Да Філімона 1 разьдзел

Пасланьне да Філімона
Пераклад Васіля Сёмухі → Пераклад Чарняўскага 2017

 
 

Павал, вязень Ісуса Хрыста, і Цімафей брат, Філімону любаснаму і супрацоўніку нашаму,
 
Паўла, вязень Хрыста Ісуса, і Цімафей, брат, умілаванаму Філімону, супрацоўніку нашаму,

і Апфіі, (сястры) любаснай, і Архіпу, спадзьвіжніку нашаму, і дамовай тваёй царкве:
 
і Апфіі, сястры ўмілаванай, і Архіпу, таварышу нашаму ў змаганні, і царкве, якая ў тваім доме знаходзіцца:

мілата вам і мір ад Бога Айца нашага і Госпада Ісуса Хрыста.
 
ласка вам і супакой ад Бога, Айца нашага, і Госпада Ісуса Хрыста.

Дзякую Богу майму, заўсёды спамінаючы цябе ў малітвах маіх,
 
Дзякую заўсёды Богу майму, колькі разоў успамінаю цябе ў сваіх малітвах,

чуючы пра тваю любоў і веру, якую маеш да Госпада Ісуса і да ўсіх сьвятых,
 
чуючы аб любові тваёй і веры, якую маеш да Госпада Ісуса і да ўсіх святых,

каб дзеяньне веры тваёй было чыннае ў спазнаньні ўсякага ў вас дабра ў Хрысьце Ісусе.
 
каб супольнасць веры тваёй сталася бачнай у пазнанні ўсякіх даброццяў, якія маем у вас у Хрысце Ісусе.

Бо мы маем вялікую радасьць і ўцеху ў любові тваёй, бо табою, браце, супакоены сэрцы сьвятых.
 
Бо вялікую радасць меў я, браце, і пацеху з любові тваёй, бо сэрцы святых супакоіліся праз цябе.

Таму, маючы вялікую ў Хрысьце адвагу загадваць табе, што трэба,
 
Хоць я і маю вялікую адвагу ў Хрысце загадаць табе што да справы належыць,

зь любові лепей прашу, ня хто які там, а я, Павал — старац, а цяпер вязень Ісуса Хрыста;
 
усё ж такі дзеля любові лепш папрашу цябе я, Паўла, стары чалавек, а цяпер і вязень Хрыста Ісуса.

прашу цябе за сына майго Анісіма, якога нарадзіў я ў кайданах маіх:
 
Прашу цябе за майго сына, якога нарадзіў я ў кайданах маіх, Анісіма,

ён быў калісьці нягодны табе, а цяпер годны табе і мне: я вяртаю яго;
 
які калісьці быў табе некарысны, а цяпер і табе, і мне карысны,

а ты прымі яго, як маё сэрца.
 
якога я табе вяртаю. Дык ты прымі яго, як маё сэрца.

Я хацеў пры сабе яго ўтрымаць, каб ён замест цябе паслужыў мне ў кайданах за зьвеставаньне;
 
Хацеў я яго пры сабе затрымаць, каб мне за цябе паслужыў у кайданах дзеля Евангелля.

але без тваёй згоды нічога не хацеў зрабіць, каб добрая справа твая была ня мусовая, а з добрае волі.
 
Але без парады з табою не хацеў зрабіць, каб часам не вымушаным было дабрадзейства тваё, але з добрае волі.

Бо, можа быць, ён на тое часова адлучыўся, каб ты прыняў яго назаўсёды,
 
Можа быць, што ён адлучыўся толькі на кароткі час дзеля таго, каб ты ўзяў яго навек,

ужо ня як раба, а вышэйшага за раба, брата любаснага, асабліва мне, а тым болей табе, і па плоці і ў Госпадзе.
 
ужо не як нявольніка, але вышэй за нявольніка, як брата найдаражэйшага, асабліва мне, але тым больш табе, цялесна і ў Госпадзе.

І вось, калі маеш за супольніка мяне, дык прымі яго, як мяне.
 
Дык калі маеш мяне за супольніка, прымі яго, як мяне.

Калі ж ён чым пакрыўдзіў цябе, альбо вінаваты табе, лічы гэта на мне.
 
Калі ж ён у чым пакрыўдзіў цябе або што вінен, гэта на мяне залічы.

Я, Павал, напісаў маёю рукою: «я заплачу»; не кажу табе пра тое, што ты і самім сабою мне вінаваты.
 
Я, Паўла, напісаў уласнаю рукою, што я сплачу табе; каб пры тым не казаць табе, што і ты сабою вінаваты мне.

Так, браце, дай мне скарыстацца табою ў Госпадзе; супакой маё сэрца ў Госпадзе.
 
Так яно, браце! Хачу я табою паслужыцца ў Госпадзе. Умацуй маё сэрца ў Госпадзе.

Спадзяючыся на слухмянасьць тваю, а напісаў табе, ведаючы, што ты зробіш і болей, чым прашу.
 
Спадзеючыся на тваю паслухмянасць, напісаў табе, ведаючы, што і больш таго, аб чым прашу, зробіш.

А разам падрыхтуй мне і памяшканьне; бо, спадзяюся, што па малітвах вашых я буду дараваны вам.
 
Адначасова прашу, прыгатуй мне кватэру, бо спадзяюся, дзякуючы вашым малітвам, што буду падараваны вам.

Вітае цябе Эпафрас, вязень разам са мною дзеля Ісуса Хрыста,
 
Вітаюць цябе Эпафрас, вязень разам са мною ў Хрысце Ісусе,

Марк, Арыстарх, Дымас, Лукаш, супрацоўнікі мае.
 
Марк, Арыстарх, Дэмас і Лука, памочнікі мае.

Мілата Госпада нашага Ісуса Хрыста з духам вашым. Амін.
 
Ласка Госпада нашага Ісуса Хрыста з духам вашым. Амін.