь Фімна, князь Алва, князь Етэф,

старэйшына Алівэма, старэйшына Эла, старэйшына Пінон,
 
Князь Оголівама, князь Эла, князь Пінон,

старэйшына Кеназ, старэйшына Тэман, старэйшына Міўцар,
 
князь Кеназ, князь Феман, Міўцар,

старэйшына Магдыіл, старэйшына Ірам. Вось старэйшыны Ідумэйскія, паводле іх селішчаў, у зямлі валоданьня іхняга. Вось Ісаў, бацька Ідумэяў.
 
Князь Магдыель, князь Ірам. Гэтыя князі Едомскія, подле слялібаў іхных, у зямлі дзяржаньня іхнага, Ён Ісаў, ацец Едомічаў.