2 да Цімафея 4 разьдзел

Другое пасланьне да Цімафея
Пераклад Васіля Сёмухі → Пераклад Сабілы і Малахава

 
 

Дык, заклінаю цябе перад Богам і Госпадам (нашым) Ісусам Хрыстом, Які будзе судзіць жывых і мёртвых у прышэсьце Ягонае і Царстве Ягоным:
 
Дык заклінаю цябе я перад Богам і Госпадам Ісусам Хрыстом, Які будзе судзіць жывых і мёртвых у прыход Ягоны і ў Валадарстве Ягоным:

прапаведуй слова, настаўляй у час і ня ў час, выкрывай, забараняй, умаўляй доўга з поўнай цярплівасьцю і настаўленьнем.
 
прапаведуй Слова, будзь гатовы настаяць у час і ня ў час, дакарай, зага́давай і забараняй, угаворвай з усякай вялікадушнасьцю і навучаньнем.

Бо будзе час, калі здаровага вучэньня прымаць ня будуць, а паводле сваіх прыхамацяў будуць выбіраць сабе настаўнікаў, лісьлівых слыху;
 
Бо надыйдзе час, калі здаровай навукі прымаць ня будуць, але паводля пажадлівасьцяў сваіх будуць выбіраць сабе настаўнікамі тых, якія падхалімна дагаджаюць слыху.

і ад ісьціны адвернуць вушы і прыгорнуцца да баек.
 
І ад праўды слых адве́рнуць, і наве́рнуцца да баек.

Але ты будзь пільны ва ўсім, цярпі скрушнасьць, выконвай справу дабравесьніка, выконвай служэньне тваё.
 
Але ты будзь духова цьвярозым ва ўсім, перанось цяжкасьці, нясі працу дабравесьніка, выконвай служэньне тваё.

Бо я ўжо раблюся ахвяраю, і час майго ўшэсьця настаў.
 
Бо я ўжо станаўлюся ахвярай, і час майго адыходу настаў.

Подзьвігам добрым я змагаўся, шлях закончыў, веру захаваў;
 
Я змагаўся добрым змаганьнем, шлях закончыў, веру захаваў;

а цяпер рыхтуецца мне вянок праўды, які дасьць мне Гасподзь, справядлівы Судзьдзя, у дзень той; і ня толькі мне, але і ўсім, што палюбілі прышэсьце Яго.
 
Урэшце чакае мяне вянок праведнасьці, які дасьць мне Госпад у Той Дзень, справядлівы Судзьдзя, — і ня толькі мне, але і ўсім, якія палюбілі прыход Ягоны.

Пастарайся прыйсьці да мяне неўзабаве.
 
Пасьпяшайся прыйсьці да мяне хутка.

Бо Дымас пакінуў мяне, палюбіўшы цяперашняе жыцьцё, і пайшоў у Фесалоніку, Крыскент у Галятыю, Ціт у Далмацыю; адзін Лукаш са мною.
 
Бо Дзімас пакінуў мяне, палюбіўшы цяперашні век, і пайшоў у Тэссалоніку, Крэскэнт — у Галятыю, Ціт — у Дальматыю,

Марка вазьмі і прывядзі з сабою, бо ён мне патрэбен на служэньне.
 
са мной — толькі адзіны Лука́ш. Марка, узяўшы, прывядзі з сабой; бо ён мне патрэбны для служэньня.

Тыхіка я паслаў у Эфэс.
 
А Тыхіка я паслаў у Эхвес.

Як пойдзеш, прынясі плашч, які я пакінуў у Траадзе ў Карпа, і кнігі, асабліва пергамэнтныя.
 
Плашч, які я пакінуў у Траадзе, у Карпы, ідучы, прынясі, а таксама скруткі, асабліва пяргамінавыя.

Аляксандр-меднік шмат учыніў мне ліха. Няхай яму Бог аддасьць паводле ўчынкаў ягоных!
 
Аляксандра меднік зрабіў мне многа ліха. Няхай яму Госпад аддасьць па ўчынках ягоных,

Асьцерагайся яго і ты, бо ён надта ж супрацівіўся нашым словам.
 
якога беражыся і ты; бо ён моцна супрацівіцца нашым словам.

Пры першай маёй абароне нікога ня было са мною, а ўсе мяне пакінулі. Хай не залічыцца ім!
 
Пры першай маёй абароне нікога са мной ня было, але ўсе мяне пакінулі. Няхай гэта ня будзе ім палíчана.

А Гасподзь зьявіўся мне і ўмацаваў мяне, каб празь мяне сьцьвердзілася Дабравесьце, і пачулі ўсе язычнікі; і я пазьбег ільвінай пашчы.
 
Але Госпад зьявіўся мне і ўмацаваў мяне, каб праз мяне Дабравешчаньне было спраўджана, і каб пачулі яго ўсе пагане; і я быў збаўлены з пашчы ільва.

І выратуе мяне Гасподзь ад усякіх ліхіх дзеяў і захавае для Свайго Нябеснага Царства. Яму слава на векі вякоў. Амін.
 
І вызваліць мяне Госпад ад усякай ліхой справы і захавае для Свайго Нябеснага Валадарства, Якому слава ў вяках вякоў. Амін.

Вітай Прыскілу і Акілу і дом Анісіфораў.
 
Вітай Прыскіллу і Акілу, а таксама дом Анісіхвора.

Эраст застаўся ў Карынфе; а Трахіма я пакінуў хворага ў Міліце.
 
Эраст застаўся ў Карыньце; Трахіма ж я пакінуў у Мілеце хворага.

Пастарайся прыйсьці да зімы. Вітаюць цябе Эвул і Пуд, і Лін і Клаўдзія, і ўсе браты.
 
Пастарайся прыйсьці да зімы. Вітае цябе Яўвул і Пуд, і Лін, і Кляўдыя, і ўсе браты.

Гасподзь Ісус Хрыстос з духам тваім. Мілата з вамі. Амін.
 
Госпад Ісус Хрыстос з духам тваім. Багадаць з вамі. Амін. Другое Пасланьне да Цімахвея.