Псалтыр 1 псалом

Псалтыр
Пераклад Васіля Сёмухі → Пераклад Антонія Бокуна

 
 

Псальма Давідава. Дабрашчасны той муж, што ня ходзіць на раду бязбожных, і не стаіць на дарозе грэшных, і не сядзіць на зборні распустаў;
 
Шчасьлівы чалавек, які не хадзіў паводле рады бязбожнікаў, не стаяў на шляху грэшнікаў і не сядзеў паміж насьмешнікаў,

а ў законе Гасподнім воля ягоная, і пра закон Ягоны ўдзень і ўначы разважае!
 
бо да Закону ГОСПАДА імкненьне ягонае і пра Закон Ягоны будзе разважаць ён днём і ноччу.

І будзе ён, быццам дрэва, над плынямі водаў пасаджанае, што родзіць свой плод у свой час, і ліст у якога ня жухне; і ва ўсім, што ён учыняе, пашчасьціць яму.
 
І будзе ён як дрэва, пасаджанае пры цячэньні водаў, якое прыносіць плод свой у часе сваім, і лістота якога ня вяне, і ў-ва ўсім, што ён робіць, ён посьпех мае.

Ня так у бязбожнікаў; яны — быццам пыл, ветрам падняты.
 
Ня гэтак бязбожнікі, яны як мякіна, якую вецер разносіць.

Таму ня ўстояць бязбожнікі на Божым судзе, а грэшнікі — на сходзе праведных.
 
Таму не ўстаяць бязбожнікі на судзе, ані грэшнікі ў грамадзе праведных,

Бо дарогу праведных ведае Гасподзь, а дарога бязбожнікаў прападзе!
 
бо ГОСПАД ведае шлях праведных, а шлях бязбожнікаў загіне.