Біблія » Пераклады » Пераклад Чарняўскага — арыгінал

Марка 1 Паводле Марка 1 разьдзел

1 Пачатак Эвангеліі Езуса Хрыста, Сына Божага.
2 Як напісана ў Ізаія прарока: "Вось жа пасылаю Анёла Майго перад воблікам Тваім (перад Табою). Ён прыгатовіць (адкрые) дарогу Табе.
3 Голас клічучага ў пустыні: прыгатуйце дарогу Госпаду, прастуйце сьцежкі Яму".
4 Паявіўся Ян (Ёан) у пустыні, хрысьцячы і вешчучы хрост пакаяньня (пакуты) на (для) адпушчэньня грахоў.
5 І прыходзіла да яго ўся краіна Юдэйская і ўсе Ерузалімцы і спазнаючы грахі свае — былі ім хрышчаны ў рацэ Ярдан.
6 Ян жа быў адзеты ў вярблюдаву скуру ( у адзеньне з вярблюдавай шэрсьці) ды падперазаны скураным поясам па сваіх бёдрах. Еў шаранчу і лесны мёд.
7 Навучаў ён кажучы: "Ідзе за мной дужэйшы за мяне. Я яму ня варт упаўшы на зямлю разьвязаць рамушок ягоных сандалаў (абутку).
8 Я хрышчу вас вадой, а ён будзе хрысьціць Духам Сьвятым".
9 Здарылася, што ў тыя дні прыйшоў Езус з Назарэту з Галілеі і быў ахрышчаны ў Ярдане Янам.
10 І як толькі выходзіў з вады, увідзеў адкрыты нябёсы, ды Духа як галубку сыходзячага на сябе (на яго).
11 І адазваўся голас з неба: "Ты сын мне ўмілаваны, я цябе ўспадабаў".
12 Ды зараз павёў Яго Дух у пустыню.
13 Ён прабываў у пустыні сорак дзён і сорак начэй. Быў спакушаны шатанам, жыў між зьвяроў, а анёлы паслугавалі Яму.
14 А пасьля таго, як Ян быў узяты, прыбыў Езус у Галілею, вешчучы Эвангелію (Добрую навіну) Божую.
15 Ён казаў: "Споўніўся час і наблізілася Валадарства Божае. Навярніцеся і верце Эвангеліі!"
16 І праходзячы міма (каля) мора Галілейскага ўбачыў Сымона і брата ягонага Андрэя, закідаючых сеткі ў мора: былі бо яны рыбакамі (рыбаловамі).
17 Сказаў ім Езус: "Хадзіце за Мной, зраблю Я вас рыбакамі людзей".
18 І адразу пакінуўшы сеці, пайшлі яны за Ім.
19 І адыйшоўшыся адтуль недалёка, ўбачыў Якуба Забэдэявага і Яна, брата ягонага, калі яны сьцягвалі сеткі свае ў лодцы.
20 Затым пазваў і іх. Дык пакінуўшы ў лодцы свайго бацьку Забэдэя з нанятымі работнікамі — пайшлі за Езусам.
21 Увайшлі пасьля ў Кафарнаўм. А затым у шабат (суботу) увайшоўшы ў сынагогу стаў іх навучаць.
22 І ўсе дзівіліся з Яго навукі, бо вучыў іх той, хто мае ўладу,а не як вучоныя па Пісаньню.
23 А ў той час у сынагозе знаходзіўся чалавек апанаваны ліхім (духам нячыстым). Ён крычаў
24 кажучы: "Што Табе да нас, Езусе з Назарэту? Прыйшоў загубіць нас? Ведаю, хто Ты: Ты — Сьвяты Божы".
25 Але прыгразіў яму Езус кажучы: "Замаўчы, ды выйдзі з чалавека!"
26 І ён тузуючы ім і крычучы моцным голасам, пакінуў яго дух нячысты.
27 Стаўпянелі ўсе ды аж пыталі адзін аднаго, кажучы: "Хто гэта такі? Ды што за навука гэта новая, што Ён і сілаю загадвае нячыстым духам і яны паддаюцца Яму?"
28 Ды скора (хутка) разыйшлася вестка пра Яго па ўсёй Галілейскай краіне.
29 Затым выйшаўшы з сынагогі прыбылі ў дом Сымона і Андрэя разам з Якубам і Янам.
30 Цёшча жа Пятра ляжала ў гарачцы. І яны кажуць Яму пра хворую (яе).
31 Падыйшоўшы Езус падняў яе, узяўшыся за яе руку і адразу спынілася гарачка і яна паслугавала ім.
32 А калі сонца ўжо зайшло і настаў вечар прыносілі да Яго ўсіх блага чуючыхся і апанаваных нячыстым духам,
33 ды так увесь горад сабраўся ля дзьвярэй.
34 Многіх аздаравіў, тых, што розныя хваробы мучылі і многіх выгнаў д'яблаў, ды не разрашыў ім гаварыць, бо ведалі, хто Ён.
35 Натта рана ўстаўшы выйшаў і падаўся на адзінокае месца і тамака маліўся.
36 Сымон жа ды тыя, што з Ім былі — пайшлі за Ім.
37 Калі Яго знайшлі сказалі Яму: "Усе Цябе шукаюць".
38 А Ён сказаў ім: "Ідзёмце ў бліжэйшыя вёскі і гарады, каб і там вясьціць Добрую Навіну, бо Я на тое прыйшоў".
39 Дый навучаў у сынагогах (бажніцах) па ўсёй Галілеі і выганяў дэманаў.
40 Прыступіўся да Яго пракажаны і ўмаляў Яго, упаўшы на каленьні, казаў Яму: "Калі захочаш, можаш мяне ачысьціць".
41 А Езус пашкадаваў яго і працягнуўшы руку сваю — дакранаўся да яго і сказаў яму: "Хачу, будзь ачышчаны".
42 Ды калі гэта сказаў, адразу сыйшла з яго праказа і быў ачышчаны.
43 Пры тым пагразіў яму і адправіў яго адразу,
44 кажучы: "Глядзі, каб нікому не казаў, але ідзі, пакажыся архісьвятару і за ачышчэньне сваё складзі ахвяру, што загадаў Майсей на пасьведчаньне ім".
45 Але ён, адыйшоўшыся, пачаў расказваць ды славіць гэтае здарэньне, так, што ўжо ня мог публічна пайсьці ў горад, але скрываўся ў бязьлюдных мясьцінах. А зусюль сыходзіліся да Яго.
Знайшлі памылку ў тэксце? Вылучыце яе і націсніце: Ctrl + Enter

Эвангельле паводле Марка, 1 разьдзел

Звярніце ўвагу. Нумары вершаў — гэта спасылкі, якія вядуць на раздзел з параўнаннем перакладаў. Паспрабуйце, магчыма, вы будзеце прыемна здзіўлены.