Да Філімона 1 разьдзел

Пасланьне да Філімона
Пераклад Яна Станкевіча → Пераклад Васіля Сёмухі

 
 

Паўла, вязень Хрыста Ісуса, а Цімох брат, Хілімону любоваму й супрацаўню нашаму
 
Павал, вязень Ісуса Хрыста, і Цімафей брат, Філімону любаснаму і супрацоўніку нашаму,

А сястры Апфе а Архіпу, сябру-жаўнеру нашаму, а царкве, што ў доме ягоным:
 
і Апфіі, (сястры) любаснай, і Архіпу, спадзьвіжніку нашаму, і дамовай тваёй царкве:

Ласка вам а супакой ад Бога, Айца нашага, а Спадара Ісуса Хыста.
 
мілата вам і мір ад Бога Айца нашага і Госпада Ісуса Хрыста.

Дзякую Богу свайму, заўсёды мянуючы цябе ў малітвах сваіх,
 
Дзякую Богу майму, заўсёды спамінаючы цябе ў малітвах маіх,

Чуючы празь міласьць а веру тваю, каторую маеш да Спадара Ісуса і да ўсіх сьвятых,
 
чуючы пра тваю любоў і веру, якую маеш да Госпада Ісуса і да ўсіх сьвятых,

Каб учасьце твае ў веры папрыяла ў супоўным пазнаньню кажнага добрага, каторае ёсьць у нас узглядам Хрыста.
 
каб дзеяньне веры тваёй было чыннае ў спазнаньні ўсякага ў вас дабра ў Хрысьце Ісусе.

Бо мы маем вялікую радасьць а пацеху зь міласьці твае, бо табою, браце, пасілена сэрца сьвятых.
 
Бо мы маем вялікую радасьць і ўцеху ў любові тваёй, бо табою, браце, супакоены сэрцы сьвятых.

Затым, маючы вялікую ў Хрысту адвагу расказаваць табе, што належыцца,
 
Таму, маючы вялікую ў Хрысьце адвагу загадваць табе, што трэба,

Зь міласьці я валей дужа прашу, будучы такі, як Паўла, стары, а цяпер і вязень Ісуса Хрыста;
 
зь любові лепей прашу, ня хто які там, а я, Павал — старац, а цяпер вязень Ісуса Хрыста;

Дужа прашу цябе за дзяцё мае Анісіма, каторага я радзіў у зялезах сваіх.
 
прашу цябе за сына майго Анісіма, якога нарадзіў я ў кайданах маіх:

(Ён быў калісь бескарысны табе, але цяпер карысны табе й імне),
 
ён быў калісьці нягодны табе, а цяпер годны табе і мне: я вяртаю яго;

Каторага я паслаў назад да цябе, ты ж прыймі яго, як мае сэрца.
 
а ты прымі яго, як маё сэрца.

Я зычыў дзяржаць яго пры сабе, каб ён мог замест цябе паслужыць імне ў зялезах дзеля Дабравесьці;
 
Я хацеў пры сабе яго ўтрымаць, каб ён замест цябе паслужыў мне ў кайданах за зьвеставаньне;

Але бяз згоды твае нічога не хацеў рабіць, каб добры ўчынак твой быў ня высілены, а самахво-тны.
 
але без тваёй згоды нічога не хацеў зрабіць, каб добрая справа твая была ня мусовая, а з добрае волі.

Бо можа дзеля тога ён адхінуўся на час, каб ты меў яго супоўна на векі,
 
Бо, можа быць, ён на тое часова адлучыўся, каб ты прыняў яго назаўсёды,

Ужо не як нявольніка, але вышэй за нявольніка, любовага брата, асабліва імне, і пагатове табе, і подле цела, і ў Спадару.
 
ужо ня як раба, а вышэйшага за раба, брата любаснага, асабліва мне, а тым болей табе, і па плоці і ў Госпадзе.

Дык, калі ты маеш мяне за сябру, прыймі яго, як мяне.
 
І вось, калі маеш за супольніка мяне, дык прымі яго, як мяне.

Але калі ён цябе ўкрыўдзіў у чым або што вінен, лічы гэта зь мяне.
 
Калі ж ён чым пакрыўдзіў цябе, альбо вінаваты табе, лічы гэта на мне.

Я, Паўла, напісаў собскаю рукою сваёй: я заплачу; не кажу табе, што ты запраўды сябе самога імне вінен.
 
Я, Павал, напісаў маёю рукою: «я заплачу»; не кажу табе пра тое, што ты і самім сабою мне вінаваты.

Але, браце, я хацеў бы мець карысьць ізь цябе ў Спадару, пасілі сэрца мае ў Хрысту.
 
Так, браце, дай мне скарыстацца табою ў Госпадзе; супакой маё сэрца ў Госпадзе.

Будучы пэўны паслухменства твайго, я напісаў табе, ведаючы, што ты зробіш і болей, чымся я кажу.
 
Спадзяючыся на слухмянасьць тваю, а напісаў табе, ведаючы, што ты зробіш і болей, чым прашу.

Але заразом прыгатуй імне гасподу, бо я спадзяюся, што пераз малітвы вашы буду вам даны.
 
А разам падрыхтуй мне і памяшканьне; бо, спадзяюся, што па малітвах вашых я буду дараваны вам.

Здаровае цябе Епафра, сувязень мой у Хрысту Ісусу,
 
Вітае цябе Эпафрас, вязень разам са мною дзеля Ісуса Хрыста,

Марка, Арыстарх, Дзімас, Лука, супрацаўні мае.
 
Марк, Арыстарх, Дымас, Лукаш, супрацоўнікі мае.

Ласка Спадара нашага Ісуса Хрыста будзь із духам тваім.
 
Мілата Госпада нашага Ісуса Хрыста з духам вашым. Амін.