1 летапісаў 1 разьдзел

Першая кніга летапісаў
Пераклад Васіля Сёмухі → Пераклад Чарняўскага 2017

 
 

Адам, Сіт, Энос,
 
Адам, Сэт, Энос.

Каінан, Малелэіл, Ярэд,
 
Кенан, Малаліэль, Ярэд,

Энох, Матусал, Ламэх,
 
Гэнох, Матусал, Ламэх,

Ной, Сім, Хам і Яфэт.
 
Ной, Сэм, Хам і Яфэт.

Сыны Яфэта: Гамэр, Магог, Мадай, Яван, Тувал, Мэшэх і Тырас.
 
Сыны Яфэта: Гамэр, Магог, Мадай і Яван, Тубал, Масок, Тыр.

Сыны Гамэра: Аскеназ, Рыфат і Тагарма.
 
А сыны Гамэра: Аскеназ, і Рыфат, і Тагарма.

Сыны Явана: Эліса, Тарсіс, Кітым і Даданім.
 
А сыны Явана: Эліса, і Тарсіс, Гет і Рода.

Сыны Хама: Хуш, Міцраім, Фут і Ханаан.
 
Сыны Хама: Куш і Міцраім, Пут і Ханаан.

Сыны Хуша: Сэва, Хавіла, Саўта, Раама і Саўтэха. Сыны Раамы: Шэва і Дэдан.
 
А сыны Куша: Саба і Хавіла, Сабата, і Рэгма, і Сабатаха. А сыны Рэгмы: Саба і Дэдан.

Хуш спарадзіў таксама Німрода: гэты пачаў быць моцным на зямлі.
 
Куш жа быў бацькам Німрода: ён быў першым волатам на зямлі.

Міцраім спарадзіў: Лудыма, Анаміма, Лэгавіма, Наўтухіма,
 
Міцраім жа быў бацькам Луда і Анама, і Лааба, і Нафтуа,

Патрусіма, Каслухіма, ад якога пайшлі Філістымляне, і Кафтарыма.
 
Патруса, і таксама Каслуха: з іх узніклі Філістын і Кафтор.

Ханаан спарадзіў Сідона, першынца свайго, Хэта,
 
А Ханаан быў бацькам Сідона — першароднага, Хета,

Евусэя, Амарэя, Гергесэя,
 
Евусея, і таксама Амарэя, і Гергесея

Эвэя, Аркея, Сінэя,
 
і Гівея, і Арацэя, і Сінэя,

Арвадэя, Цэмарэя і Хаматэя.
 
а таксама Арадзія, і Самарэя, і Эматэя.

Сыны Сіма: Элам, Асур, Арфаксад, Луд і Арам. Сыны Арама: Уц, Хул, Гефэр і Мэшэх.
 
Сыны Сэма: Элам, і Асур, і Арпаксад, і Луд, і Арам. А сыны Арама: Уц, і Гул, і Гетэр, і Мэс.

Арфаксад спарадзіў Каінана, а Каінан спарадзіў Салу, а Сала спарадзіў Эвэра.
 
Арпаксад жа быў бацькам Салы, які і быў бацькам Гебэра.

У Эвэра нарадзіліся два сыны: імя аднаго Фалэк, бо ў дні ягоныя падзялілася зямля; імя брата ягонага Ёктан.
 
А ў Гебэра нарадзілася два сыны: адзін на імя Пэлег, бо ў яго дні раздзялілася зямля, і імя брата яго Ектан.

Ёктан спарадзіў Алмадада, Шалэфа, Хацармавэта, Ераха,
 
Ектан жа быў бацькам Эльмадада, і Салефа, і Асармота, і Ярэ,

Гадарама, Узала, Дыклу,
 
таксама Адарама, і Узала, і Дэклы,

Эвала, Авімаіла, Шэву,
 
таксама Абала, і Абімаэля, і Сабы,

Афіра, Хавілу і Ёвава. Усе гэтыя сыны Ёктана.
 
і Афіра, і Хавіла, і Ёбаба; усе яны сыны Ектана.

А сыны Сімавыя: Арфаксад, Каінан, Сала,
 
Сэм, Арпаксад, Сала,

Эвэр, Фалэк, Рагаў,
 
Гебэр, Пэлег, Рэў,

Сэруг, Нахор, Тара,
 
Сэруг, Нахор, Тэрах,

Аўрам, ён жа Абрагам.
 
Абрам, ён жа Абрагам.

Сыны Абрагама: Ісаак і Ізмаіл.
 
А сыны Абрагама: Ізаак і Ізмаэль.

Вось радавод іхні: першынец Ізмаілаў Наваёт, за ім Кедар, Адбэел, Міўсам,
 
І вось іх радаводы: першародны Ізмаэля — Набаёт, і Кедар, і Адбээль, і Мабсам,

Мішма, Дума, Маса, Хадад, Тэма,
 
Масма і Дума, Маса, Хадад і Тэма,

Ертур, Нафіш і Кедма. Гэта сыны Ізмаілавыя.
 
Етур, Нафіс, Цэдма, гэта сыны Ізмаэля.

Сыны Хэтуры, наложніцы Абрагамавай: яна нарадзіла Зімрана, Ёкшана, Мэдана, Мадыяна, Ішбака і Шуаха. Сыны Ёкшана: Шэва і Дэдан.
 
Сыны ж Кетуры, наложніцы Абрагама, якіх нарадзіла: Замран, Ексан, Мадан, Мадыян, Ісбак, Суэ. А сыны Ексана: Саба і Дэдан. Сыны ж Дэдана: Асурым, і Летусім, і Леўмім.

Сыны Мадыяна: Эфа, Эфэр, Ханох, Авіда і Элдага. Усе гэтыя сыны Хэтуры.
 
А сыны Мадыяна: Эфа, і Эфэр, і Гэнох, і Абіда, і Эльдаа. Усе яны сыны Кетуры.

І спарадзіў Абрагам Ісаака. Сыны Ісаака: Ісаў і Ізраіль.
 
А Абрагам быў бацькам Ізаака, сынамі якога былі Эзаў і Ізраэль.

Сыны Ісава: Эліфаз, Рагуіл, Еус, Еглом і Карэй.
 
Сыны Эзава: Эліфаз, Рагуэль, Ягус, Ялам, Корэ.

Сыны Эліфаза: Тэман, Амар, Цэфо, Гатам, Кеназ, Амалік.
 
Сыны Эліфаза: Тэман, Амар, Сэфо, Гатам, Кенэз, Тамна, Амалек.

Сыны Рагуіла: Нахат, Зэрах, Шама і Міза.
 
Сыны Рагуэля: Нагат, Зара, Сама і Міза.

Сыны Сэіра: Латан, Шавал, Цывэон, Ана, Дышон, Эцэр і Дышан.
 
Сыны Сэіра: Лотан, Сабал, Цыбэон, Ана, Дышон, Эцэр, Дышан.

Сыны Латана: Хоры і Гемам; а сястра ў Латана: Тымна.
 
Сыны Лотана: Горы, Гемам; Тамна ж была сястрой Лотана.

Сыны Шавала: Алэан, Манахат, Эвал, Шэфо і Анам. Сыны Цывэона: Ая і Ана.
 
Сыны Сабала: Алван, і Манагат, і Эбал, і Сэфо, і Анам. Сыны Цыбэона: Ая і Ана.

Дзеці Аны: Дышон. Сыны Дышона Хэмдан, Эшбан, Ітран і Хэран.
 
Сыны Аны: Дышон. Сыны Дышона: Гемдан, і Эсбан, і Етра, і Харан.

Сыны Эцэра: Білган, Зааван і Акан. Сыны Дышона: Уц і Аран.
 
Сыны Эцэра: Більган, і Заван, і Якан. Сыны Дышана: Уц і Аран.

Гэтыя — цары, якія валадарылі ў зямлі Эдома, раней чым зацараваў цар над сынамі Ізраілевымі: Бэла, сын Вэора, і імя горада ягонага — Дынгава;
 
Гэта цары, якія валадарылі на зямлі Эдома перш, чым заваладарыў цар над сынамі Ізраэля: Бэла, сын Бэора, і імя горада яго Дэнаба.

і памёр Бэла, і зацараваў пасьля яго Ёван, сын Зэраха, з Васоры.
 
Бэла памёр, і на яго месцы цараваў Ёбаб, сын Зары з Босры.

І памёр Ёван, і зацараваў пасьля яго Хушам, зь зямлі Тэманіцян.
 
І, калі памёр Ёбаб, па ім цараваў Гусам з зямлі Тэман.

І памёр Хушам, і зацараваў пасьля яго Гадад, сын Бэдадаў, які пабіў Мадыяніцян на полі Маава; імя горада ягонага Авів.
 
Адышоў таксама Гусам, і па ім цараваў Адад, сын Бэдада, які ўдарыў Мадыяна ў зямлі Мааб, і горад яго завецца Авіт.

І памёр Гадад, і зацараваў пасьля яго Самла, з Масрэкі.
 
І па смерці Адада, па ім цараваў Сэмля з Масрэкі.

І памёр Самла, і зацараваў пасьля яго Саўл, з Рэхавота, што каля ракі.
 
Але і Сэмля памёр; і па ім цараваў Саўл з Рэхабота, што каля ракі.

І памёр Саўл, і зацараваў пасьля яго Баал-Ханан, сын Ахбора.
 
Па смерці таксама і Саўла, цараваў па ім Баал-Ханан, сын Ахабора.

І памёр Баал-Ханан, і зацараваў пасьля яго Гадар; імя горада ягонага Паў; імя жонкі ягонай Мэгэтавэель, дачка Матрэда, дачка Мэзагава.
 
Але і ён памёр, і па ім цараваў Адад, якога горад называўся Паў; імя яго жонкі Мээтабэль, дачка Матрэд, дачкі Мэзагаба.

І памёр Гадар. І былі старэйшыны ў Эдома: старэйшына Тымна, старэйшына Алва, старэйшына Етэт,
 
А па смерці Адада князямі замест цароў у Эдоме былі: князь Тамна, князь Алва, князь Етэт,

старэйшына Алівэма, старэйшына Эла, старэйшына Пінон,
 
князь Агалібама, князь Эла, князь Пінон,

старэйшына Кеназ, старэйшына Тэман, старэйшына Міўцар,
 
князь Кенэз, князь Тэман, князь Мабцар,

старэйшына Магдыіл, старэйшына Ірам. Вось старэйшыны Ідумэйскія.
 
князь Магдыэль, князь Ірам. Яны былі кіраўнікамі Эдома.