Да Піліпянаў 1 разьдзел

Пасланьне да Піліпянаў
Пераклад Васіля Сёмухі → Пераклад Чарняўскага 2017

 
 

Павал і Цімафей, рабы Ісуса Хрыста, усім сьвятым у Хрысьце Ісусе, што жывуць у Піліпах, зь япіскапамі і дыяканамі:
 
Паўла і Цімафей, рабы Хрыста Ісуса, усім святым у Хрысце Ісусе, якія ёсць у Піліпах разам з епіскапамі і дыяканамі:

мілата вам і мір ад Бога Айца нашага і Госпада Ісуса Хрыста.
 
ласка вам і супакой ад Бога, Айца нашага, і Госпада Ісуса Хрыста.

Дзякую Богу майму кожны раз, як згадваю вас,
 
Дзякую Богу майму, усякі раз успамінаючы вас,

заўсёды ў кожнай малітве маёй за ўсіх вас з радасьцю молячыся,
 
заўсёды ва ўсіх малітвах маіх за ўсіх вас з радасцю молячыся,

за ваш удзел у зьвеставаньні зь першага дня аж да сёньня,
 
дзеля вашага ўдзелу ў Евангеллі ад першага дня аж да цяпер,

упэўнены, што той, хто пачаў у вас добрую дзею, будзе завяршаць яе да дня Ісуса Хрыста,
 
маючы пэўнасць, што Той, Які пачаў у вас добрую справу, давядзе аж да дня Хрыста Ісуса;

як і трэба мне думаць пра ўсіх вас, бо я маю вас у сэрцы ў кайданах маіх, і ў абароне і ў сьцьверджаньні зьвеставаньня, вас усіх, як супольнікаў маіх у мілаце.
 
як справядліва мне думаць пра вас усіх, бо маю вас у сэрцы, і ў путах маіх, і ў абароне, і ва ўмацаванні Евангелля, бо ўсе вы супольнікі мае ў ласцы.

Бог — сьведка, што я люблю ўсіх вас любоўю Ісуса Хрыста;
 
Сведка мне Бог, як сардэчна імкнуся да ўсіх вас у Ісусе Хрысце.

і малюся за тое, каб любоў ваша яшчэ больш узрастала ў спазнаньні і ўсякім досьведзе,
 
І аб тым малюся, каб любоў ваша ўсё больш і больш узрастала ў веданні і ўсякім адчуванні,

каб, спазнаючы лепшае, вы былі чыстыя і неспатыкнёныя ў дзень Хрыста,
 
каб пазнаваць вам лепшае, каб вы былі чыстымі і без заганы ў дзень Хрыстоў,

поўныя пладоў праведнасьці празь Ісуса Хрыста, на славу і хвалу Божую.
 
поўныя пладоў справядлівасці, што праз Ісуса Хрыста на ўшанаванне і славу Бога.

Жадаю, браты, каб вы ведалі, што акалічнасьці мае паслужылі на большы посьпех зьвеставаньня,
 
Хачу, браты, каб вы ведалі: тое, што вакол мяне, спрычынілася больш да поспеху Евангелля,

так што кайданы мае за Хрыста зрабіліся вядомыя ўсёй праторыі і ўсім астатнім,
 
бо путы мае ў Хрысце праславіліся ва ўсёй прэторыі і ва ўсіх іншых,

і большая частка братоў у Госпадзе, пасьмялеўшы праз кайданы мае, пачалі з большаю адвагаю, бязбоязна прапаведаваць слова Божае.
 
і многія з братоў у Госпадзе, асмеленыя маімі кайданамі, яшчэ больш адважыліся без страху абвяшчаць слова.

Некаторыя, праўда, з зайздрасьці альбо зь перакорлівасьці, а іншыя з добрай прыхільнасьці прапаведуюць Хрыста:
 
Адны, праўда, з зайздрасці і пярэчлівасці вясцяць Хрыста, іншыя ж — з добрай волі.

адны зь перакорлівасьці прапаведуюць Хрыста ня чыста, думаючы пабольшыць цяжар кайданоў маіх;
 
Тыя, што з любові, — ведаючы, што я дзеля абароны Евангелля пастаўлены,

а другія — зь любові, ведаючы, што я пастаўлены бараніць зьвеставаньне.
 
тыя ж, што з зайздрасці, прапаведуюць Хрыста няшчыра, з намерам зрабіць мае путы яшчэ цяжэйшымі.

Але што да таго? Як бы ні прапаведавалі Хрыста, ці дзеля блізіру, а ці шчыра, я і таму радуюся і буду радавацца,
 
Дык што? Ці так, ці гэтак: ці дзеля віду, ці праўдзіва, Хрыстос абвяшчаецца; і я гэтаму рады, і буду радавацца,

бо ведаю, што гэта паслужыць мне на збавеньне дзякуючы вашай малітве і садзеяньню Духа Ісуса Хрыста,
 
ведаючы, што гэта ўсё выйдзе мне на збаўленне праз вашы малітвы і з дапамогай Духа Ісуса Хрыста,

пры пэўнасьці і надзеі маёй, што я ні ў чым пасаромлены ня буду, а пры поўнай адвазе, і сёньня, як і заўсёды, праславіцца Хрыстос у целе маім, хай тое жыцьцём, хай сьмерцю.
 
паводле чакання і спадзявання майго, што я ні ў чым не пралічуся, але з усёй упэўненасцю, як заўсёды, гэтак і цяпер хай уславіцца Хрыстос у целе маім ці праз жыццё, ці праз смерць.

Бо для мяне жыцьцё — Хрыстос, і сьмерць — набытак.
 
Бо для мяне жыццё — гэта Хрыстос, і смерць — набытак.

А калі жыцьцё ў плоці дае плод маёй дзеі, дык ня ведаю, што выбраць.
 
Але калі жыццё ў целе прыносіць плод у маёй дзейнасці, дык, што выбраць, не ведаю.

Вабіць мяне і тое і другое: хочацца і разьвязацца і быць з Хрыстом, бо гэта непараўнальна лепей;
 
Цягне мяне адно і другое: жадаю адысці і быць з Хрыстом, бо гэта шмат лепшае,

а заставацца ў плоці больш патрэбна вам:
 
але заставацца ў целе больш патрэбна для вас.

і я пэўна ведаю, што застануся і буду з усімі вамі дзеля вашага посьпеху і радасьці ў веры,
 
І гэта напэўна ведаю, што застануся з усімі вамі на карысць вашу і на радасць веры,

каб хвала ваша ў Хрысьце Ісусе памножылася празь мяне, пры маім другім да вас прыходзе.
 
каб радасць ваша расла ў Ісусе Хрысце праз мяне, праз маё вяртанне да вас.

Толькі жывеце годнасна зьвеставаньня Хрыстовага, каб мне, калі я прыйду і пабачу вас, альбо калі ня прыйду, чуць пра вас, што стаіце вы ў адным духу, змагаючыся аднадушна за веру Дабравесьця.
 
Толькі жывіце дастойна Евангелля Хрыстова, каб, ці калі прыбуду і ўбачу вас, ці адсутны, пачуў пра вас, што вы стаіце ў адным Духу, аднадумна змагаючыся за веру Евангельскую

і не баіцеся ні ў чым праціўнікаў; гэта ім ёсьць знак пагібелі, а вам — выратаваньня. І гэта ад Бога;
 
і ні ў чым не палохаецеся супраціўнікаў, што ім стане знакам загубы, вам жа — збаўлення, і гэта ад Бога.

бо вам дадзена дзеля Хрыста ня толькі вераваць у Яго, але і пакутаваць за Яго.
 
Вам бо дадзена дзеля Хрыста не толькі верыць у Яго, але і цярпець за Яго,

Такім самым подзьвігам, які вы бачылі ўва мне і сёньня чуеце пра мяне.
 
такое самае змаганне маючы, якое бачылі ўва мне і як чуеце цяпер пра мяне.