3 Яна 1 разьдзел

Трэйцяе пасланьне Яна
Пераклад Яна Станкевіча → Пераклад Антонія Бокуна

 
 

Старшы — любоваму Ґаю, каторага я люблю запраўды.
 
Староста — улюбёнаму Гаю, якога я люблю ў праўдзе.

Умілаваны! зычу, каб у вусім ты добра меўся і здаровы быў, таксама як душа твая добра маецца.
 
Улюбёны! Малюся, каб ты быў здаровы і пасьпяховы ў-ва ўсім, як пасьпяховая душа твая.

Бо я вельма ўсьцешыўся, як прышлі браты й пасьветчылі праўду тваю, як ты жывеш у праўдзе.
 
Бо я вельмі ўзрадаваўся, калі прыйшлі браты і засьведчылі пра тваю праўду, як ты ходзіш у праўдзе.

Імне няма большае радасьці, як чуць, што дзеці мае жывуць у праўдзе.
 
Для мяне няма большай радасьці, як чуць, што дзеці мае ходзяць у праўдзе.

Умілаваны! верна робіш тым, што чыніш братом і падарожным,
 
Улюбёны! Ты робіш вернае ў тым, што робіш для братоў і для чужынцаў,

Каторыя сьветчаць перад царквою празь міласьць тваю. Ты добра зробіш, калі адпусьціш іх, як годна ў Богу,
 
якія засьведчылі перад царквою пра тваю любоў. Ты добра зробіш, правёўшы іх, як належыцца перад Богам,

Бо дзеля Імені Ягонага яны пайшлі, ня ўзяўшы нічога ад паган.
 
бо яны дзеля імя Ягонага пайшлі, нічога ня ўзяўшы ад паганаў.

Дык мы маем гасьцінна прыймаць таковых, каб быць супрацаўнямі праўды.
 
А мы павінны прыймаць гэтакіх, каб стацца супрацоўнікамі праўдзе.

Я пісаў штось царкве, але Дыётрэф, каторы любе быць першым у іх, ня прыймае нас.
 
Я пісаў царкве, але Дыятрэф, які любіць у іх быць першым, не прызнае нас.

Затым, калі я прыйду, я прыпомню ўчынкі ягоныя, каторыя ён чыне, гукаючы на нас благія словы, і, ня маючы гэтага досыць, і сам ня прыймае братоў, і тых, што хацелі б, узьдзержуе й выганяе з царквы.
 
Дзеля гэтага, калі я прыйду, нагадаю пра ўчынкі ягоныя, якія ён робіць, абмаўляючы нас злымі словамі; і не задавольваючыся гэтым, і сам не прызнае братоў, і тым, якія хочуць, забараняе, і выганяе з царквы.

Умілаваны! не пераймай благога, але добрае. Хто робе дабро, тый з Бога; хто робе ліха, тый ня бачыў Бога.
 
Улюбёны! Не пераймай ліхое, але добрае. Хто робіць дабро, той ад Бога; а хто робіць ліхое, ня бачыў Бога.

Празь Зьмітру пасьветчана ўсімі і самою праўдаю; сьветчым таксама й мы, і вы ведаеце, што сьветчаньне наша праўдзіва.
 
Пра Дэмэтрыя засьведчана ўсімі і самой праўдаю, і мы сьведчым, і вы ведаеце, што сьведчаньне нашае праўдзівае.

Шмат я меў пісаць, але не хачу пісаць да цябе чэрняю й пяром,
 
Шмат меў я пісаць, але не хачу пісаць табе атрамантам і трысьцінай,

А спадзяюся ўборзьдзе бачыць цябе, і будзем мужаваць вуснамі да вуснаў.
 
а спадзяюся неўзабаве пабачыць цябе і гаварыць вуснамі ў вусны.

Супакой табе; паздаровай прыяцеляў, паздаровай прыяцеляў наймя.
 
Супакой табе! Вітаюць цябе сябры; прывітай сяброў паіменна.