1 летапісаў 2 разьдзел

Першая кніга летапісаў
Пераклад Васіля Сёмухі → Пераклад Яна Станкевіча

 
 

Вось сыны Ізраіля: Рувім, Сімяон, Левій, Юда, Ісахар, Завулон,
 
Гэта сынове Ізраелявы: Рувін, Сымон, Леў а Юда, Іссахар а Завулон,

Дан, Язэп, Веньямін, Нэфталім, Гад і Асір.
 
Дан, Язэп а Венямін, Неффалім, Ґад а Ашэр.

Сыны Юды: Ір, Анан і Сілом, — трое нарадзіліся ў яго ад дачкі Шуевай, Хананэянкі. І быў Ір, першынец Юдаў, незаўгодны ў вачах Госпада, і Он забіў яго.
 
Сыны Юдзіны: Ір а Онан а Шэла — трох нарадзіліся ў яго ад дачкі Бат-Шуевае, Канаанянкі. І быў Ір, пяршяк Юдзін, благі ў ваччу СПАДАРОВЫМ, і Ён зрабіў яму сьмерць.

І Тамар, нявестка ягоная, нарадзіла яму Фарэса і Зару. Усіх сыноў у Юды было пяцёра.
 
І Тамара, нявестка ягоная, нарадзіла яму Перэца а Зэру. Усіх сыноў у Юды было пяцёх.

Сыны Фарэса: Эсром і Хамул.
 
Сыны Перэцавы: Гэцрон а Гамул.

Сыны Зары: Зімры, Этан, Эман, Халкол і Дара; усіх іх пяцёра.
 
Сынове Зэрыны: Зымра а Ефан а Гэман а Халкол а Дара; усіх іх пяцёх.

Сыны Хармі: Ахар, які навёў бяду на Ізраіля, парушыўшы заклён.
 
Сынове Хармі: Ахар, засмучэнік Ізраеля, што ўзрушыў аканаваньне.

Сын Этана: Азарыя.
 
Сыны Ефановы: Азара.

Сыны Эсрома, якія нарадзіліся ў яго: Ерахмэіл, Арам і Хэлувай.
 
Сыны Гэцронавы, што нарадзіліся ў яго: Ерагмеель а Рам а Хелувай.

А Арам спарадзіў Амінадава; Амінадаў спарадзіў Наасона, князя сыноў Юдавых;
 
Рам жа нарадзіў Амінадава; Амінадаў нарадзіў Нагшона, князя сыноў Юдзіных;

Наасон спарадзіў Салмона, Салмон спарадзіў Ваоза;
 
Нагшон нарадзіў Салму; Салма нарадзіў Воаза;

Ваоз спарадзіў Авіда, Авід спарадзіў Есэя;
 
Воаз нарадзіў Овіда; Овід нарадзіў Еса;

Есэй спарадзіў першынца свайго Эліява, другога — Амінадава, трэцяга — Саму,
 
Есэ нарадзіў першака свайго Елява, другога — Амінадава, трэйцяга — Шыму,

чацьвёртага — Натанаіла, пятага — Радая,
 
Чацьвертага — Нефанэля, пятага —Раддая,

шостага — Ацэма, сёмага — Давіда.
 
Шостага — Оцэма, сёмага — Давіда.

Сёстры іхнія: Саруя і Авігея. Сыны Саруі: Авэса, Ёаў і Азаіл, трое.
 
Сёстры іхныя: Цэруя а Авіґаіль. Сыны Цэруіны: Акішай а Ёаў а Азагэль, трох.

Авігея нарадзіла Амэсу; а бацька Амэсы — Етэр, Ізмаільцянін.
 
Авіґаіль нярадзіла Амасу; бацька ж Амасін — Ефер Ізмайлянін.

Халеў, сын Эсрома, спарадзіў ад Азувы, жонкі, і ад Ерыоты, і вось сыны ягоныя: Ешэр, Шаваў і Ардон.
 
І Калеў Гэцронёнак нарадзіў ад Азувы, жонкі свае, і ад Ерофы, гэта сыны ейныя: Ешэр а Шоваў а Ардон.

І памерла Азува; і ўзяў сабе Халеў Эфрату, і яна нарадзіла яму Хура.
 
І памерла Азува; і ўзяў сабе Калеў Ефрафу, і яна нарадзіла яму Гура.

Хур спарадзіў Урыя, Урый спарадзіў Вэсэлііла.
 
Гур нарадзіў Ура; Ур нарадзіў Весалэля.

Пасьля Эсром увайшоў да дачкі Махіра, бацькі Галаадавага, і ўзяў яе, а было яму шэсьцьдзясят гадоў, і яна нарадзіла яму Сэгува.
 
Потым Гэцрон увыйшоў да дачкі Махіровае, айца Ґілеадовага, і ўзяў яе, маючы шасьцьдзясят год, і яна нарадзіла яму Сэґува.

Сэгуў спарадзіў Яіра, і было ў яго дваццаць тры гарады ў зямлі Галаадскай.
 
Сэґуў нарадзіў Яіра, і было ў яго дваццаць тры месты ў зямлі Ґілеадзкай.

Але Гесуране і Сірыйцы ўзялі ў іх селішчы Яіра. Кенат і залежныя ад яго гарады, — шэсьцьдзясят гарадоў. Усе гэтыя гарады сыноў Махіра, бацькі Галаадавага.
 
Але Ґешур а Арам адабралі ў іх местачкі Яіровы, Кенаф ізь сёламі яго, шасьцьдзясят местаў. Усі гэта сыноў Махіровых, айца Ґілеадовага.

Пасьля сьмерці Эсрома ў Халеў-Эфраце, жонка Эсромава, Авія, нарадзіла яму Ашхура, бацьку Тэкоі.
 
Па сьмерці Гэцрона ў Калеў-Ефрафе, жонка Гэцронава, Ава, нарадзіла яму Ашгура, айца Фекоі.

Сыны Ерахмэіла, першынца Эсромавага, былі: першынец Рам, за ім Вуна, Арэн, Ацэм і Ахія.
 
І былі сынове Ерагмеелявы, першака Гэцронавага: пяршак Рам а Буна а Орэн а Оцэм, Агія.

Была ў Ерахмэіла і другая жонка, імя яе Атара; яна маці Анама.
 
І была ў Ерагмееля й другая жонка, імя яе Атара; яна маці Онама.

Сыны Рама, першынца Ерахмэілавага, былі: Маац, Ямін і Экер.
 
І былі сыны Рамовы, першака Ерагмеелявага: Маац а Ямін а Екер.

Сыны Анама былі: Шамай і Яда. Сыны Шамая: Надаў і Авішур.
 
І былі сыны Онамовы: Шаммай а Яда. Сыны Шаммаёвы: Надаў а Авішур.

Імя жонкі Авішуравай Авіхаіль, і яна нарадзіла яму Ахбана і Маліда.
 
А імя жонкі Авішуровае Авігаіль; і яна нарадзіла яму Агбана а Моліда.

Сыны Надава: Сэлед і Афаім. І памёр Сэлед бязьдзетны.
 
Сыны Надавовы: Сэлед а Аппаім. І памер Сэлед бязьдзетным.

Сын Афаіма: Ішый. Сын Ішыя: Шэшан. Сын Шэшана: Ахлай.
 
Сыны Аппаімовы: Іш. Сын Ішаў: Шэшан. Сын Шэшаноў: Аглай.

Сыны Яды, брата Шамаевага: Етэр, Ёнатан. Етэр памёр бязьдзетным.
 
Сыны Ядзіны, брата Шаммаёвага: Ефер а Ёнафан. Ефер памер бязьдзетным.

Сыны Ёнатана: Пэлет і Заза. Гэта сыны Ерахмэіла.
 
Сыны Ёнафановы: Пелеф а Заза. Гэта былі сынове Ерагмеелявы.

У Шэшана ня было сыноў, а толькі дочкі. У Шэшана быў раб, Егіпцянін, імя яго Ярха;
 
У Шэшана ня было сыноў, адно дачкі. У Шэшана быў слуга Егіпцянін, імя ягонае Ярга.

І Шэшан аддаў дачку сваю Ярху за жонку, і яна нарадзіла яму Атая.
 
Шэшан аддаў дачку сваю Яргу, слузе свайму за жонку, і яна нарадзіла яму Аттая.

Атай спарадзіў Натана. Натан спарадзіў Завада;
 
Аттай нарадзіў Нафана; Нафан нарадзіў Завада;

Завад спарадзіў Эфлала, Эфлал спарадзіў Авіда;
 
Завад нарадзіў Ефлала; Ефлал нарадзіў Овіда;

Авід спарадзіў Еуя, Еуй спарадзіў Азарыю;
 
І Овід нарадзіў Егу; Егу нарадзіў Азару;

Азарыя спарадзіў Хэлеца, Хэлец спарадзіў Элеасу;
 
І Азара нарадзіў Гэлеца; Гэлец нарадзіў Елясу;

Элеаса спарадзіў Сісмая, Сісмай спарадзіў Салума;
 
Еляс нарадзіў Сысмая; Сысмай нарадзіў Шалума;

Салум спарадзіў Екамію, Екамія спарадзіў Элішаму.
 
Шалум нарадзіў Екаму; Екама нарадзіў Елішаму.

Сыны Халева, брата Ерахмэілавага: Мэша, першынец ягоны, — ён бацька Зіфа; і сыны Марэшы, бацькі Хэўрона.
 
Сынове Калевавы, брата Ерагмеелявага: Марэша, пяршак ягоны, — ён айцец Зыфа; і сыны Марэшы, айца Гэўронавага.

Сыны Хэўрона: Карэй і Тапуах, і Рэкем і Шэма.
 
І сыны Гэўронавы: Кора а Таппуаг а Рэкем а Шэма.

Шэма спарадзіў Рахама, бацьку Ёркеамавага, а Рэкем спарадзіў Шамая.
 
Шэма нарадзіў Рагама, айца Ёркеамовага; а Рэкем нарадзіў Шаммая.

Сын Шамая Маон, а Маон — бацька Бэт-Цура.
 
Сын Шаммаёў Маон; а Маон айцец Беф-Цура.

І Эфа, наложніца Халелава, нарадзіла Харана, Моцу і Газэза. І Харан спарадзіў Газэза.
 
І Ефа, мамошка Калевава, нарадзіла Гарана а Моцу а Ґазэза. І Гаран нарадзіў Ґазэза.

Сыны Егдая: Рэгем, Ётам, Гешаўн, Пэлет, Эфа і Шааф.
 
І сынове Егдаёвы: Рэґем а Ёфам а Ґешан а Пелет а Ефа а Шааф.

Наложніца Халевава, Мааха, нарадзіла Шэвера і Тырхану;
 
Мамошка Калевава, Мааха, нарадзіла Шэвера а Фіргану;

яна ж нарадзіла Шаафа, бацьку Мадманы, Шэву, бацьку Махэны і бацьку Гівэі. А дачка Халева — Ахса.
 
Яна ж нарадзіла Шаафа, айца Мадманны, Шэву, айца Махбены і айца Гівелі. Дачка ж Калевава — Акса.

Вось сыны Халева: сын Хур, першынец Эфраты: Шавал, бацька Кірыят-Ярыма;
 
Гэта былі сыны Калевавы, сына Гура, першака Ефрафы: Шовал, айцец Кіраф-Еарыма;

Салма, бацька Віфляема; Харэф, бацька Бэтгадэра.
 
Салма, айцец Бэтлеема; Гарэф, айцец Бефґадэра.

У Шавала, бацькі Кірыят-Ярыма, былі сыны: Гарое, Хацы, Галмэнюхот.
 
І былі сыны ў Шовала, айца Кіраф-Еарыма: Гарое, Гацы-Гамафенухот.

Плямёны Кірыят-Ярыма: Ітрыяны, Футыяны, Шуматаны і Мідраіцяны. Ад гэтых пайшлі Царанэі і Эштааляне.
 
І радзімы Кіраф-Еарыма: Іфрычы а Пуцічы, Шумафічы а Мішраічы. Ад гэтых пашплі Цоране а Ештаолічы.

Сыны Салмы: Віфляемляне і Нэтафацяне, вянок дома Ёававага і палавіна Энухацян — Царане,
 
Сынове Салміны: Бэтлеем а Нетофафяне, Атроф дому Ёвавага і палавіца Менахты Цоране,

і плямёны Сафэрыйцаў, якія жылі ў Ябэцы, Тырэйцы, Шымэйцы, Сухайцы: гэта кінэяне, якія паходзілі ад Хамата, бацькі Бэтрэхава.
 
І радзімы кніжнікаў, што былі ў Ябецу, Тырэйцы, Шымейцы, Сухайцы. Гэта Кіняне, што прышлі ад Гамафа, айца дому Рэхававага.