1 Кіраўніку хору. Песьня слугі Гасподняга Давіда, што пяяў Госпаду ў дзень, калі Госпад вызваліў яго з рук ворагаў ягоных і з рук Саўла.
2 Буду любіць Цябе, Госпадзе, сіла мая!
3 Госпад умацаваньне маё, і прытулак мой, і Збаўца мой. Бог мой — памочнік мой, на Яго спадзявацца буду: Ён мой абаронца, рог збаўленьня майго, заступнік мой!
4 Праслаўляючы, буду клікаць Госпада і вызвалюся ад ворагаў маіх.
5 Болі сьмерці пранялі мяне, і струмені беззаконьня ўстрывожылі мяне,
6 аблыталі мяне пакуты пякельныя, і сеці сьмерці мяне апярэдзілі.
7 І ў маім горы я паклікаў Госпада, усклікнуў да Бога майго. Ён пачуў голас мой з храма сьвятога свайго, і мой крык перад Ім дойдзе да вушэй Яго.
8 І вось захісталася і задрыжэла зямля, і асновы гораў затрымцелі і ўскалыхнуліся, бо Бог разгневаўся на іх.
9 Дым узьняўся ад гневу Яго, і разгарэўся ад аблічча Яго агонь; вуглі загарэліся ад Яго.
10 І нахіліў нябёсы, і сышоў, і цемра пад нагамі Яго;
11 і ўзышоў на хэрувімаў, і паляцеў, паляцеў на крылах ветру.
12 І зрабіў цемру покрывам сабе; вакол Яго — селішча Яго, цёмная вада ў хмарах нябесных.
13 Ад зьзяньня перад Ім разышліся хмары, град і распаленае вугольле.
14 І загрымеў Госпад з неба, Усявышні даў голас свой;
15 пусьціў стрэлы і разагнаў іх, зачасьціў маланкамі і зьбянтэжыў іх.
16 І зьявіліся крыніцы водныя, і адкрыліся асновы сусьвету ад пагрозы Тваёй, Госпадзе, ад подыху духу гневу Твайго.
17 Зыслаў дапамогу з вышыні і ўзяў мяне, выцягнуў мяне з вялікай вады.
18 Ён вызваліць мяне ад моцных ворагаў маіх і ад тых, што ненавідзяць мяне, бо яны сталі дужэйшымі за мяне.
19 Яны апярэдзілі мяне ў дзень бяды маёй, але Госпад стаў мне падпораю
20 і вывеў мяне на прасьцяг. Ён выбавіць мяне, бо ўпадабаў мяне.
21 І адплаціць мне Госпад за праведнасьць маю, за чысьціню рук маіх адплаціць мне,
22 бо я захаваў шляхі Гасподнія і не зграшыў супраць Бога майго.
23 Бо ўсе суды Яго перада мною, і ўставы Яго не былі мне далёкімі.
24 І буду беззаганным перад Ім, і высьцерагацца буду беззаконьня майго.
25 І Госпад адплаціць мне за праведнасьць маю, і за чысьціню рук маіх перад вачыма Яго.
26 З праведным будзеш праведны, з чалавекам бязьвінным будзеш бязьвінны,
27 з абраным абраны будзеш, а з упартым паступіш паводле ўпартасьці яго.
28 Бо Ты выбавіш людзей пакорлівых, а вочы пыхлівых упакорыш.
29 Бо Ты, Госпадзе, Божа мой, запаліш сьветач мой, зробіш сьветлай цемру маю.
30 Бо Табою я вызвалюся ад спакусы, і з Богам маім прайду праз сьцяну.
31 Бог мой — беззаганны шлях Яго; словы Гасподнія выпрабаваныя агнём. Ён абаронца ўсіх, што спадзяюцца на Яго.
32 Бо хто бог, апроч Госпада? І хто бог, апроч Бога нашага?
33 Ён Бог, які падпярэзаў мяне сілаю і ўчыніў беззаганным шлях мой;
34 Ён той, хто ўмацоўвае ногі мае, як аленя, і ставіць мяне на вышынях;
35 хто прывучае рукі мае да бою, а плечы мае зрабіў быццам лук масяжны.
36 І Ты даў мне бясьпечнасьць Твайго збаўленьня, і правая рука Твая падтрымала мяне, і навука Твая цалкам выправіла мяне, і тая ж Твая навука наставіць мяне на розум.
37 Ты пашырыў крокі мае пада мною, і ногі мае не саслаблі.
38 Паганюся за ворагамі маімі, і даганю іх, і не вярнуся, пакуль ня згінуць.
39 Прыцісну іх, і яны ня змогуць устаяць, падуць пад ногі мае.
40 І Ты падперазаў мяне сілаю да бою, і кінуў пад ногі мне ўсіх, што паўстаюць супраць мяне;
41 і ворагаў маіх павярнуў сьпінаю да мяне, і вынішчыў тых, што ненавідзяць мяне.
42 Яны ўзьнялі крык, але не было каму ратаваць, клікалі Госпада, але Ён ня чуў іх.
43 І я раздраблю іх, як пыл насупраць ветру, як балота на дарогах растапчу іх.
44 Выбаў мяне ад закалотаў людзкіх. Ты паставіш мяне галавою народаў. Людзі, якіх ня ведаў, служылі мне:
45 пачуўшы краем вуха, яны пакарыліся мне; сыны чужынцаў лісьлівілі мне;
46 сыны чужынцаў састарэлі і сышлі, кульгаючы, са сьцежак сваіх.
47 Жыве Госпад, і блаславёны Бог, і хай будзе блаславёны Бог збаўленьня майго,
48 Бог, які дае за мяне адплату і пакарыў мне народы;
49 які выбаўляе мяне ад злосных ворагаў. Ты ўзвысіш мяне над тымі, што паўстаюць на мяне, з рук няправеднага вызваліш мяне.
50 Таму, Госпадзе, буду праслаўляць Цябе між народамі і буду апяваць імя Тваё —
51 Цябе, што павялічваеш збаўленьне караля Твайго і чыніш міласьць памазаньніку Твайму Давіду і семю яго давеку.
Знайшлі памылку ў тэксце? Вылучыце яе і націсніце: Ctrl + Enter

Псалтыр Давіда, псальм 17

Звярніце ўвагу. Нумары вершаў — гэта спасылкі, якія вядуць на раздзел з параўнаннем перакладаў. Паспрабуйце, магчыма, вы будзеце прыемна здзіўлены.