Да Філімона 1 разьдзел

Пасланьне да Філімона
Пераклад Яна Станкевіча → Пераклад Антонія Бокуна

 
 

Паўла, вязень Хрыста Ісуса, а Цімох брат, Хілімону любоваму й супрацаўню нашаму
 
Павал, вязень Ісуса Хрыста, і Цімафей, брат, — Філімону, улюбёнаму і супрацоўніку нашаму,

А сястры Апфе а Архіпу, сябру-жаўнеру нашаму, а царкве, што ў доме ягоным:
 
і ўлюбёнай Апфіі, і Архіпу, таварышу нашаму ў барацьбе, і хатняй царкве тваёй:

Ласка вам а супакой ад Бога, Айца нашага, а Спадара Ісуса Хыста.
 
ласка вам і супакой ад Бога Айца нашага і Госпада Ісуса Хрыста.

Дзякую Богу свайму, заўсёды мянуючы цябе ў малітвах сваіх,
 
Дзякую Богу майму, заўсёды ўзгадваючы пра цябе ў малітвах маіх,

Чуючы празь міласьць а веру тваю, каторую маеш да Спадара Ісуса і да ўсіх сьвятых,
 
чуючы пра любоў тваю і веру, якую маеш да Госпада Ісуса і да ўсіх сьвятых,

Каб учасьце твае ў веры папрыяла ў супоўным пазнаньню кажнага добрага, каторае ёсьць у нас узглядам Хрыста.
 
каб супольнасьць веры тваёй была дзейснай у пазнаньні ўсякага дабра, якое ў вас у Хрысьце Ісусе.

Бо мы маем вялікую радасьць а пацеху зь міласьці твае, бо табою, браце, пасілена сэрца сьвятых.
 
Бо вялікую маем ласку і пацяшэньне ў любові тваёй, бо праз цябе, браце, супачылі ўнутранасьці сьвятых.

Затым, маючы вялікую ў Хрысту адвагу расказаваць табе, што належыцца,
 
Дзеля гэтага, маючы вялікую ў Хрысьце адвагу загадваць табе, што прыстойна [рабіць],

Зь міласьці я валей дужа прашу, будучы такі, як Паўла, стары, а цяпер і вязень Ісуса Хрыста;
 
лепш праз любоў прашу я, ня хто іншы, як Павал, староста, а цяпер і вязень Ісуса Хрыста.

Дужа прашу цябе за дзяцё мае Анісіма, каторага я радзіў у зялезах сваіх.
 
Прашу цябе адносна дзіцяці майго Анісіма, якога я нарадзіў у путах маіх,

(Ён быў калісь бескарысны табе, але цяпер карысны табе й імне),
 
што быў некалі некарысны для цябе, а цяпер патрэбны табе і мне.

Каторага я паслаў назад да цябе, ты ж прыймі яго, як мае сэрца.
 
Яго я паслаў, а ты яго, як мае ўнутранасьці, прыймі.

Я зычыў дзяржаць яго пры сабе, каб ён мог замест цябе паслужыць імне ў зялезах дзеля Дабравесьці;
 
Хацеў я яго пры сабе трымаць, каб ён замест цябе паслужыў мне ў путах за Эвангельле,

Але бяз згоды твае нічога не хацеў рабіць, каб добры ўчынак твой быў ня высілены, а самахво-тны.
 
але без твае згоды нічога не хацеў зрабіць, каб дабро тваё не з прынукі было, а з добрае волі.

Бо можа дзеля тога ён адхінуўся на час, каб ты меў яго супоўна на векі,
 
Бо можа ён дзеля таго на гадзіну адыйшоў, каб ты атрымаў яго назаўсёды,

Ужо не як нявольніка, але вышэй за нявольніка, любовага брата, асабліва імне, і пагатове табе, і подле цела, і ў Спадару.
 
ужо не як слугу, але вышэй за слугу, як брата ўлюбёнага, асабліва для мяне, а тым больш для цябе — і паводле цела, і ў Госпадзе.

Дык, калі ты маеш мяне за сябру, прыймі яго, як мяне.
 
Дык калі маеш мяне за супольніка, прыймі яго, як мяне.

Але калі ён цябе ўкрыўдзіў у чым або што вінен, лічы гэта зь мяне.
 
А калі ён чым скрыўдзіў цябе або вінен, лічы гэтае на мне.

Я, Паўла, напісаў собскаю рукою сваёй: я заплачу; не кажу табе, што ты запраўды сябе самога імне вінен.
 
Я, Павал, напісаў маёю рукою: «Я аддам»; каб не казаць табе, што ты і самім сабою мне вінны.

Але, браце, я хацеў бы мець карысьць ізь цябе ў Спадару, пасілі сэрца мае ў Хрысту.
 
Гэтак, браце, дай мне скарыстацца ад цябе ў Госпадзе; супакой унутранасьці мае ў Госпадзе.

Будучы пэўны паслухменства твайго, я напісаў табе, ведаючы, што ты зробіш і болей, чымся я кажу.
 
Перакананы ў паслухмянасьці тваёй, я напісаў да цябе, ведаючы, што ты зробіш і больш, чым кажу.

Але заразом прыгатуй імне гасподу, бо я спадзяюся, што пераз малітвы вашы буду вам даны.
 
А таксама падрыхтуй для мяне гасподу, бо спадзяюся, што праз малітвы вашыя буду вам падараваны.

Здаровае цябе Епафра, сувязень мой у Хрысту Ісусу,
 
Вітае цябе Эпафрас, вязень разам са мною ў Хрысьце Ісусе,

Марка, Арыстарх, Дзімас, Лука, супрацаўні мае.
 
Марк, Арыстарх, Дэмас, Лука, супрацоўнікі мае.

Ласка Спадара нашага Ісуса Хрыста будзь із духам тваім.
 
Ласка Госпада нашага Ісуса Хрыста з духам вашым. Амэн.