Біблія » Пераклады » Пераклад Антонія Бокуна

1 Летапісаў 16 1-я Летапісаў 16 разьдзел

1 І прынесьлі Каўчэг Божы, і паставілі яго ў сярэдзіне Намёту, які Давід падрыхтаваў для яго, і склалі ахвяры цэласпаленьня і ахвяры мірныя перад абліччам Божым.
2 І скончыў Давід паліць цэласпаленьні і ахвяры мірныя, і дабраславіў народ у імя ГОСПАДА.
3 І раздаў усім Ізраільцянам, як мужчынам, так і жанчынам, кожнаму па бохану хлеба, і па кавалку мяса, і па кілішку віна.
4 І паставіў на службу перад Каўчэгам ГОСПАДА на служэньне лявітаў, каб нагадвалі [пра Яго], славілі і хвалілі ГОСПАДА, Бога Ізраіля:
5 Асаф — галоўны, і намесьнік ягоны Захарыя, Еіэль, Шэмірамот, Ехіэль, Матытыя, Эліяў, Баная, Абэд-Эдом і Еіэль з псалтырам і гусьлямі, Асаф — на цымбалах гучных,
6 Бэная і Яхазіэль, сьвятары — заўсёды [трубіць] у трубы перад Каўчэгам Запавету Божага.
7 У той дзень Давід упершыню загадаў славіць ГОСПАДА Асафу і братам ягоным:
8 «Слаўце ГОСПАДА, клічце імя Ягонае, паведамляйце між народамі дзеі Ягоныя!
9 Сьпявайце Яму, выслаўляйце Яго, размаўляйце пра ўсе цудоўныя дзеі Ягоныя.
10 Хваліцеся імем Ягоным сьвятым! Няхай весяліцца сэрца тых, што шукаюць ГОСПАДА.
11 Шукайце ГОСПАДА і сілу Ягоную, шукайце аблічча Ягонае заўсёды.
12 Узгадвайце цудоўныя дзеі Ягоныя, якія Ён зрабіў, цуды Ягоныя і прысуды вуснаў Ягоных.
13 Насеньне Ізраіля, слугі Ягоныя, сыны Якуба, выбранцы Ягоныя!
14 Ён — ГОСПАД, Бог наш; па ўсёй зямлі суды Ягоныя.
15 Ён памятае на вякі Запавет Свой, слова, якое загадаў на тысячу пакаленьняў,
16 якое заключыў з Абрагамам, і прысягу Сваю Ісааку.
17 Ён паставіў Якубу як пастанову, Ізраілю — запавет вечны,
18 кажучы: “Табе Я дам зямлю Ханаан, [пракладу] шнур спадчыны вашай”.
19 Калі было ў вас людзей мала на лік, вельмі мала і [вы былі] чужынцы ў ёй,
20 і пераходзілі ад народу да народу, і ад [аднаго] валадарства да іншага народу,
21 Ён не дазволіў нікому прыгнятаць іх, і караў дзеля іх валадароў:
22 [кажучы]: “Не чапайце памазанцаў Маіх, і прарокам Маім не рабіце благога!”
23 Сьпявайце ГОСПАДУ, уся зямля, дабравесьціце з дня на дзень збаўленьне Ягонае.
24 Абвяшчайце між народамі славу Ягоную, між усімі людзьмі — цуды Ягоныя.
25 Бо вялікі ГОСПАД і годны хвалы, годны страху больш за ўсіх багоў.
26 Бо ўсе богі народаў — ідалы, а ГОСПАД нябёсы ўчыніў.
27 Слава і велічнасьць перад абліччам Ягоным, моц і краса — на месцы Ягоным.
28 Аддайце ГОСПАДУ, плямёны народаў, аддайце ГОСПАДУ славу і моц.
29 Аддайце ГОСПАДУ славу імя Ягонага. Прынясіце дары і ідзіце перад аблічча Ягонае. Пакланіцеся ГОСПАДУ ў велічы сьвятыні.
30 Дрыжы перад абліччам Ягоным, уся зямля. Ён сусьвет умацаваў, не пахісьнецца.
31 Няхай узрадуюцца нябёсы, няхай узьвесяліцца зямля, і няхай скажуць між народамі: “ГОСПАД валадарыць!”
32 Няхай мора гудзе і тое, што ў ім, няхай усьцешыцца поле і ўсё, што на ім.
33 Тады будуць усклікаць дрэвы лясныя перад абліччам ГОСПАДА, бо Ён прыходзіць судзіць зямлю.
34 Выслаўляйце ГОСПАДА, бо Ён добры, бо на вякі міласэрнасьць Ягоная.
35 І кажыце: “Збаў нас, Божа збаўленьня нашага! І зьбяры нас, і выбаў нас ад паганаў, каб мы маглі славіць імя Тваё сьвятое і хваліліся славай Тваёй!”
36 Дабраслаўлёны ГОСПАД, Бог Ізраіля, ад веку і аж на вякі!» І сказаў увесь народ: «Амэн!», і славіў ГОСПАДА.
37 І [Давід] пакінуў там, перад Каўчэгам Запавету ГОСПАДА, Асафа і братоў ягоных, каб яны служылі перад Каўчэгам заўсёды, паводле патрэбы кожнага дня,
38 і Абэд-Эдома і братоў ягоных, шэсьцьдзясят восем; а Абэд-Эдома, сына Едутуна, і Хосу прыдзьвернікамі,
39 а Цадока, сьвятара, і братоў ягоных, сьвятароў — перад Сялібай ГОСПАДА, на ўзгорку, які ў Гібэоне,
40 каб складалі цэласпаленьні ГОСПАДУ на ахвярніку цэласпаленьня заўсёды, раніцаю і ўвечары, паводле ўсіх пастановаў Закону ГОСПАДА, які Ён загадаў Ізраілю.
41 І з імі Гэмана і Едутуна і іншых выбраных, якія прызначаныя па імёнах, каб славіць ГОСПАДА, бо на вякі міласэрнасьць Ягоная.
42 Пры іх Гэман і Едутун з трубамі і цымбаламі, каб граць, і з інструмэнтамі для сьпеваў Божых; а сыны Едутуна — пры браме.
43 І адыйшоў увесь народ, кожны ў дом свой, і вярнуўся Давід, каб дабраславіць дом свой.
Знайшлі памылку ў тэксце? Вылучыце яе і націсніце: Ctrl + Enter

Першая кніга Летапісаў, 16 разьдзел

Звярніце ўвагу. Нумары вершаў — гэта спасылкі, якія вядуць на раздзел з параўнаннем перакладаў. Паспрабуйце, магчыма, вы будзеце прыемна здзіўлены.

Публікуецца з дазволу аўтара.
© 2017, 2023