Лікі 1 разьдзел

Лікі
Пераклад Яна Станкевіча → Пераклад Васіля Сёмухі

 
 

І гукаў СПАДАР Масею на пустыні Сынайскай, у будане збору, на першы дзень другога месяца, другога году па выхадзе ізь зямлі Ягіпецкае, кажучы:
 
І сказаў Гасподзь Майсею ў пустыні Сінайскай, у скініі сходу, у першы дзень другога месяца, на другі год пасьля выхаду іх зь зямлі Егіпецкай, кажучы:

«Палічыце ўвесь лік грамады сыноў Ізраелявых па радзімах іхных, па дамох айцоў іхных, подле ліку ймёнаў, усіх мужчынаў нагалаву.
 
палічэце ўсё супольства сыноў Ізраілевых па родах іхніх, па сямействах іхніх, па ліку імёнаў усіх мужчынскага роду пагалоўна:

Ад дваццацёх год і вышэй, кажнага гадзячага на вайну ў Ізраеля, палічыце іх подле войскаў іхных — ты а Аарон.
 
ад дваццаці гадоў і вышэй, усіх здольных ваяваць у Ізраіля, па рушэньнях іхніх палічэце іх — ты і Аарон;

З вамі мае быць із плямені па аднэй людзіне, што ё галавою ў доме айцоў сваіх.
 
з вамі павінны быць з кожнага племя па адным чалавеку, які ў родзе сваім галоўны.

І во ймёны мужоў, што будуць стаяць із вамі: ад Рувіна Еліцур Шэдэўронак;
 
І вось імёны мужоў, якія будуць з вамі: ад Рувіма Еліцур, сын Шэдэураў;

Ад Сымона Шэлумель Цурышаддаёнак;
 
ад Сымона Шэлумііл, сын Цурышадаеў;

Ад Юды Наасон Амінадавёнак;
 
ад Юды Наасон, сын Амінадаваў;

Ад Іссасхара Нефанеель Цуаронак;
 
ад Ісахара Натанаіл, сын Цуараў;

Ад Завулона Еляў Гэлонёнак;
 
ад Завулона Эліяў, сын Хэлонаў;

Ад сыноў Язэпавых: ад Яхрэма Елішама Амігудзёнак; ад Манаса Гамалель Педацуронак;
 
ад сыноў Язэпа: ад Яфрэма Элішама, сын Аміудаў; ад Манасіі Гамалііл, сын Пэдацураў;

Ад Веняміна Авідан Ґідэонёнак;
 
ад Веньяміна Авідан, сын Гідэонаў;

Ад Дана Агіезэр Амішаддаёнак;
 
ад Дана Ахіязэр, сын Амішадаеў;

Ад Ашэра Паґіель Охранёнак;
 
ад Асіра Пагііл, сын Ахранаў;

Ад Ґада Елязаф Дэулёнак;
 
ад Гада Эліясаф, сын Рэгуілаў;

Ад Неффаліма Агіра Енанёнак».
 
ад Нэфталіма Ахіра, сын Энанаў.

Гэта славутыя грамады, князі плямёнаў айцоў сваіх, галавы тысячаў у Ізраелю яны.
 
Гэта — выбраныя мужы супольства, правадыры плямёнаў бацькоў сваіх, галовы тысячаў Ізраілевых.

І ўзяў Масей а Аарон мужоў гэтых, каторыя былі менаваныя наймя.
 
І ўзяў Майсей і Аарон мужоў гэтых, якія названы паіменна,

І ўсю грамаду яны зьберлі на першы дзень другога месяца. І паказалі яны радаводы свае па радзімах сваіх, па дамох айцоў сваіх, подле ліку ймёнаў, ад дваццацёх год і вышэй, нагалаву;
 
і сабралі яны ўсё супольства ў першы дзень другога месяца; і абвясьцілі яны радаводы свае, паводле родаў іхніх, паводле сямействаў іхніх, па ліку імёнаў, ад дваццаці гадоў і вышэй, пагалоўна,

Як расказаў СПАДАР Масею, так палічыў ён іх на пустыні Сынайскай.
 
як загадаў Гасподзь Майсею. І зрабіў ён пералік ім у пустыні Сінайскай.

І было сыноў Рувінавых, першака Ізраелявага, у родах іхных, па радзімах іхных, па дамох айцоў іхных, подле ліку ймёнаў, нагалаву, усіх мужчынаў, ад дваццацёх год і вышэй, усіх выходзячых на вайну,
 
І было сыноў Рувіма, першынца Ізраілевага, паводле родаў іхніх, паводле плямёнаў іхніх, паводле сямействаў іхніх, па ліку імёнаў, пагалоўна, усіх мужчынскага полу, ад дваццаці гадоў і вышэй, усіх здольных ваяваць,

Налічана ў пляменю Рувінавым сорак шэсьць тысячаў пяцьсот.
 
налічана ў калене Рувімавым сорак шэсьць тысяч пяцьсот.

У сыноў Сымонавых, у родах іхных, па радзімах іхных, па дамох айцоў іхных лікі ягоныя, подле ліку ймёнаў, нагалаву, усіх мужчынаў, ад дваццацёх год і вышэй, усіх выходзячых на вайну,
 
Сыноў Сымонавых паводле родаў іхніх, паводле плямёнаў іхніх, паводле сямействаў іхніх, па ліку імёнаў, пагалоўна, усіх мужчынскага полу, ад дваццаці гадоў і вышэй, усіх здольных ваяваць,

Лікі ў пляменю Сымонавым пяцьдзясят дзевяць тысячаў трыста.
 
налічана ў калене Сымонавым пяцьдзясят дзевяць тысяч трыста.

У сыноў Ґадавых, у родах іхных, па радзімах іхных, па дамох айцоў іхных, у ліку ймёнаў, ад дваццацёх год і вышэй, усіх выходзячых на вайну,
 
Сыноў Гадавых паводле родаў іхніх, паводле плямёнаў іхніх, паводле сямействаў іхніх, па ліку імёнаў, ад дваццаці гадоў і вышэй, усіх здольных ваяваць,

Лікі іх у пляменю Ґадавым сорак пяць тысячаў шасьцьсот пяцьдзясят.
 
налічана ў калене Гадавым сорак пяць тысяч шэсьцьсот пяцьдзясят.

У сыноў Юдзіных, у родах іхных, па радзімах іхных, па дамох айцоў іхных, у ліку ймёнаў, ад дваццацёх год і вышэй, усіх выходзячых на вайну,
 
Сыноў Юдавых паводле родаў іхніх, паводле плямёнаў іхніх, паводле сямействаў іхніх, па ліку імёнаў, ад дваццаці гадоў і вышэй, усіх здольных ваяваць,

Лікі ў пляменю Юдзіным семдзясят чатыры тысячы шасьцьсот.
 
налічана ў калене Юдавым сямсот чатыры тысячы шэсьцьсот.

У сыноў Іссасхаровых, у родах іхных, па радзімах іхных, па дамох айцоў іхных, подле ліку ймёнаў, ад дваццацёх год і вышэй, усіх выходзячых на вайну,
 
Сыноў Ісахаравых паводле родаў іхніх, паводле плямёнаў іхніх, паводле сямействаў іхніх, па ліку імёнаў, ад дваццаці гадоў і вышэй, усіх здольных ваяваць,

Налічана ў пляменю Іссасхаровым пяцьдзясят чатыры тысячы чатырыста.
 
налічана ў калене Ісахаравым пяцьдзясят чатыры тысячы чатырыста.

У сыноў Завулонавых, у родах іхных, па радзімах іхных, па дамох айцоў іхных, у ліку ймёнаў, ад дваццацёх год і вышэй, усіх выходзячых на вайну,
 
Сыноў Завулонавых паводле родаў іхніх, паводле плямёнаў іхніх, паводле сямействаў іхніх, па ліку імёнаў, ад дваццаці гадоў і вышэй, усіх здольных ваяваць,

Лікі ў пляменю Завулонавым пяцьдзясят сем тысячаў чатырыста.
 
налічана ў калене Завулонавым пяцьдзясят сем тысяч чатырыста.

І сыноў Язэпавых, сыноў Яхрэмавых, у родах іхных, па радзімах іхных, па дамох айцоў іхных, у ліку ймёнаў, ад дваццацёх год і вышэй, усіх выходзячых на вайну,
 
Сыноў Язэпавых, сыноў Яфрэмавых, паводле родаў іхніх, паводле плямёнаў іхніх, паводле сямействаў іхніх, па ліку імёнаў, ад дваццаці гадоў і вышэй, усіх здольных ваяваць,

Палічана ў пляменю Яхрэмавым сорак тысячаў пяцьсот.
 
налічана ў калене Яфрэмавым сорак тысяч пяцьсот.

У сыноў Манасавых, у родах іхных, па радзімах іхных, па дамох айцоў іхных, у ліку ймёнаў, ад дваццацёх год і вышэй, усіх выходзячых на вайну,
 
Сыноў Манасііных паводле родаў іхніх, паводле плямёнаў іхніх, паводле сямействаў іхніх, па ліку імёнаў, ад дваццаці гадоў і вышэй, усіх здольных ваяваць,

Лік у пляменю Манасавым трыццаць дзьве тысячы дзьвесьце.
 
налічана ў калене Манасііным трыццаць дзьве тысячы дзьвесьце.

У сыноў Веняміновых, у родах іхных, па радзімах іхных, па дамох айцоў іхных, у ліку ймёнаў, ад дваццацёх год і вышэй, усіх выходзячых на вайну,
 
Сыноў Веньямінавых паводле родаў іхніх, паводле плямёнаў іхніх, паводле сямействаў іхніх, па ліку імёнаў, ад дваццаці гадоў і вышэй, усіх здольных ваяваць,

Лікі ў пляменю Веняміновым трыццаць пяць тысячаў чатырыста.
 
налічана ў калене Веньямінавым трыццаць пяць тысяч чатырыста.

У сыноў Дановых, у родах іхных, па радзімах іхных, па дамох айцоў іхных, у ліку ймёнаў, ад дваццацёх год і вышэй, усіх выходзячых на вайну,
 
Сыноў Данавых паводле родаў іхніх, паводле плямёнаў іхніх, паводле сямействаў іхніх, па ліку імёнаў, ад дваццаці гадоў і вышэй, усіх здольных ваяваць,

Лікі ў пляменю Дановым шасьцьдзясят дзьве тысячы сямсот.
 
налічана ў калене Данавым шэсьцьдзясят дзьве тысячы сямсот.

У сыноў Ашэравых, у родах іхных, па радзімах іхных, па дамох айцоў іхных, у ліку ймёнаў, ад дваццацёх год і вышэй, усіх выходзячых на вайну,
 
Сыноў Асіравых паводле родаў іхніх, паводле плямёнаў іхніх, паводле сямействаў іхніх, па ліку імёнаў, ад дваццаці гадоў і вышэй, усіх здольных ваяваць,

Лікі ў пляменю Ашэравым сорак адна тысяча пяцьсот.
 
налічана ў калене Асіравым сорак адна тысяча пяцьсот.

У сыноў Неффалімовых, у родах іхных, па радзімах іхных, па дамох айцоў іхных, у ліку ймёнаў, ад дваццацёх год і вышэй, усіх выходзячых на вайну,
 
Сыноў Нэфталімавых паводле родаў іхніх, паводле плямёнаў іхніх, паводле сямействаў іхніх, па ліку імёнаў ад дваццаці гадоў і вышэй, усіх здольных ваяваць,

Лікі ў пляменю Неффалімовым пяцьдзясят тры тысячы чатырыста.
 
налічана ў калене Нэфталімавым пяцьдзясят тры тысячы чатырыста.

Гэта лікі, каторых палічыў Масей а Аарон а князі Ізраеля, двананцацёх чалавекаў, па адным чалавеку былі яны з дому айцоў сваіх.
 
Вось тыя, што ўвайшлі ў пералік, якіх палічыў Майсей і Аарон і правадыры Ізраіля — дванаццаць чалавек, па адным чалавеку з кожнага роду.

І было ўсіх палічаных сыноў Ізраелявых, па домах айцоў іхных, ад дваццацёх год і вышэй, усіх выходзячых на вайну ў Ізраелю,
 
І было ўсіх, што ўвайшлі ў пералік, сыноў Ізраілевых, паводле сямействаў іхніх, ад дваццаці гадоў і вышэй, усіх здольных ваяваць у Ізраіля,

І было ўсіх палічаных шасьцьсот тры тысячы пяцьсот пяцьдзясят.
 
і было ўсіх, што ўвайшлі ў пералік, шэсьцьсот тры тысячы пяцьсот пяцьдзясят.

А Левіты подле родаў айцоў сваіх ня былі палічаныя памеж іх.
 
А лявіты паводле пакаленьняў бацькоў іхніх ня былі палічаны сярод іх.

І гукаў СПАДАР, кажучы:
 
І наказаў Гасподзь Майсею сказаць:

«Толькі плямені Левавага ня лічы і колькасьць іх не далічай да сыноў Ізраелявых,
 
Толькі племя Лявіінага ня ўнось у перапіс і ня лічы іх разам з сынамі Ізраіля;

Але ты прызнач Левітаў да вітальні сьветчаньня і да ўсіх судзінаў яе і да ўсёга, што пры ёй; хай яны носяць вітальню й усі судзіны яе, і яны будуць служыць ёй, і наўкола вітальні раскладацца табарам сваім.
 
а даручы лявітам скінію адкрыцьця і ўсе прылады яе і ўсё, што пры ёй: няхай яны носяць скінію і ўсе прылады яе, і служаць пры ёй, і каля скініі няхай ставяць табар свой;

І, як кранецца вітальня, няхай спушчаюць яе Левіты; і як надабе раскладаць вітальню, няхай устанаўляюць яе Левіты; а калі прыступе хто чужы, памрэць.
 
і калі трэба пераносіць скінію, няхай падымаюць яе лявіты, калі трэба спыняцца скініі, няхай ставяць яе лявіты; а калі падступіцца хто староньні, аддадзены будзе сьмерці.

І будуць разьлягацца сынове Ізраелявы кажны ў табару сваім і кажны пры сьцязе сваім, па войсках сваіх.
 
Сыны Ізраілевыя павінны станавіцца кожны ў табары сваім і кожны пры сваім сьцягу, рушэньнямі сваімі;

А Левіты маюць разьлягацца табарам наўкола вітальні сьветчаньня, і ня будзе гневу на грамаду сыноў Ізраелявых; і будуць Левіты стаяць на старожы вітальні сьветчаньня».
 
а лявіты павінны ставіць табар каля скініі адкрыцьця, каб ня было гневу на супольства сыноў Ізраілевых, і будуць лявіты стаяць на варце каля скініі адкрыцьця.

І зрабілі сынове Ізраелявы; подле ўсёга, што расказаў СПАДАР Масею, так і зрабілі.
 
І зрабілі сыны Ізраілевыя: як загадаў Гасподзь Майсею, так яны і зрабілі.