Лікі 1 разьдзел

Лікі
Пераклад Васіля Сёмухі → Пераклад Чарняўскага 2017

 
 

І сказаў Гасподзь Майсею ў пустыні Сінайскай, у скініі сходу, у першы дзень другога месяца, на другі год пасьля выхаду іх зь зямлі Егіпецкай, кажучы:
 
І ў першы дзень другога месяца, у другім годзе па выхадзе з Егіпта прамовіў Госпад да Майсея ў пустыні Сінай у палатцы сустрэчы, кажучы:

палічэце ўсё супольства сыноў Ізраілевых па родах іхніх, па сямействах іхніх, па ліку імёнаў усіх мужчынскага роду пагалоўна:
 
«Пералічыць усю грамаду сыноў Ізраэлевых па родах і па сем’ях іх, і па імёнах — усіх мужчынскага полу:

ад дваццаці гадоў і вышэй, усіх здольных ваяваць у Ізраіля, па рушэньнях іхніх палічэце іх — ты і Аарон;
 
ад дваццаці гадоў і вышэй, усіх здатных да бою ізраэльцаў, палічыце іх па дружынах іх, ты і Аарон.

з вамі павінны быць з кожнага племя па адным чалавеку, які ў родзе сваім галоўны.
 
І з кожнага пакалення павінен быць з вамі чалавек, князь дому бацькоў яго,

І вось імёны мужоў, якія будуць з вамі: ад Рувіма Еліцур, сын Шэдэураў;
 
вось гэтыя імёны: ад Рубэна — Элісур, сын Сэдэура;

ад Сымона Шэлумііл, сын Цурышадаеў;
 
ад Сімяона — Саламіэль, сын Сурысадая;

ад Юды Наасон, сын Амінадаваў;
 
ад Юды — Наасон, сын Амінадаба;

ад Ісахара Натанаіл, сын Цуараў;
 
ад Ісахара — Натанаэль, сын Суара;

ад Завулона Эліяў, сын Хэлонаў;
 
ад Забулона — Эліяб, сын Гэлона;

ад сыноў Язэпа: ад Яфрэма Элішама, сын Аміудаў; ад Манасіі Гамалііл, сын Пэдацураў;
 
ад сыноў Язэпа: ад Эфраіма — Элісама, сын Аміюда; ад Манасы — Гамаліэль, сын Падасура;

ад Веньяміна Авідан, сын Гідэонаў;
 
ад Бэньяміна — Абідан, сын Гедэона;

ад Дана Ахіязэр, сын Амішадаеў;
 
ад Дана — Ахіязэр, сын Амісадая;

ад Асіра Пагііл, сын Ахранаў;
 
ад Асэра — Пэгіэль, сын Акрана;

ад Гада Эліясаф, сын Рэгуілаў;
 
ад Гада — Эліясаф, сын Дэуэля;

ад Нэфталіма Ахіра, сын Энанаў.
 
ад Нэфталі — Ахіра, сын Энана».

Гэта — выбраныя мужы супольства, правадыры плямёнаў бацькоў сваіх, галовы тысячаў Ізраілевых.
 
Гэта людзі самыя знакамітыя ў грамадзе, кіраўнікі пакаленняў бацькоў сваіх і кіраўнікі тысяч Ізраэля.

І ўзяў Майсей і Аарон мужоў гэтых, якія названы паіменна,
 
Майсей і Аарон узялі іх, паімённа названых,

і сабралі яны ўсё супольства ў першы дзень другога месяца; і абвясьцілі яны радаводы свае, паводле родаў іхніх, паводле сямействаў іхніх, па ліку імёнаў, ад дваццаці гадоў і вышэй, пагалоўна,
 
і першага дня другога месяца сабралі яны ўсю грамаду, пералічваючы іх па родах іх, і па сем’ях бацькоў іх, і кожнага па імені ад дваццаці гадоў і вышэй, па кіраўніках,

як загадаў Гасподзь Майсею. І зрабіў ён пералік ім у пустыні Сінайскай.
 
як загадаў Госпад Майсею. І былі палічаны яны ў пустыні Сінай.

І было сыноў Рувіма, першынца Ізраілевага, паводле родаў іхніх, паводле плямёнаў іхніх, паводле сямействаў іхніх, па ліку імёнаў, пагалоўна, усіх мужчынскага полу, ад дваццаці гадоў і вышэй, усіх здольных ваяваць,
 
Ад сыноў Рубэна, першароднага Ізраэля — пакаленні па плямёнах і па сем’ях бацькоў іх, па імёнах усіх людзей мужчынскага полу ад дваццаці гадоў і вышэй, здатных да бою.

налічана ў калене Рувімавым сорак шэсьць тысяч пяцьсот.
 
Было налічана з пакалення Рубэна сорак шэсць тысяч пяцьсот.

Сыноў Сымонавых паводле родаў іхніх, паводле плямёнаў іхніх, паводле сямействаў іхніх, па ліку імёнаў, пагалоўна, усіх мужчынскага полу, ад дваццаці гадоў і вышэй, усіх здольных ваяваць,
 
Ад сыноў Сімяона — пакаленні па племёнах і па сем’ях родаў іх, былі палічаны па імёнах усе людзі мужчынскага полу, ад дваццаці гадоў і вышэй, здатныя да бою.

налічана ў калене Сымонавым пяцьдзясят дзевяць тысяч трыста.
 
Было налічана з пакалення Сімяонавага пяцьдзесят дзевяць тысяч трыста.

Сыноў Гадавых паводле родаў іхніх, паводле плямёнаў іхніх, паводле сямействаў іхніх, па ліку імёнаў, ад дваццаці гадоў і вышэй, усіх здольных ваяваць,
 
Ад сыноў Гада — пакаленні па плямёнах і па сем’ях родаў іх, па імёнах усіх людзей мужчынскага полу ад дваццаці гадоў і вышэй, здатных да бою,

налічана ў калене Гадавым сорак пяць тысяч шэсьцьсот пяцьдзясят.
 
было налічана сорак пяць тысяч шэсцьсот пяцьдзесят.

Сыноў Юдавых паводле родаў іхніх, паводле плямёнаў іхніх, паводле сямействаў іхніх, па ліку імёнаў, ад дваццаці гадоў і вышэй, усіх здольных ваяваць,
 
Ад сыноў Юды — пакаленні па плямёнах і па сем’ях родаў іх, па імёнах усіх людзей мужчынскага полу ад дваццаці гадоў і вышэй, усіх здатных да бою,

налічана ў калене Юдавым сямсот чатыры тысячы шэсьцьсот.
 
было налічана семдзесят чатыры тысячы шэсцьсот.

Сыноў Ісахаравых паводле родаў іхніх, паводле плямёнаў іхніх, паводле сямействаў іхніх, па ліку імёнаў, ад дваццаці гадоў і вышэй, усіх здольных ваяваць,
 
Ад сыноў Ісахара — пакаленні па плямёнах і па сем’ях родаў іх, па імёнах усіх людзей мужчынскага полу ад дваццаці гадоў і вышэй, усіх здатных да бою,

налічана ў калене Ісахаравым пяцьдзясят чатыры тысячы чатырыста.
 
было налічана пяцьдзесят чатыры тысячы чатырыста.

Сыноў Завулонавых паводле родаў іхніх, паводле плямёнаў іхніх, паводле сямействаў іхніх, па ліку імёнаў, ад дваццаці гадоў і вышэй, усіх здольных ваяваць,
 
Ад сыноў Забулона — пакаленні па плямёнах і па сем’ях родаў іх, па імёнах усіх людзей мужчынскага полу ад дваццаці гадоў і вышэй, усіх здатных да бою,

налічана ў калене Завулонавым пяцьдзясят сем тысяч чатырыста.
 
было налічана пяцьдзесят сем тысяч чатырыста.

Сыноў Язэпавых, сыноў Яфрэмавых, паводле родаў іхніх, паводле плямёнаў іхніх, паводле сямействаў іхніх, па ліку імёнаў, ад дваццаці гадоў і вышэй, усіх здольных ваяваць,
 
Ад сыноў Язэпа, сыноў Эфраіма — пакаленні па плямёнах і па сем’ях родаў іх, па імёнах усіх людзей мужчынскага полу ад дваццаці гадоў і вышэй, усіх здатных да бою,

налічана ў калене Яфрэмавым сорак тысяч пяцьсот.
 
было налічана сорак тысяч пяцьсот.

Сыноў Манасііных паводле родаў іхніх, паводле плямёнаў іхніх, паводле сямействаў іхніх, па ліку імёнаў, ад дваццаці гадоў і вышэй, усіх здольных ваяваць,
 
Ад сыноў Манасы — пакаленні па плямёнах і па сем’ях родаў іх, па імёнах усіх людзей мужчынскага полу ад дваццаці гадоў і вышэй, усіх здатных да бою,

налічана ў калене Манасііным трыццаць дзьве тысячы дзьвесьце.
 
было налічана трыццаць дзве тысячы дзвесце.

Сыноў Веньямінавых паводле родаў іхніх, паводле плямёнаў іхніх, паводле сямействаў іхніх, па ліку імёнаў, ад дваццаці гадоў і вышэй, усіх здольных ваяваць,
 
Ад сыноў Бэньяміна — пакаленні па плямёнах і па сем’ях родаў іх, па імёнах людзей мужчынскага полу ад дваццаці гадоў і вышэй, усіх здатных да бою,

налічана ў калене Веньямінавым трыццаць пяць тысяч чатырыста.
 
было налічана трыццаць пяць тысяч чатырыста.

Сыноў Данавых паводле родаў іхніх, паводле плямёнаў іхніх, паводле сямействаў іхніх, па ліку імёнаў, ад дваццаці гадоў і вышэй, усіх здольных ваяваць,
 
Ад сыноў Дана — пакаленні па плямёнах і па сем’ях родаў іх, па імёнах усіх людзей мужчынскага полу ад дваццаці гадоў і вышэй, усіх здатных да бою,

налічана ў калене Данавым шэсьцьдзясят дзьве тысячы сямсот.
 
было налічана шэсцьдзесят дзве тысячы семсот.

Сыноў Асіравых паводле родаў іхніх, паводле плямёнаў іхніх, паводле сямействаў іхніх, па ліку імёнаў, ад дваццаці гадоў і вышэй, усіх здольных ваяваць,
 
Ад сыноў Асэра — пакаленні па плямёнах і па сем’ях родаў іх, па імёнах усіх людзей мужчынскага полу ад дваццаці гадоў і вышэй, усіх здатных да бою,

налічана ў калене Асіравым сорак адна тысяча пяцьсот.
 
было налічана сорак адна тысяча пяцьсот.

Сыноў Нэфталімавых паводле родаў іхніх, паводле плямёнаў іхніх, паводле сямействаў іхніх, па ліку імёнаў ад дваццаці гадоў і вышэй, усіх здольных ваяваць,
 
Ад сыноў Нэфталі — пакаленні па плямёнах і па сем’ях родаў іх, па імёнах усіх людзей мужчынскага полу ад дваццаці гадоў і вышэй, усіх здатных да бою,

налічана ў калене Нэфталімавым пяцьдзясят тры тысячы чатырыста.
 
было налічана пяцьдзесят тры тысячы чатырыста.

Вось тыя, што ўвайшлі ў пералік, якіх палічыў Майсей і Аарон і правадыры Ізраіля — дванаццаць чалавек, па адным чалавеку з кожнага роду.
 
Гэта тыя, каго палічылі Майсей і Аарон разам з дванаццаццю кіраўнікамі Ізраэля, па адным з сям’і бацькоў іх.

І было ўсіх, што ўвайшлі ў пералік, сыноў Ізраілевых, паводле сямействаў іхніх, ад дваццаці гадоў і вышэй, усіх здольных ваяваць у Ізраіля,
 
І поўны лік сыноў Ізраэля, здатных да бою, па сем’ях бацькоў іх, ад дваццаці гадоў і вышэй,

і было ўсіх, што ўвайшлі ў пералік, шэсьцьсот тры тысячы пяцьсот пяцьдзясят.
 
складаў шэсцьсот тры тысячы пяцьсот пяцьдзесят.

А лявіты паводле пакаленьняў бацькоў іхніх ня былі палічаны сярод іх.
 
А левіты былі палічаны з імі ў пакаленні бацькоў іх.

І наказаў Гасподзь Майсею сказаць:
 
І Госпад сказаў Майсею, гаворачы:

Толькі племя Лявіінага ня ўнось у перапіс і ня лічы іх разам з сынамі Ізраіля;
 
«Не лічы пакаленне Леві і не далучай колькасць іх да сыноў Ізраэля,

а даручы лявітам скінію адкрыцьця і ўсе прылады яе і ўсё, што пры ёй: няхай яны носяць скінію і ўсе прылады яе, і служаць пры ёй, і каля скініі няхай ставяць табар свой;
 
але даручы ім скінію сведчання, усе яе прылады і ўсё, што патрэбна для рытуалаў. Хай яны носяць скінію і ўсе яе прыналежнасці, і хай будуць пры ёй служыць, і навокал яе хай паставяць палаткі.

і калі трэба пераносіць скінію, няхай падымаюць яе лявіты, калі трэба спыняцца скініі, няхай ставяць яе лявіты; а калі падступіцца хто староньні, аддадзены будзе сьмерці.
 
Калі трэба будзе пусціцца ў дарогу, хай разбяруць скінію левіты; калі трэба будзе размясціцца лагерам, хай паставяць яе; калі хто з чужых наблізіцца, будзе пакараны смерцю.

Сыны Ізраілевыя павінны станавіцца кожны ў табары сваім і кожны пры сваім сьцягу, рушэньнямі сваімі;
 
Сыны ж Ізраэля хай стануць лагерам: усе на сваім месцы ў лагеры, кожны пад сваім сцягам, пры сваіх дружынах.

а лявіты павінны ставіць табар каля скініі адкрыцьця, каб ня было гневу на супольства сыноў Ізраілевых, і будуць лявіты стаяць на варце каля скініі адкрыцьця.
 
А левіты хай паставяць палаткі вакол скініі сведчання, каб не было гневу на грамаду сыноў Ізраэля, і хай яны стаяць на варце скініі сведчання».

І зрабілі сыны Ізраілевыя: як загадаў Гасподзь Майсею, так яны і зрабілі.
 
Такім чынам, сыны Ізраэля споўнілі ўсё, што Госпад загадаў Майсею.