1 да Цімафея 2 разьдзел

Першае пасланьне да Цімафея
Пераклад Васіля Сёмухі → Пераклад Сабілы і Малахава

 
 

І вось, перш-наперш прашу ўзносіць малітвы, прашэньні, маленьні, падзякаваньні за ўсіх людзей,
 
Дык, перш за ўсё прашу чыніць прашэньні, малітвы, маленьні, удзячнасьці за ўсіх людзей,

за цароў і за ўсіх уладцаў, каб нам весьці жыцьцё ціхае і маўклівае ў богабаязнай пабожнасьці і чысьціні;
 
за валадароў і ўсіх начальнікаў, каб нам весьці жыцьцё ціхое і ціхамірнае са ўсёй набожнасьцю і чысьцінёй.

бо гэта добра і даспадобы Збаўцу нашаму Богу,
 
Бо гэта добра і прыймальна перад Збаўцам нашым Богам,

Які хоча, каб усе людзі ўратаваліся і дасягнулі спазнаньня ісьціны.
 
Які хоча, каб усе людзі былі зба́ўленымі і прыйшоўшымі да пазнаньня праўды.

Бо адзіны Бог, адзіны і пасрэднік паміж Богам і людзьмі, Чалавек Хрыстос Ісус,
 
Бо адзін Бог і адзін Пасярэднік паміж Богам і людзьмі — Чалавек Хрыстос Ісус,

Які аддаў Сябе на адкупленьне ўсіх: такое было ў свой час сьведчаньне,
 
Які аддаў Сябе дзеля адкупленьня за ўсіх: гэта (належыць да) сьведчаньня канца часоў (якім Ён гэта прызначыў).

дзеля якога я пастаўлены прапаведнікам і апосталам — праўду кажу ў Хрысьце, не маню, — настаўнікам язычнікаў у веры і праўдзе.
 
Дзеля гэтага я пастаўлены зьвястуном і Апосталам, — праўду кажу ў Хрысьце, ня лгу, — настаўнікам паганаў у веры і праўдзе.

І вось жадаю, каб на ўсякім месцы казалі малітвы мужчыны, узносячы чыстыя рукі бяз гневу і сумненьня;
 
Дык жадаю, каб мужчыны маліліся на ўсякім мейсцы, узьнімаючы чыстыя рукі бяз гневу і сумняваньня;

каб гэтак сама і жанчыны, у прыстойнай вопратцы, сарамяжліва і цнатліва, упрыгожвалі сябе не заплятаньнем валасоў, ні золатам, ні жэмчугам, ні каляровымі строямі,
 
каб таксама і жанчыны ў прыстойнай вопратцы са сьціпласьцю і разумнасьцю, каб упрыгожвалі сябе ні пляцэньнем валасоў, ні золатам, ні пэрламі, ні дарагой вопраткай,

а добрымі справамі, як прыстойна жанчынам, што прысьвячаюць сябе пабожнасьці.
 
але, як прыстойна жанчынам, якія спавядаюць багабойнасьць — добрымі ўчынкамі.

Жанчына хай вучыцца маўкліва, у вялікай пакоры;
 
Жанчына хай вучыцца моўчкі са ўсякаю пакораю.

а вучыць жанчыне не дазваляю, ні верхаводзіць над мужчынам, а быць у маўклівасьці.
 
А жанчыне вучыць ня дазваляю, ні верхаводзіць над мужчынам, але быць у маўклівасьці.

Бо раней створаны Адам, а потым Ева;
 
Бо першым быў створаны Адам, а потым Ева.

і не Адам зваблены, а жонка, звабіўшыся, пераступіла закон;
 
І ня Адам быў спакушаны, але жонка, будучы абманутай, упала ў злачынства;

аднак жа ўратуецца празь дзетародства, калі застанецца ў веры і любові і ў сьвятасьці з цнотаю.
 
але будзе збаўлена праз нараджэньне дзяцей, калі будзе трываць у веры і любові, і сьвятасьці з разумнасьцю.