1 летапісаў 26 разьдзел

Першая кніга летапісаў
Пераклад Васіля Сёмухі → Пераклад Яна Станкевіча

 
 

Вось разьмеркаваньне брамнікаў: з Карэянаў: Мэшэлэмія, сын Карэя, з сыноў Асафавых.
 
Во рады брамнікаў: з Корычаў: Мешэлема Коранок, із сыноў Асафовых.

Сыны Мэшэлэміі: першынец Захар, другі Едыяіл, трэці Зэвадыя, чацьвёрты Ятнііл,
 
І ў Мешэлемы сынове: Захара пяршак, Едзяель другі, Зэвада трэйці, Яфнель чацьверты,

пяты Элам, шосты Егоханан, сёмы Эльегоэнай.
 
Елам пяты, Егоганан шосты, Елегоенай сёмы.

Сыны Авэд-Эдома: першынец Шэмая, другі Егозавад, трэці Ёах, чацьвёрты Сахар, пяты Навтанаіл,
 
Сынове Овед-Едомавы: Шэмая пяршак, Егозавад другі, Ёаг трэйці, Сахар чацьверты, Нефанэль пяты,

шосты Амііл, сёмы Ісахар, восьмы Пэўльтай, бо Бог дабраславіў яго.
 
Амель шосты, Іссасхар сёмы, Пеулефай восьмы, бо Бог дабраславіў яго.

У сына яго Шэмаі нарадзіліся таксама сыны, начальнікі ў сваім родзе, бо яны былі людзі моцныя.
 
І ў Шэмаі, сына ягонага, нарадзіліся сынове, што радзілі ў доме айцоў, бо дужасілы яны.

Сыны Шэмаі: Отні, Рэфаіл, Авэд і Элзавад, браты ягоныя, людзі моцныя, Элія, Сэмахія.
 
Сынове Шэмаіны: Офні а Рахвайла а Овед, Елізавад, каторых браты дужасілы, Елігу а Сэмаха.

Усе яны з сыноў Авэд-Эдома; яны і сыны іхнія і браты іхнія былі людзі руплівыя і да службы здольныя: іх было ў Авэд-Эдома шэсьцьдзясят два.
 
Усі яны із сыноў Овед-Едомавых; яны а сыны іхныя а браты іхныя мужы дужасілы ў службе: шасьцьдзясят двух у Овед-Едома.

У Мэшэлэміі сыноў і братоў, людзей здольных, было васямнаццаць.
 
І ў Мэшэлемы сыноў а братоў, людзёў здольных, асьмінанцацёх.

У Хосы, з сыноў Мэрарыных, сыны: Шымры галоўны, — хоць ён і ня быў першынец, але бацька ягоны паставіў яго галоўным;
 
І ў Госы, із сыноў Мераравых, былі сынове: Шымры галоўны, — хоць ён ня быў пяршак, але айцец ягоны пастанавіў яго за галоўнага, —

другі Хэлкія, трэці Тэвалія, чацьвёрты Захар; усіх сыноў і братоў у Хосы было трынаццаць.
 
Гілка другі, Тэваля трэйці, Захара чацьверты; усіх сыноў а братоў у Госы было трынанцацёх.

Вось разьмеркаваньне брамнікаў па ўзначальцах сямействаў, здольных да службы разам з братамі іхнімі, на служэньне ў доме Гасподнім.
 
Памеж гэтых былі рады брамнікаў, памеж галоўных мужоў, старожа на супроці братоў сваіх, паслугаваць у доме СПАДАРОВЫМ.

І кінулі яны жэрабя, як малы, так і вялікі, па сваіх сямействах на кожную браму.
 
І кідалі яны на жэрабя, як малы, так і вялікі, па дамох айцоў сваіх, на кажную браму.

І выпала жэрабя на ўсход Шэлэміі; і Захару, сыну ягонаму, разумнаму дарадцу, кінулі жэрабя, і выпала яму жэрабя на поўнач;
 
І выпала жэрабя на ўсход Шэлеме; і Захары, сыну ягонаму, разумнаму парадніку, кідалі на жэрабя, і выпала яму жэрабя на поўнач;

Авэд-Эдому на поўдзень, а сынам ягоным пры кладоўках.
 
Овед-Едому на паўдня, я сыном ягоным дом збораў;

Шупіму і Хосу на захад; каля брамы Шалэхэт, дзе дарога падымаецца і дзе варта супроць варты.
 
Шупіму а Госе на захад, ля брамы Шалехет, на дарозе ўзыходзячай, старожа супроці старожы.

На ўсход па шэсьць лявітаў, на поўнач па чатыры, на поўдзень па чатыры а ў кладоўках па два.
 
На ўсход па шасьцёх Левітаў, на поўнач што дзень чатырох, на паўдня што дзень чатырох, ля збораў па двух;

На захад каля бабінца на дарозе па чатыры, а каля самага бабінца па два.
 
Ля Парбару на захад чатырох на дарозе і двух ля самага Парбару.

Вось разьмеркаваньне брамнікаў з сыноў Карэевых і сыноў Мэрарыных.
 
Гэта рады брамнікаў, сыноў Корыных і сыноў Мепаравых.

А лявіты, браты іхнія, глядзелі за скарбамі дома Божага і за скарбамі прысьвечаных рэчаў.
 
І зь Левітаў: Агія над скарбамі дому СПАДАРОВАГА і да скарбаў сьвятых рэчаў.

Сыны Лаэдана, сына Герсонавага — ад Лаэдана, галовы сямействаў ад Лаэдана Герсонскага: Ехіел.
 
Сынове Ладана: Ґершонёнкі ад Ладана, галавы айцоў Ладановых — Егіель Ґершоніч.

Сыны Ехіела: Зэтам і Ёіль, брат ягоны, глядзелі за скарбамі дома Гасподняга,
 
Сыны Егіелявы: Зэфам а Еель брат ягоны — над скарбамі дому СПАДАРОВАГА.

разам з нашчадкамі Амрама, Іцгара, Хэўрона, Азііла.
 
З Амрамовічаў, Іцгарэвічаў, Гэўронавічаў, Узелевічаў:

Шэвуіл, сын Гірсона, сына Майсеевага, быў галоўным даглядчыкам скарбаў.
 
І Шэвуель, сын Ґершома Масяёнка, нагляднік над скарбамі.

У брата ягонага Эліезэра сын Рэхавія, у Яго сын Ісая, у яго сын Ёрам, у яго сын Зіхрый, у яго сын Шэламіт.
 
І браты ягоныя зь Елезэра: Рэгава, сын ягоны, а Ісая, сын ягоны, а Ёрам, сын ягоны, а Зыхра, сын ягоны, а Шэломоф, сын ягоны.

Шэламіт і браты ягоныя глядзелі за ўсімі скарбніцамі прысьвечаных рэчаў, якія прысьвяціў цар Давід і ўзначальцы сямействаў і тысячнікі, сотнікі і начальнікі войска.
 
Шэломоф а браты ягоныя над усімі скарбамі пасьвячаных рэчаў, каторыя пасьвяцілі кароль Давід а галавы айцоў, вайводцы над тысячымі, над сотнямі і вайводцы войска;

З заваёваў і са здабычы яны прысьвячалі на падтрымку дома Гасподняга.
 
Із заваяваньняў а із здабыткаў яны пасьвячалі на ўмацаваньне дому СПАДАРОВАГА.

І ўсё, што прысьвяціў Самуіл прарок, і Саўл, сын Кіса, і Авэнір, сын Ніра, і Ёаў, сын Саруі, усё прысьвечанае было на руках у Шэламіта і братоў ягоных.
 
І ўсе, што пасьвяціў Самуйла відзеньнік а Саўла Кішанок а Авенір Ніранок а Ёаў Цэруёнак, — усе пасьвячанае на руках у Шэломофа а братоў ягоных.

З племя Іцгаравага: Хэнанія і сыны ягоныя вызначаны на зьнешняе служэньне ў Ізраільцянаў пісцамі і судзьдзямі.
 
З Іцгарэвічаў: Хенаня а сыны ягоныя — на навонную службу ў Ізраеля, за ўраднікаў а судзьдзяў.

З племя Хэўронавага: Хашавія і браты ягоныя, людзі мужныя, тысяча сямсот, мелі нагляд над Ізраілем па гэты бок Ярдана на захад, па ўсякіх справах служэньня Гасподняга і па службе царскай.
 
З Гэўронічаў: Гашава а браты ягоныя, людзі мужныя, тысяча сямсот, мелі нагляд над Ізраелям на гэтым баку Ёрдану, на захад, у вусялякай рабоце СПАДАРОВАЙ і службе каралеўскай.

У племя Хэўронавага Ерыя быў галавою Хэўронцаў, у іхніх родах, у пакаленьнях. На саракавым годзе валадараньня Давіда яны палічаны, і знойдзены паміж імі людзі мужныя ў Язэры Галаадскім.
 
У Гэўронічаў: Ер’я галавою Гэўронічаў, подле родаў айцоў сваіх. Сараковага году дзяржавы Давідавае, і шукалі, і знайшлі межы іх людзёў дужасілаў у Язэру Ґілеадзкім.

І браты ягоныя, людзі здольныя, дзьве тысячы сямсот, былі ўзначальцы сямействаў. Іх паставіў цар Давід над племем Рувімавым і Гадавым і паўплемем Манасііным, па ўсіх справах Божых і дзеях цара.
 
І браты ягоныя, людзі здольныя, дзьве тысячы сямсот, галавы айцоў. Іх прызначыў кароль Давід над пляменям Рувінавым, Ґадавым а над палавіцаю плямені Манасавага ў вусіх справах Божых і справах каралёвых.